Thứ tư, 26/06/2024

Công Bố Tự Sắc Của Đức Thánh Cha Về Các Tổ Chức Bác Ái Công Giáo

Cập nhật lúc 10:09 10/12/2012

CÔNG BỐ TỰ SẮC CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ CÁC TỔ CHỨC BÁC ÁI CÔNG GIÁO

VATICAN. Hôm 1-12-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã ban hành Tự Sắc ”Intima Ecclesiae natura” (Bản chất thâm sâu của Giáo Hội), về hoạt động bác ái trong Hội Thánh.

Tự sắc gồm phần dẫn nhập và 15 điều khoản pháp lý nhắm bổ túc giáo luật hiện hành về trách nhiệm của các Giám Mục đối với các hoạt động và tổ chức từ thiện bác ái trong Giáo Hội.

Trong thông điệp đầu tiên ”Deus caritas est” (Thiên Chúa là tình thương), nơi đoạn số 32, ĐTC đã nhận xét rằng bộ giáo luật hiện hành không nói đích thị về trách nhiệm của GM giáo phận về các hoạt động từ thiện bác ái nhưng chỉ nói tổng quát. Nay qua Tự Sắc này, ĐTC muốn bổ túc sự thiếu sót đó và xác định phạm vi trách nhiệm của GM về vấn đề này trong các lãnh vực như: khích lệ các tín hữu làm chứng tá về bác ái; tạo điều kiện dễ dàng cho sự khai sinh, tăng trưởng và phát triển các tổ chức bác ái trong giáo phận; quan tâm đến các cơ quan bác ái Công Giáo, các khía cạnh tài chánh và làm sao giúp các cơ quan này duy trì tinh thần Kitô, các sáng kiến của các cơ quan bác ái Công Giáo phải phù hợp với luật dân sự và giáo luật, không chấp nhận những đóng góp kinh tế áp đặt những hoạt động không thể dung hợp với đạo lý của Giáo Hội.

Trong tất cả các lãnh vực ấy, ĐGM có thẩm quyền chung kết. Điều quan trọng là các dịch vụ bác ái, vì là của Giáo Hội, nên phải có sắc thái Giáo Hội.

Ngoài ra, Tự Sắc ”Bản chất thâm sâu của Giáo Hội” nhấn mạnh khía cạnh nhân sự, trong đó có vấn đề đào tạo khởi đầu cũng như thường huấn cho những ngừơi làm việc trong các dịch vụ bác ái của Giáo Hội, để họ làm chứng tá về Chúa Kitô.

Sau cùng, Tự Sắc của ĐTC ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, nhiệm vụ giám sát việc áp dụng Tự Sắc. Hội đồng này cũng có thẩm quyền cấp tư cách pháp nhân cho các tổ chức bác ái quốc tế, bắt buồn trong Giáo Hội Công Giáo và nay có một tầm mức hoạt động hoàn vũ (RG 2-12-2012)

G. Trần Đức Anh OP
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Đông Nam Phú Thọ: Sa mạc huấn luyện Dự trưởng và mừng lễ Bổn mạng tại giáo xứ Chiêu Ứng
Hiệp đoàn Đông Nam Phú Thọ: Sa mạc huấn luyện Dự trưởng và mừng lễ Bổn mạng tại giáo xứ Chiêu Ứng
Từ ngày 17 – 21.06.2024, Hiệp đoàn Đông Nam Phú Thọ đã tổ chức sa mạc huấn luyện Dự trưởng với tên gọi “Hừng Đông 27 – Chiếu Sáng” và mừng lễ Bổn mạng kính Thánh Louis Gonzaga, tại Giáo xứ Chiêu Ứng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log