Thứ bẩy, 19/09/2020

Video của Đức Giáo Hoàng tháng 11 năm 2019: Đối thoại và hòa giải ở Trung Đông

Cập nhật lúc 08:55 09/11/2019

Tại vùng Trung Đông, sự hòa hợp và đối thoại giữa ba tôn giáo độc thần được dựa trên mối ràng buộc về tâm linh và lịch sử.
 
Tin Mừng của Đức Giêsu, khai sinh từ tình yêu, đến với chúng ta từ những vùng đất này.
Ngày nay, các cộng đồng Kitô giáo, cùng với các cộng đồng Do Thái và Hồi giáo, hoạt động ở đây vì hòa bình, hòa giải và tha thứ.
Đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần theo đuổi sự gặp gỡ, đối thoại và đoàn kết, mà không sợ sự khác biệt của chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng họ.
 
Chúng ta cùng cầu xin cho vùng Trung Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.
 
 
THE POPE’S VIDEO NOVEMBER 2019
DIALOGUE AND RECONCILIATION IN MIDDLE EAST
In the Middle East, concord and dialogue among the three monotheistic religions is based on spiritual and historic bonds.[1]
 
The Good News of Jesus, risen out of love, came to us from these lands.[2]
 
Today, many Christian communities, together with Jewish and Muslim communities, work here for peace, reconciliation, and forgiveness.[3]
 
They are a sign of our need to pursue encounter, dialogue, and unity, without being afraid of our differences.[4] We must respect them.
 
Let us pray that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Middle East, where diverse religious communities share their lives together.[5]
 
 

 
 
 

[1] Post-Synodal Apostolic Exhortation Ecclesia in Medio Oriente of His Holiness Pope Benedict XVI. In the Middle East this dialogue is based on the spiritual and historical bonds uniting Christians to Jews and Muslims.” http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html
[2] Visit of His Holiness Pope Francis to Bari. Address of the Pope at the conclusion of the dialogue. July 7, 2018. “The Good News of Jesus, crucified and risen out of love, came from the Middle East and has won over human hearts down the centuries because it is bound not to the powers of this world, but to the unarmed power of the cross.” 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/july/documents/papa-francesco_20180707_visita-bari-conclusione.html
[3] Pope Francis, General Audience in St. Peter’s Square. May 28, 2014.This pilgrimage to the Holy Land was also the occasion to confirm in faith the Christian communities, who suffer so much, and to express the gratitude of the entire Church for the presence of Christians in that region and in the entire Middle East. These, our brothers and sisters, are courageous witnesses of hope and charity, ‘salt and light’ in that Land. By their lives of faith and prayer, and through their appreciated charitable and educational works, they work on behalf of reconciliation and forgiveness, thereby contributing to the common good of society.
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140528_udienza-generale.html
[4] Visit of His Holiness Pope Francis to Bari. Address of the Pope at the conclusion of the dialogue. July 7, 2018. Encouraged by one another, we have engaged in fraternal dialogue. It has been a sign of our need to pursue encounter and unity without being afraid of our differences.”
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/july/documents/papa-francesco_20180707_visita-bari-conclusione.html
[5] Monthly intention of the Holy Father for November 2019, entrusted to the Pope’s Worldwide Prayer Network.
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log