Thứ bẩy, 19/09/2020

Cáo phó bà cố cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng

Cập nhật lúc 07:15 13/07/2019
VP TGM Hưng Hóa
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log