Thứ tư, 23/09/2020

Video Giáo Hoàng, Tháng 06.2019: Khuôn Mẫu Đời Sống Linh Mục

Cập nhật lúc 09:35 11/06/2019

Khuôn mẫu của Đời sống Linh Mục
Video Đức Giáo Hoàng - Tháng 6 năm 2019
Tháng 6 năm 2019. Video Đức Giáo Hoàng: Chúng ta hãy đến gần một trong số nhiều linh mục chánh xứ phục vụ trong cộng đồng của chúng ta. Điều gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của các ngài? Các ngài phục vụ cho ai? Tại sao các ngàilại cho đi chính mình quá nhiều? Chúa Giêsu Kitô là trung tâm cuộc đời các ngài, và Người muốn các linh mục bắt chước lối sống của Người. Thật không dễ dàng để sống sự giản dị của Tin Mừng, hiểu biết và làm tất cả mọi việc dưới dấu chỉ của lòng thương xót, gần với những người nghèo khổ nhất.
Cha muốn mời gọi các con nhìn đến các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn dân Chúa.
Các ngài không hoàn hảo, nhưng lại cho đi tất cả cho đến giây phút cuối cùng, hiến trao chính mình trong sự sự khiêm hạ và niềm vui.
Họ chính là các linh mục luôn gần gũi với đàn chiên, sẵn sàng làm việc chăm chỉ cho mọi người.
Chúng ta hãy biết ơn vì gương sáng và lời chứng của họ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm tốn mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.”
 
The Mode of Life of Priests– The Pope Video 6 – June 2019
June 2019. The Pope Video: Let us draw near to one of the many parish priests who work in our communities. What gives meaning to his life? Whom does he serve? Why does he give so much of himself? Jesus Christ is the center of his life, and he wants to imitate his lifestyle. It’s not easy to live “Gospel simplicity,” understanding and doing all things under the sign of mercy, near to those who are poorest.
“I would like to ask you to look at the priests who work in our communities.
They are not perfect, but many give it their all until the very end, offering themselves with humility and joy.
They are priests who are close to the people, ready to work hard for everyone. 
Let us be thankful for their example and testimony.
Let us pray that priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor.”

 
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log