Thứ hai, 20/05/2024

Lời nguyện chung lễ thiếu nhi – Chúa nhật 28 thường niên C

Cập nhật lúc 08:41 12/10/2019
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Bệnh tật, nghèo đói và đau khổ luôn làm cho con người không được hạnh phúc. Chúa đến để nâng đỡ và giải thoát con người khỏi những đau khổ đó. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
  1. Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con. Đó là lời cầu xin của những người đau khổ vì bệnh cùi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa xót thương và cứu chữa những người đau khổ vì bệnh tật, đói nghèo và tội lỗi đang sống xung quanh chúng ta.
  2. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Tin vào Chúa để yêu Chúa hơn; tin vào con người để gần nhau hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong chúng ta, nhất là thiếu nhi được tín thác vào Chúa và tin tưởng nơi người lớn để được bình an.
  3. Bệnh phong cùi thể xác làm cho con người đau khổ và chết từ từ; bệnh phong cùi tâm hồn là tội lỗi còn làm cho con người chết đời đời. Xin Chúa gìn giữ thiếu nhi chúng con không những không mắc bệnh thể xác, mà nhất là không mắc bệnh cùi thiêng liêng là tội lỗi, để được nên con cái đích thực của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con đến nỗi đã xuống thế làm người để ở với chúng con, để cứu chữa bệnh tật hồn xác chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình thương và lòng nhân từ của Chúa để giữ mình khỏi bệnh tật hồn xác. Và nếu không may mắc phải điều gì xấu thì biết đến với Chúa ngay để được cứu chữa. Chúng con cầu xin…
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log