Thứ bẩy, 29/02/2020

Cáo phó bà cố cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng

Cập nhật lúc 07:15 13/07/2019
VP TGM Hưng Hóa
Thông tin khác:

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log