Thứ hai, 20/03/2023

Cáo phó: Ông cố Laurenso Nguyễn Cảnh Ngoạn -Thân phụ nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hoàn - Hội Dòng MTG Hưng Hóa

Cập nhật lúc 08:14 22/04/2021
Thông tin khác:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log