Thứ sáu, 28/01/2022
Giám mục Antôn  Vũ Huy Chương
Giám mục Antôn Vũ Huy Chương
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 14/09/1944
Thụ phong: 01/10/2003
Khẩu hiệu: Xin Vâng
Chức vụ: Nguyên Giám mục.
Địa chỉ liên hệ: Giáo phận Đà Lạt
Quê quán: Bến Thôn, Hà Tây

Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương

Giám Mục Giáo Phận Ðà Lạt

 

Khẩu Hiệu : "Xin Vâng"

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

14/09/1944

Sinh

Bến Thôn, Hà Tây, Việt Nam

18/12/1971

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận Cần Thơ, Việt Nam

05/08/2003

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

01/10/2003

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

01/03/2011

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Lạt, Việt Nam
|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log