Thứ hai, 20/05/2024

Chầu Thánh Thể theo chủ đề HIỆP HÀNH

Cập nhật lúc 08:56 06/03/2023
CHẦU THÁNH THỂ THEO CHỦ ĐỀ HIỆP HÀNH
I. Phần mở đầu
 • Lời dẫn
 • Hát Kinh Chúa Thánh Thần
 • Đặt Mình Thánh
 • Hát một bài về Chầu Thánh Thể
II. Phần suy niệm
 1. Chiều kích hiệp thông của Hội Thánh Hiệp Hành kín múc từ Mầu Nhiệm Thánh Thể
 • Lời Chúa
 • Suy niệm
 • Lời nguyện
 • Hát bài: về hiệp nhất
 1. Chiều kích tham gia của Hội Thánh Hiệp Hành kín múc từ Mầu Nhiệm Thánh Thể
 • Lời Chúa
 • Suy niệm
 • Lời nguyện
 • Hát bài: về tham gia vào việc loan báo Tin Mừng
 1. Chiều kích sứ mạng của Hội Thánh Hiệp Hành kín múc từ Mầu Nhiệm Thánh Thể
 • Lời Chúa
 • Suy niệm
 • Lời nguyện
 • Hát bài: về sứ mạng truyền giáo
 1. Phó dâng Tiến Trình Hiệp Hành cho Mẹ Maria – Người Nữ Thánh Thể
III.  Phần kết thúc
 • Này Con là Đá
 • Đây Nhiệm Tích
 • Phép Lành
 • Hát một bài về Đức Mẹ kết thúc
 …………………………
Lời Dẫn: Tiến Trình Hiệp Hành kín múc sức sống từ Mầu Nhiệm Thánh Thể.
Bí Tích Thánh Thể là sự hiện diện cứu độ của Đức Giêsu trong Hội Thánh, là lương thực thiêng liêng cho Hội Thánh, và là những gì quý giá nhất của Hội Thánh trong cuộc lữ hành về thiên quốc. Điều đó giải thích tại sao Hội Thánh luôn ân cần chú tâm đến Mầu Nhiệm Thánh Thể, một sự chú tâm chính thức được tìm thấy trong các công trình của các Công Đồng và của các Đức Giáo Hoàng. Do đó, tiến trình hiệp hành mà Hội Thánh đang hướng tới cũng phải quay về và múc lấy nơi nguồn cội: sức sống mà Thánh Thể tặng ban, hầu chúng ta có thể tiến tới xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia, và sứ mạng.Trong tiến trình hiệp hành, Hội Thánh phải chú tâm đặc biệt, không để suy giảm một chiều kích nào, hay một đòi buộc nào của Bí Tích Thánh Thể. Hội Thánh phải ân cần gìn giữ “kho tàng” này: chăm lo thông truyền cho các thế hệ tương lai. Việc chú tâm vào Mầu Nhiệm này, không bao giờ sợ thái quá, vì tất cả mầu nhiệm cứu độ của chúng ta được gồm tóm trong Bí Tích này. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết học cùng các thánh: tôn sùng Bí Tích Thánh Thể cách đích thực, và biết lắng nghe Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, nơi Mẹ, hơn ai hết, Mầu Nhiệm Thánh Thể tỏa sáng rạng ngời hơn cả. Ước gì Mình và Máu Đức Kitô cùng đồng hành với chúng ta trong tiến trình hiệp hành, vì đó là sức mạnh, của ăn đàng cho chúng ta, và biến chúng ta thành những chứng nhân hy vọng cho thế giới hôm nay. Ước gì con tim của chúng ta được chiếu sáng nhờ ơn Thánh Thần, để chúng ta hiểu rõ, và có thái độ đúng đắn: khi để cho Mầu Nhiệm Thánh Thể định hướng và dẫn dắt tiến trình hiệp hành của chúng ta, để rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy Hội Thánh, và thế giới được biến đổi và canh tân, nhờ sức mạnh và hiệu năng tuyệt vời của Bí Tích Tình Yêu này.
1. 
Chiều kích hiệp thông của Hội Thánh Hiệp Hành kín múc từ Mầu Nhiệm Thánh Thể
Suy niệm: Khi đón nhận lời mời gọi của Đức Giêsu: “Tất cả anh em hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy uống”, các Tông Đồ lần đầu tiên đã bước vào trong sự hiệp thông với Người. Từ giây phút đó và cho đến tận thế, Hội Thánh được xây dựng qua sự thông hiệp với Con Thiên Chúa: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!”. Ước gì tiến trình hiệp hành của Hội Thánh cho thấy việc tháp nhập của chúng ta vào Đức Kitô:Hội Thánh sẽ được đổi mới, và được củng cố không ngừng nhờ tham dự vào Hy Tế Thánh Thể. Trong tiến trình hiệp hành, nhờ Bí Tích Thánh Thể, không những mỗi người chúng ta đón nhận Đức Kitô, nhưng chính Chúa Kitô cũng đón nhận từng người chúng ta. Người thắt chặt tình bằng hữu với chúng ta: “Anh em là bạn hữu của Thầy”. Phần chúng ta, chúng ta sống nhờ Người: “Ai ăn tôi, sẽ nhờ tôi mà được sống”. Sự hiệp thông Thánh Thể làm cho Đức Kitô và chúng ta ở lại trong nhau cách tuyệt vời: “Anh em hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em”. Ước gì chúng ta biết khao khát và gắn bó với Đức Giêsu Thánh Thể, để Chúa ở lại trong ta, và ta ở lại trong Chúa trong suốt tiến trình hiệp hành, mà Hội Thánh đang thực hiện.
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh luôn biết quy hướng về Thánh Thể Chúa, để tiến trình hiệp hành của chúng con luôn là sự thông hiệp giữa Chúa và chúng con, và giữa chúng con với nhau, bởi vì, trong tiến trình hiệp hành, chúng con có cùng một sứ mạng chung, nhưng mỗi người đều có sứ vụ riêng, như Thánh Thể là mầu nhiệm được ban tặng cho toàn thể Dân Chúa, nhưng riêng các mục tử là những người được Chúa trao năng quyền cử hành Bí Tích để phục vụ Dân Chúa. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho các mục tử và đàn chiên luôn biết hiệp thông với nhau, để tất cả được nên một trong Chúa. Amen.
2. 
Chiều kích tham gia của Hội Thánh Hiệp Hành kín múc từ Mầu Nhiệm Thánh Thể
Suy niệm: Nhờ sự hiệp thông trong Thánh Thể Chúa Giêsu, Hội Thánh ngày càng trở nên vững vàng hơn trong sự hiệp nhất giữa các chi thể, trong cùng một thân thể Đức Kitô. Thánh Phaolô nói đến hiệu quả hiệp nhất này, khi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể: Bánh mà chúng ta bẻ ra cho nhau chính là sự hiệp thông với Mình Thánh Chúa, bởi vì, chỉ có một tấm Bánh, mà tất cả chúng ta tham dự vào cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thánh Gioan Kim Khẩu nói thật chính xác và sâu sắc rằng: “Tấm Bánh ấy là gì? Thưa, chính là thân mình Đức Kitô. Những người nhận lấy tấm Bánh ấy sẽ như thế nào? Thưa, họ sẽ thành thân thể Đức Kitô, không phải nhiều thân thể mà chỉ một mà thôi. Thật vậy, như tấm bánh chỉ là một, tuy nó được hợp thành bởi rất nhiều hạt lúa, mặc dù, không ai nhìn thấy được, nhưng nhiều hạt lúa đã được nghiền nát, để ở trong cùng một tấm bánh, đến nỗi, những khác biệt của chúng đều biến mất, vì chúng hòa lẫn với nhau cách trọn vẹn;Cùng một cách như thế, trong tiến trình hiệp hành của Hội Thánh, chúng ta cùng tham dự, cùng hiệp nhất với nhau, để chúng ta cùng được nên một trong Đức Kitô. Ước gì tiến trình hiệp hành của Hội Thánh thúc đẩy chúng ta tham gia, góp phần vào sự hiệp nhất của thân mình Đức Kitô.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh luôn biết quy hướng về Thánh Thể Chúa, để chúng con biết cùng nhau chia sẻ và cùng nhau tham dự vào sứ mạng chung. Xin cho chúng con ý thức rằng Thánh Thể củng cố sự tháp nhập của chúng con vào Chúa, cho dẫu chúng con có những khác biệt nhau về sứ vụ. Xin cho tiến trình hiệp hành của chúng con là một tiến trình, mà mọi thành phần Dân Chúa cùng tham gia xây dựng, tiến tới một Hội Thánh Hiệp Hành như lòng Chúa ước mong. Amen.
3. 
Chiều kích sứ mạng của Hội Thánh Hiệp Hành kín múc từ Mầu Nhiệm Thánh Thể
Suy niệm: Khi hiệp nhất với Đức Kitô trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, Hội Thánh không khép mình lại, nhưng trở thành “bí tích” cho nhân loại, thành ánh sáng, dấu hiệu và khí cụ của ơn cứu độ trần gian. Sứ mạng của Hội Thánh tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng vậy, Thầy sai anh em”. Vì thế, Hội Thánh nhận lấy sức mạnh thiêng liêng cần thiết để hoàn tất sứ mạng của mình, qua việc duy trì liên tục Hy Tế của Đức Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, và qua việc thông hiệp với Mình và Máu của Người. Như thế, trong tiến trình hiệp hành của Hội Thánh, Bí Tích Thánh Thể vừa là nguồn suối, vừa là chóp đỉnh của mọi công cuộc loan báo Tin Mừng, bởi vì, mục tiêu của Thánh Thể là sự hiệp thông mọi người với Đức Kitô, và trong Người, tất cả cùng hiệp thông với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần. Tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải thi hành sứ mạng loan báo: “Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến” qua việc cử hành Hy Lễ Thập Giá của Đức Kitô. Ước gì khi thi hành sứ mạng của mình, Hội Thánh bước vào Mầu Nhiệm Cứu Độ, với tư cách là một cộng đoàn: cùng tiến đến Bàn Tiệc Thánh Thể, để được nuôi dưỡng, bằng những hoa trái của Hy Lễ Đền Tội này.
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh luôn biết quy hướng về Thánh Thể Chúa, để trên đường sứ mạng, Hội Thánh không nản lòng, bỏ cuộc trước những khó khăn, thử thách. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho Hội Thánh trở nên cây cao bóng cả, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ; và xin cho tiến trình hiệp hành mà chúng con đang hướng tới: trở nên nắm men được vùi sâu trong khối bột thế gian, để bột được dậy men và trở thành tấm bánh: chấp nhận bị bẻ ra, bị nghiền nát, và bị tiêu hóa vì mọi người như chính Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh. Amen.
4. 
Phó dâng Tiến Trình Hiệp Hành cho Đức Maria – Người Nữ Thánh Thể
Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành, khi cử hành Hy Tế Thánh Thể, Hội Thánh vâng theo lệnh truyền của Đức Kitô: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19), thì Hội Thánh cũng đón nhận, cùng một lúc, lời của Đức Maria: “Người bảo gì, thì cứ làm theo” (Ga 2,5). Đức Maria đã sử dụng đức tin Thánh Thể của mình, trước khi Hy Tế Thánh Thể được thiết lập, bởi vì, Mẹ đã hiến dâng cung lòng trinh trong để cho Ngôi Lời nhập thể: có một mối tương quan mật thiết giữa tiếng “Fiat” của Đức Maria, và tiếng “Amen” của chúng ta, khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Sau tiếng “Fiat”, Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng Mẹ; khi lên rước lễ, sau tiếng “Amen”, Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ ngự vào tâm hồn chúng ta. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết bắt chước Mẹ: khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa trong những tình cảnh éo le như Mẹ. Tiếng “xin vâng” của Mẹ làm nảy sinh ơn cứu độ cho chúng ta thế nào, thì ước gì tiến trình hiệp hành của chúng ta: cũng sẽ là một tiến trình vâng phục thánh ý Chúa, để toàn bộ cuộc sống chúng ta như cuộc sống của Mẹ, trở nên lời Kinh Magnificat không ngừng dâng lên Thiên Chúa để ca ngợi những kỳ công Chúa đã, đang, và sẽ còn làm cho chúng ta luôn mãi.
Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biếtlấy tinh thần của Đức Maria làm của mình: Trong suốt cuộc đời của Mẹ, bên cạnh Con của mình, Mẹ đã lấy chiều kích Hy Tế của Thánh Thể làm của mình: Khi dâng Chúa vào Đền Thánh, Mẹ đã nghe cụ già Simêon loan báo một “lưỡi gươm” sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ. Trong tiến trình hiệp hành, mỗi khi chúng con nhận lãnh Thánh Thể, thân mình của Đấng, mà Mẹ đã cưu mang trong cung lòng, xin cho chúng con đích thân cảm nghiệm những gì xưa kia Mẹ đã đón nhận dưới chân Thập Giá, để như Mẹ, tiến trình hiệp hành của chúng con thật sự là một tiến trình: đón nhận, cưu mang, và sinh hạ Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.
 
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB.
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Với tất cả tâm tình của những người con thảo hướng về Mẹ Maria trong Tháng Hoa, vào lúc 19g00 thứ Bảy, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 18/05/2024, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã diễn ra buổi đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ của hai giáo xứ Mộc Hoàn và Sơn Lộc.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log