Thứ hai, 10/08/2020

Lưỡi Gươm Và Chìa Khóa

Cập nhật lúc 09:12 29/06/2017THÁNH PHAO LÔ.
Có một ngày ông đang đi bắt bớ.
Những người nào theo đạo Chúa Kitô.
Ông ra đi nhưng ông có nào ngờ.
Chúa quyết định đưa ông về với Chúa.

Một tia chớp sáng ngời như ánh lửa.
Quật ngã ông, người ngựa ngã xuống đường.
Ông sợ hãi khi thấy mắt mù sương.
Bỗng ở giữa không trung vang tiếng nói >

Lời rõ ràng của một người mới hỏi:
"Bớ Phao lô ! sao ngươi bách hại Ta."
Tiếng rất gần chứ không phải đâu xa.
Ông vội hỏi: "Này ông là ai vậy ?

"Ta Giêsu mà ngươi đi bắt đấy !
Ông giật mình và lên tiếng hỏi ngay
Dạ thưa ông ! Tôi phải làm chi đây ?
Hãy đứng dậy và trở về Đa Mat.

Gặp một người ông làm cho sáng mắt.
Chỉ cho ông biết ông phải làm gì.
Và những điều mà ông phải thực thi.
Đem lời Chúa loan truyền cho dân ngoại.

Xin ban ơn cho chúng con luôn mãi.
Biết vâng lời và giữ đạo cho nên.
Luôn bình an xây cuộc sống ấm êm.
Sống đức tin như Chúa hằng mong đợi.

THÁNH PHÊ RÔ.

Thánh Phêrô, ông cũng được Chúa gọi.
Làm môn đồ ở trong nhóm mười hai.
Ông xuất thân từ là một dân chài.
Trong một lần Chúa đang đi rao giảng.

Ông nhiệt tâm chẳng bao giờ chán nản.
Đem Tin mừng rao giảng đến muôn dân.
Gặp khó khăn đã chối Chúa ba lần
Trong đêm vắng trước khi gà gáy sáng.

Ông nhiệt tâm không bao giờ chán nản.
Theo chân Chúa trên khắp mọi nẻo đường.
Ông là người mà Chúa rất yêu thương.
Đặt nền móng để Người xây Giáo hội.

Giao cho ông quyền tha và buộc tội.
Giữ trong tay chùm chìa khóa nước Trời.
Nếu ông tha hay cầm buộc con người.
Trên Thiên Đàng cũng sẽ làm như thế.

Xin ban xuống cho người đang kế vị.
Đấng cầm quyền thay thế Thánh Phêrô.
Đức Giáo Hoàng tước hiệu Phan xi cô
Được bình an trên đường xây Hội Thánh.

 
Giuse Dương Mai
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log