Thứ sáu, 23/02/2024

Nội San Tháng 03 - 2023 của Hội Mân Côi

Cập nhật lúc 10:21 04/03/2023
MỤC LỤC
PHẦN I: GÓC CẦU NGUYỆN.. 3
1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI. 3
NĂM SỰ VUI – Mẫu 1 (Thứ Hai và Thứ Bảy) 3
NĂM SỰ SÁNG – Mẫu 1 (Thứ Năm) 7
NĂM SỰ THƯƠNG – Mẫu 1 (Thứ Ba và Thứ Sáu) 11
NĂM SỰ MỪNG – Mẫu 1 (Thứ Tư và Chúa Nhật) 13
2. SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ.. 17
3. NGẮM MƯỜI LĂM SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU   43
PHẦN II: GÓC CHUYÊN ĐỀ.. 54
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023 CỦA ĐTC PHANXICÔ.. 54
BA CHÌA KHÓA ĐỂ CÓ MỘT MÙA CHAY TỐT LÀNH: ĐI LÊN, ĐI VÀO VÀ ĐI RA   58
GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG:  HÃY ĐI VÀ LÀM PHÉP RỬA   63 
PHẦN I: GÓC CẦU NGUYỆN

1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI
NĂM SỰ VUI – Mẫu 1 (Thứ Hai và Thứ Bảy)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Hai và Thứ Bảy trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
Ý CẦU NGUYỆN CHUNG:
+ Cầu cho thế giới được hoà bình,
+ Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng,
+ Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
1. PHẦN KHAI MẠC[1]
LÀM DẤU THÁNH GIÁ  (vừa làm dấu Thánh Giá vừa đọc)
X. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI
MẦU NHIỆM THỨ 1: THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ CHỊU THAI.
Trong Giáo Hội ngày hôm nay, còn rất nhiều người chưa nỗ lực sống như Lời Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn nhận ra tình thương của Thiên Chúa qua đời sống hàng ngày như Đức Mẹ xưa kia, mà biết yêu mến Ngài hơn, hầu có được quyết tâm sống chứng nhân của Chúa giữa lòng đời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE.
Lên đường đến với tha nhân để đem Tin Mừng cho họ là một việc rất cần thiết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, các Giám mục, Linh mục, Phó tế,Tu sĩ nam nữ và mọi thành phần Dân Chúa, luôn cảm nghiệm được ơn gọi làm tông đồ của mình một cách sâu sắc, mà nhiệt thành lên đường truyền giáo theo tinh thần của Mẹ Maria.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC MẸ SINH ĐỨC CHÚA GIÊSU NƠI HANG ĐÁ.
Chúa Giêsu sinh xuống trần gian, để ở giữa loài người chúng ta. Người là sức mạnh và động lực cho đời sống của tất cả chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta cũng như mọi kitô hữu luôn sống kết hiệp với Người, để cuộc đời của chúng ta trở nên lời rao giảng sống động về Chúa cho mọi người.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC MẸ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Mọi người Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh và làm chứng cho Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, biết  sống và làm chứng cho Chúa bằng đời sống quảng đại, yêu thương, hy sinh cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng, nhờ đó có thể chiếu tỏa hy vọng và niềm vui cho những người chung quanh nhất là những người chưa biết Chúa.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC MẸ TÌM ĐƯỢC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Chúa luôn muốn con người tìm đường về với Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người nhận ra biết bao ơn lành Chúa đã thương ban, nhờ đó mà trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu vô biên của Chúa trong thời đại hôm nay.
Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
3. PHẦN KẾT THÚC[2]
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
CHUỖI NGỌC VÀNG KINH(hát)[3]
1. Xin dâng lên Mẹ lời Kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ, Mẹ Maria. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa, xin dâng lên Mẹ, Mẹ hãy thương tình.
ÐK. Ðây chuỗi ngọc Mân Côi nhiệm mầu tỏa sáng say đắm dương gian. Sao vương vấn hương đời, quên lời Mẹ khuyên thống hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hòa khúc, chất ngất thiên nhan. Vui trong ánh huy hoàng, nép bên tà áo Mẹ hiền.
THINH LẶNG CẦU NGUYỆN - Làm dấu Thánh Giá
+++ (kết thúc) +++

NĂM SỰ SÁNG – Mẫu 1 (Thứ Năm)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Năm trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
Ý CẦU NGUYỆN CHUNG:
+ Cầu cho thế giới được hoà bình,
+ Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng,
+ Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
1. PHẦN KHAI MẠC
LÀM DẤU THÁNH GIÁ  (vừa làm dấu Thánh Giá vừa đọc)
X. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
hồi tâm (thinh lặng sám hối và cầu nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN.
Bí tích Rửa Tội là cánh cửa mở ra cho con người bước vào bầu trời của niềm vui: niềm vui cứu độ, niềm vui được làm con Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đã chịu phép rửa cảm nhận được niềm vui cứu độ ấy, để họ dấn thân vào cuộc sống làm chứng nhân cho Chúa giữa dòng đời đầy thử thách gian nan này.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI TIỆC CƯỚI CANA.
Tình yêu của Chúa Giêsu thúc bách các tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, cho dù có những ngăn trở khó khăn. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh được tình yêu của Chúa làm cho tươi trẻ và thôi thúc, để mỗi người trở nên sứ giả của Tin Mừng theo bậc sống và ơn gọi của mình.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VÀ KÊU GỌI SÁM HỐI.
Giữa những khó khăn của cuộc sống cũng như những yếu đuối của kiếp người, người môn đệ Chúa dễ nản lòng và tuyệt vọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa củng cố đức tin nơi mỗi người tín hữu trong chúng ta, để chúng ta luôn được trung kiên trong niềm tin tưởng vào sức mạnh và ân sủng của Chúa mà tiến bước với con tim đầy hân hoan.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI.
Giữa những nhọc nhằn và áp lực của cuộc sống trong thời đại đầy gian dối và thử thách này, người môn đệ dễ lơ là với trách nhiệm ngôn sứ của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người tín hữu chúng ta cảm nhận được sự hiện diện gần gũi và yêu thương của Chúa, để chúng ta được biến đổi. Nhờ thế, chúng ta sẽ trở nên men và muối cho đời.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Thánh Thể là bí tích tình yêu, mà tình yêu lại là điều hướng về người khác.Chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có lòng yêu mến Chúa trong bí tích Thánh Thể, để chúng ta trở nên những người mẫn cảm với các nhu cầu của tha nhân.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
3. PHẦN KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
BÀI CA DÂNG MẸ (hát)
ÐK. Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời. 
1. Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm. Lời ca còn vang vang, hoà ý thơ trìu mến. 
THINH LẶNG CẦU NGUYỆN - Làm dấu Thánh Giá
+++ (kết thúc) +++

NĂM SỰ THƯƠNG – Mẫu 1 (Thứ Ba và Thứ Sáu)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Ba và Thứ Sáu trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
Ý CẦU NGUYỆN CHUNG:
+ Cầu cho thế giới được hoà bình,
+ Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng,
+ Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
1. PHẦN KHAI MẠC
LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
THÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát)
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 
ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 
THINH LẶNG (xét mình và cầu nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU.
Hội Thánh là Thân Thể của Chúa Kitô đang phải chịu những vấn đề chia rẽ, chống đối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Giáo Hội luôn nhiệt thành và  khôn ngoan để hướng dẫn cho đoàn Dân Chúa, biết tha thứ, yêu thương và hiệp nhất với nhau, để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn duy nhất.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN.
Ánh sáng của Thiên Chúa đã bừng lên chiếu soi mọi nước, mọi dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các quốc gia trên thế giới, biết đón nhận ánh sáng cứu độ của Chúa và đi theo đường lối của Người, để con người bớt bất hạnh và tội lỗi, nhờ đó luôn vươn tới chân trời hạnh phúc bất diệt.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI.
Chúa Giêsu kêu gọi: “Anh em phải sám hối vì triều đại Thiên Chúa đã đến gần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người hiểu rằng sám hối là việc phải làm thường xuyên suốt cả cuộc đời, nếu muốn được hiệp thông với Thiên Chúa và sống trong ánh sáng của Người.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ.
Chúa không ngừng thi ân giáng phúc cho chúng taqua cuộc sống hằng ngày, cho dù chúng ta mang nhiều yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa, xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta,và xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống quảng đại, yêu thương và hy sinh, để cuộc đời thành lời ngợi khen không ngừng.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ.
Thiên Chúa là Đấng toàn năng và nhân hậu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chiếu giãi ánh sáng vinh quang Chúa trên tâm hồn chúng ta và dẫn đường chúng tađi trong bình an và tình yêu thương của Người.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
3. PHẦN KẾT THÚC
CA DAO MẸ DỊU HIỀN (hát)
ÐK. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.
1. Ði trong ân tình hồn con tha thết yêu Mẹ. Mẹ tựa dòng sông tinh tuyền sức sống vô biên. Mẹ là hy vọng đưa con về bến bình an. Lữ khách viễn du tìm về Mẹ đầy âu yếm.
THINH LẶNG CẦU NGUYỆN - Làm dấu Thánh Giá
+++ (kết thúc) +++

NĂM SỰ MỪNG – Mẫu 1 (Thứ Tư và Chúa Nhật)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Tư và Chúa Nhật trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
Ý CẦU NGUYỆN CHUNG:
+ Cầu cho thế giới được hoà bình,
+ Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng,
+ Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
1. PHẦN KHAI MẠC
LÀM DẤU THÁNH GIÁ  (vừa làm dấu Thánh Giá vừa đọc)
X. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ những gì đang cản bước tiến của Tin Mừng. Xin Chúa thôi thúc mỗi người tín hữu chúng con, để chúng con có đủ ơn sủng và lòng can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng như Chúa mời gọi chúng con.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.
Lạy Chúa, mệnh lệnh truyền giáo vẫn còn thời sự và cấp thiết đối với những người tin Chúa ngày nay. Xin cho chúng con ý thức được lời mời gọi khẩn thiết của Chúa, để mỗi người chúng con được ơn Chúa soi sáng, góp phần mình vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh cho con người thời đại ngày hôm nay.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Lạy Chúa, Tin Mừng phải là niềm vui trọng đại đối với mọi người môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để tâm hồn chúng con ngập tràn niềm vui của Chúa, nhờ thế, chúng con được thôi thúc can đảm ra khỏi chính mình, mà đến với tha nhân với tâm thế của người loan báo Tin Mừng.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
Lạy Chúa là Đấng tác thành mọi sự, xin cho những nỗ lực của các môn đệ trên cánh đồng truyền giáo sinh hoa quả dồi dào.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI.
Lạy Chúa là Đầu của Hội Thánh, Chúa đã quy tụ các tông đồ và các môn đệ thành cộng đoàn loan báo Tin Mừng, xin cho cộng đoàn Hội Thánh ngày nay, mỗi người được Thánh Thần thúc đẩy, sống đúng ơn gọi của mình, rồi theo ơn gọi của mình, hăng say dấn thân vào sứ vụ loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh của đời sống hằng ngày.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
3. PHẦN KẾT THÚC
KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
CHUỖI NGỌC VÀNG KINH (hát)
1. Xin dâng lên Mẹ lời Kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ, Mẹ Maria. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa, xin dâng lên Mẹ, Mẹ hãy thương tình.
ÐK. Ðây chuỗi ngọc Mân Côi nhiệm mầu tỏa sáng say đắm dương gian. Sao vương vấn hương đời, quên lời Mẹ khuyên thống hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hòa khúc, chất ngất thiên nhan. Vui trong ánh huy hoàng, nép bên tà áo Mẹ hiền.
THINH LẶNG CẦU NGUYỆN - Làm dấu Thánh Giá
+++ (kết thúc) +++

2. SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ[4]
(do ĐHY Joseph Ratzinger biên soạn; Lm. Gioan Trần Công Nghị dịch)
LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lời mở đầu 
Chủ đề chính đưa ra Chặng Đàng Thánh Giá xuất hiện ngay vào lời nguyện mở đầu và xuất hiện lần nữa nơi Chặng Thứ Mười Bốn, là những lời của Chúa Giêsu trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá, sau khi vào thành Giêrusalem, để trả lời cho câu hỏi của một số người Hy Lạp muốn tìm Người: “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12:24) 
Nói lên điều này, Thiên Chúa so sánh quá trình cuộc sống của Người nơi trần thế với sự sống của một hạt lúa, mà chỉ có chết đi mới sinh ra hạt. Người làm sáng tỏ cuộc sống trần thế của người, cái chết của Người và sự phục sinh của người từ quan điểm của Bí Tích Thánh Thể Chí Thánh, tóm lại toàn thể mầu nhiệm của Người. Người đã trải qua cái chết của Người như một hành động tự hiến thân. Người là Ngôi Lời Nhập Thể giờ đây trở nên lương thực cho chúng ta, của ăn dẫn đến cuộc sống chân thật, đời sống vĩnh cửu. Lời Vĩnh Cửu, quyền lực phát sinh nên sự sống đến từ trời chính là bánh manna thật, bánh được ban tặng cho con người trong đức tin và trong bí tích. Như thế Chặng Đàng Thánh Giá là một con đường dẫn đến trung tâm mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể: lòng đạo đức bình dân và lòng đạo đức á bí tích của Giáo Hội hòa hợp với nhau và trở nên một. Lời nguyện của Chặng Đàng Thánh Giá là một con đường dẫn tới sự hiệp thông tâm linh sâu xa với Chúa Giêsu, nếu thiếu đi điều này, sự rước lễ thật của chúng ta sẽ vẫn còn trống rỗng. Như thế Chặng Đàng Tháng Giá là một con đường “có tính mầu nhiệm”. 
Viễn ảnh này tương phản với sự diễn tả hoàn toàn đa cảm tới Chặng Đàng Thánh Giá. Nơi Chặng Thứ Tám khi Chúa nói lên sự nguy hiểm này với phụ nữ thành Giêrusalem khóc thương cho Người. Chỉ có đa cảm thôi thì không bao giờ đủ. Chặng Đàng Thánh Giá phải là một trường học đức tin, đức tin từ ngay bản chất “hành động qua đức ái” (Gl 5:6). Điều này không nói rằng đa cảm đó không có chỗ đứng thích hợp của nó. Các Nghị Phụ đã coi tâm hồn chai đá là thói hư tật xấu chính của người tà giáo, và họ đã thỉnh cầu tiên tri Ezekiel, là người đã loan báo cho dân Israel lời hứa của Thiên Chúa để cất đi trái tim chai đá của họ và ban cho họ những trái tim bằng thịt (x Ed 11:19). Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa chia sẻ những thống khổ của con người, một Thiên Chúa không hững hờ và xa cách, nhưng đến giữa chúng ta, ngay cả cam chịu cái chết trên cây thập tự (x Pl 2:8). 
Thiên Chúa chia sẻ sự đau khổ của chúng ta, Thiên Chúa xuống làm người để mang thánh giá của chúng ta, người muốn biến đổi những trái tim chai đá; Người mời gọi chúng ta chia sẻ sự đau khổ của người khác. Người muốn cho chúng ta một “trái tim bằng thịt”, mà nó sẽ không còn vô tình trước sự đau khổ của người khác, nhưng nó có thể cảm xúc dẫn đến tình yêu để hàn gắn và hồi phục. Một lần nữa ở đây, chúng ta trở về với những lời của Chúa Giêsu về hạt lúa, mà chính Người đã nằm xuống như một chân lý căn bản cho đời sống Kitô hữu: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12:25),và nơi khác thì có câu: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17:33).
Chúng ta cũng nhận thấy rõ ràng ý nghĩa của những lời mà Phúc Âm Nhất Lãm đưa trước lời kết luận sứ điệp của Chúa Kitô: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16:24). Chính Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ cho chúng ta “Chặng Đàng Thánh Giá”; Người đã dạy chúng ta cầu nguyện và tuân theo thể nào: Chặng Đàng Thánh Giá là con đường tự chịu thua thiệt, là con đường tình yêu chân thật. Trên con đường này, Người đã đi trước chúng ta, trên con đường này Người dạy chúng ta cách cầu nguyện Chặng Đàng Thánh Giá. Một lần nữa chúng ta trở về với hạt lúa, trở về với Bí Tích Thánh Thể Chí Thánh, trong đó những hoa trái của cái chết và Phục Sinh của Chúa Kitô được tiếp tục hiện diện giữa chúng ta. Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu bước đi bên cạnh chúng ta, như Người đã đi cùng với những môn đệ thành Emmau, chính Người bắt đầu lại lần nữa một phần cho lịch sử chúng ta. 
Lời nguyện khai mạc
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì lợi ích cho chúng con mà Chúa đã trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất và chết đi, để nó sinh nhiều hoa trái (Ga 12:24). Chúa mời gọi chúng con theo Chúa trên con đường mà Chúa đã nói với chúng con là “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12:25). Vâng chúng con gắn bó với cuộc đời chúng con và không muốn bỏ rơi nó; chúng con muốn tự giữ lấy cho chính mình. Chúng con muốn giữ chặt nó, không chịu cho đi. Nhưng Chúa đi trước chúng con, Chúa tỏ cho chúng con thấy rằng chỉ bằng cách cho đi cuộc sống chúng con mà chúng con có thể cứu nó. Khi chúng con cùng đi với Chúa theo Chặng Đàng Thánh Giá, Chúa dẫn chúng con dọc chặng đường của hạt lúa, chặng đường sinh sôi nhiều hoa trái tới sự vĩnh cửu. Thánh giá – tự hiến thân – đè nặng trên chúng con. Dọc theo chính Chặng Đàng Thánh Giá của Chúa, Chúa đã mang lấy thánh giá của chúng con. Vì tình yêu thương của Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con mọi lúc trong cuộc đời, chúng con đã không gánh vác trong quá khứ cho dù chỉ một khoảnh khắc. Hôm nay chúng con mang thánh giá đó với con và vì con, và kinh ngạc thay Chúa muốn con giống như ông Simon thành Cyrênê, để theo Chúa cùng vác thập giá cho Chúa. Chúa muốn chúng con đi bộ với Chúa và tự hiến cho Chúa trong sự phục vụ cứu rỗi cho thế giới. 
Xin ban cho chúng con để chặng Đàng Thánh Cha của chúng con không chỉ là một lòng đạo đức thoáng qua. Xin giúp tất cả chúng con để cùng đồng hành với Chúa không chỉ bằng những tư tưởng cao thượng, nhưng với tất cả tâm hồn chúng con và với tất cả mọi bước đi mỗi ngày trong cuộc đời. Xin giúp chúng con triệt để phát họa ra chặng Đàng Thánh Giá và kiên trì trên con đường của Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi sự sợ hãi của Thập Tự, khỏi sự sợ hãi của phường nhạo báng, khỏi sự sợ hãi để cuộc đời chúng con thoát khỏi sự níu kéo nếu chúng con cứ khăng khăng bám víu mọi sự đến với chúng con. 
Xin giúp chúng con lột trần tất cả những cám dỗ đó mà nó hứa mang lại cuộc sống, mà cuối cùng chỉ mang đến cho chúng con sự hão huyền và giả trá của nó. Xin giúp chúng con đừng chiếm lấy cuộc sống nhưng biết cho đi. Như Chúa đồng hành với chúng con trên chặng đường của hạt lúa; trong sự “mất đi mạng sống chúng con”, xin giúp giúp con biết khám phá ra con đường tình yêu, con đường mang lại cho chúng con sự sống chân thật và sự sống dồi dào (x Ga 10:10).
HÁT: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
2. Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào ngục ngã đau thương, bao roi đòn hẳn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Nhất- Chúa Giêsu bị lên án chết
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:22-23,26) 
Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: “Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.
Suy Ngắm
Thẩm Phán của thế giới sẽ đến lần nữa để phán xét tất cả chúng ta, đang đứng đó, bị hạ nhục và không bào chữa được trước quan tòa trần tục. Philatô không hoàn toàn là người gian ác. Ông biết rằng người bị kết án là vô tội, và ông tìm một cách để trả tự do cho Người. Nhưng tâm hồn ông bị chia xé. Và cuối cùng ông đã để chính địa vị của ông, chính quyền lợi của ông vượt lên trên những gì đúng đắn. Cũng không phải những người đang la hét và đòi Chúa Giêsu phải chết hoàn toàn là gian ác. Trong ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nhiều người trong số họ sẽ cảm thấy “đau đớn trong lòng” (Cv 2:37). Khi ông Phêrô đã nói với họ “Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em … anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi” (Cv 2:22 tt). Nhưng lúc đó họ đã bị nhiễm trong đám đông. Họ la to bởi vì mọi người khác đang la hét, và họ cũng la hét giống như mọi người khác. Và theo lối này, công lý đã bị chà đạp dưới chân bởi những người nhu nhược, hèn nhát và sợ sệt tới mệnh lệnh của giới cầm quyền. Tiếng nói thầm lặng của lương tâm đã bị chìm đắm vì tiếng hò hét của đám đông. Ma quỷ đã thu hút được quyền lực của nó từ sự do dự và quan tâm vì những gì người khác nghĩ tới.
Lời Nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã bị lên án chết vì sợ những gì người khác nghĩ tới đã làm im lặng tiếng nói lương tâm. Suốt giòng lịch sử, người vô tội luôn luôn bị ngược đãi, lên án và bị giết nữa. Đã bao nhiêu lần chúng con đã tự đề đạt một cách thành công cho chân lý, dành thanh danh của chúng con cho công lý? Xin củng cố tiếng nói lương tâm thầm lặng của chúng con, với chính tiếng nói của Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin hãy nhìn con như Chúa đã nhìn Phêrô sau khi chối Chúa. Xin cái nhìn của Chúa chiếu rọi vào tâm khảm chúng con và chỉ hướng đi mà chúng con phải theo trong cuộc đời. Trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa đã khơi dậy những tâm hồn mà họ đã hò hét để Chúa phải chết trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và đã làm họ hoán cải. Bằng cách này Chúa đã cho tất cả mọi người niềm hy vọng. Xin hãy ban cho chúng con hồng ân hoán cải luôn mãi.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Hai- Chúa Giêsu vác Thánh Giá
Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27:27-31) 
Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!” Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.
Suy Ngắm 
Chúa Giêsu bị lên án như một ông vua lừa đảo, đã bị sỉ nhục, nhưng chính sự sỉ nhục nhất đã để lộ ra sự thật đau thương. Từ những con người vĩ đại trong thế giới này, đã bao lần biểu trưng quyền lực là một sỉ nhục đến chân lý, đến công lý và đến nhân phẩm con người! Đã bao lần những phù hoa và lời nói cao quý của họ chẳng có là gì ngoại trừ phô trương lên những điều giả dối, một sự bắt chước một bổn phận bắt buộc để phục vụ lợi ích chung! Đó là vì Chúa Giêsu đã bị chế nhạo và đội triều thiên đau khổ mà Người là Vua chân chính. Vương trượng Ngài là vương trượng công minh (x Tv 45:7). Hoàng tử công chính trong thế gian này đang chịu đau khổ: Chúa Giêsu là Vua thật, không trị vì bằng bạo hành, nhưng bằng tình yêu chịu đau khổ vì chúng ta và với chúng ta. Người vác lấy Thập Giá, thánh giá chúng ta, gánh nặng của con người, gánh nặng của thế giới. Và rồi Người đi trước chúng ta và chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống chân thật.
Lời Nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã sẵn lòng chịu đựng để bị chế nhạo và khinh bỉ. Xin giúp chúng con đừng tự liên kết với những ai coi thường đến người bị khinh khi và đau khổ. Xin giúp chúng con nhận thấy gương mặt của Chúa nơi người hèn mọn và nơi người bị xã hội ruồng bỏ. Ước gì chúng con không bao giờ đánh mất tâm hồn khi đương đầu trước những xúc phạm nó chế giễu sự vâng lời của chúng con tới ý muốn của Chúa trong thế gian này. Chúa đã vác chính cây Thập Giá của Chúa và Chúa yêu cầu chúng con bước theo con đường này (x Mt 10:38). Xin giúp chúng con vác lấy Thập Giá và không xa lánh nó. Ước chi chúng con không bao giờ than phiền hay trở nên thối chí vì những thử thách trong cuộc đời. Xin giúp chúng con dõi bước theo con đường tình yêu trong sự quy phục để tìm thấy niềm vui thật.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Ba- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 
Trích sách Tiên Tri Isaiah (Is 53:4-6)
Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.
Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.
Suy Ngắm 
Con người đã ngã xuống và Người tiếp tục ngã xuống: thường Người trở nên một bức hí họa về chính Người, không còn là hình ảnh của Thiên Chúa nữa, nhưng là một sự chế nhạo Đấng Tạo Hoá. Một người trên con đường từ Giêrusalem đến Jericô, đã bị sa vào bọn cướp bị lột áo và để người ấy nửa chết và bị thương bên vệ đường, không phải là hình ảnh con người đặc biệt đó sao? Chúa Giêsu đã ngã dưới cây Thập Giá không chỉ là sự ngã quỵ của con người Giêsu, nhưng đã bị kiệt sức vì chịu đánh đòn. Thật còn có ý nghĩa thâm sâu hơn sự ngã xuống này, như Thánh Phaolô đã nói cho chúng ta trong thư gửi tín hữu Philiphê: 
“Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự. (Pl 2:6-8).
Khi Chúa Giêsu ngã xuống dưới sức nặng của cây Thập Giá, ý nghĩa của toàn thể cuộc sống Người được nhìn thấy: một sự nhục nhã tự nguyện đã nâng chúng ta lên khỏi vực thẳm lòng kiêu ngạo của chúng ta. Bản tính kiêu ngạo của chúng ta cũng đã tỏ lộ ra: đó là sự kiêu căng làm cho chúng ta muốn thoát ly khỏi Thiên Chúa và làm chúng ta tự cô độc, sự kiêu hãnh làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm chủ chính vận mệnh chúng ta mà không cần đến tình yêu bất diệt của Người. Trong sự nổi loạn này chống lại chân lý, trong mưu mô để là chính ngẫu tượng, là người tạo hóa, là thẩm phán cho riêng mình, chúng ta ngã đâm đầu xuống và sa vào sự tự hủy. Sự khiêm nhu của Chúa Giêsu là sự chế ngự lòng kiêu căng của chúng ta; bằng sự nhục nhã Người nâng chúng ta lên. Hãy để cho Người nâng chúng ta dậy. Hãy lột trần cảm giác tự mãn của chúngta, hình ảnh không chịu khuất phục một cách sai lầm, và hãy học nơi Người là Đấng tự khiêm hạ, để khám phá ra chân lý cao cả nhất bằng cách cúi mình trước Thiên Chúa và trước những anh chị em bị áp bức.
Lời Nguyện 
Lạy Chúa Giêsu, sức nặng của cây thập giá đã làm Chúa ngã quỵ xuống đất. Sức nặng của tội lỗi chúng con, sức nặng của sự ngạo mạn của chúng con đã làm Chúa gục xuống. Nhưng sự ngã quỵ của Chúa không phải là một bi thương, hay chỉ là sự yếu ớt của con người. Chúa đã đến với chúng con, nhưng vì sự kiêu ngạo mà chúng con đã hạ thấp Chúa. Lòng kiêu hãnh đã làm chúng con nghĩ rằng tự chúng con có thể tạo dựng ra con người, đã biến con người trở thành một thứ hàng hóa, được mua và được bán, được lưu trữ để cung cấp những bộ phận cho sự thử nghiệm. Làm nên điều này, chúng con hy vọng sẽ chinh phục được cái chết bằng chính nỗ lực của chúng con, nhưng rồi trong thực tế, chúng con hoàn toàn làm mất đi phẩm cách nhân phẩm con người. Ôi lạy Chúa xin giúp con, chúng con đã ngã gục. Xin giúp chúng con từ bỏ sự kiêu ngạo hủy hoại của chúng con và học được từ nơi lòng kiêm nhu của Chúa để chúng con trỗi dậy một lần nữa.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Bốn- Chúa Giêsu gặp Mẹ Người
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc 2:34-35,51) 
Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.
Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
Suy Ngắm 
Trên chặng Đàng Thánh Giá của Chúa Giêsu, chúng ta cũng tìm thấy Mẹ Maria, Mẹ của Người. Trong đời sống công khai Mẹ đã đứng sang một bên, nhường chỗ cho dòng dõi gia đình mới của Chúa Giêsu, là gia đình của các môn đệ Người. Mẹ cũng đã nghe những lời này: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? … Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi (Mt 12:48-50). Giờ này đây chúng ta nhìn thấy Mẹ của Chúa Giêsu, không chỉ nơi thể lý nhưng nơi tâm hồn của Mẹ nữa. Mẹ Maria đã được nói: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người” (Lc 1:31 tt). Và Mẹ sẽ nghe từ miệng của ông Simon: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2:35). Rồi Mẹ sẽ nhớ lại những lời của các ngôn sứ, những lời như thế này: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng (Is 53:7). Giờ đây tất cả đều xảy ra. Trong tâm hồn Mẹ, Mẹ đã giữ những lời của sứ thần đã nói với Mẹ từ thuở ban đầu: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1:30). Các môn đồ bỏ chạy, còn Mẹ đã không lẩn trốn. Mẹ đứng đó, với lòng can đảm của một người Mẹ, với lòng trung thành của một người Mẹ, với đức hạnh của một người Mẹ và với một đức tin không hề nao núng trong giờ đen tối nhất: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1:45). “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18:8). Đúng vậy, trong lúc này đây Chúa Giêsu biết: Người sẽ tìm thấy lòng tin: trong giây phút này, đây là lúc an ủi cao độ của Người.
Lời Nguyện 
Lạy Mẹ Maria rất Thánh, Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ đã trung thành khi các môn đồ trốn chạy. Như khi Mẹ tin đến sứ điệp lạ lùng của các sứ thần, là Mẹ sẽ trở nên Mẹ của Đấng Tối Cao, rồi Mẹ cũng tin đến giờ phút nhục nhã cực độ nhất của người. Bằng cách này, trong giờ phút của Thập Tự Giá, trong giờ phút của đêm đen tối nhất của thế gian, Mẹ đã trở thành Mẹ của những người tin, Mẹ của Giáo Hội. Chúng con kêu cầu Mẹ: xin dạy cho chúng con tin, và ban cho chúng con để đức tin của chúng con sinh hoa trái trong sự phục vụ can đảm, và để đức tin của chúng con là dấu chỉ của một tình yêu sẵn sàng chia sẻ sự đau khổ và cống hiến sự nâng đỡ.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Năm - Người Kyrênê giúp Chúa Giêsu vác đỡ cây Thánh Giá 
Trích Phúc âm theo Thánh Matthêu ( Mt 27:32; 16:24) 
Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
Suy Ngắm 
Ông Simon người Kyrênê trên con đường trở về nhà ông từ công sở, khi ông bất chợt gặp thấy đoàn diễu hành buồn sầu của những người bị lên án, đối với ông có lẽ đó là một cảnh tượng thông thường. Quân lính bức hiếp một người lao nhọc này từ vùng nông thôn để vác cây Thập Giá trên chính vai của mình. Ông phải nghĩ tới khó chịu như thế nào khi chợt bắt gặp số phận của những người bị lên án! Ông làm những gì ông phải làm nhưng một cách miễn cưỡng. Đáng chú ý thay, tác giả Tin Mừng Maccô không những nói tên của ông mà còn nói đến hai người con của ông nữa, được biết họ là những người Kitô hữu và là thành viên trong cộng đoàn (x Mc 15:21). Từ lúc bất chợt này đức tin được sinh ra. Đi bên cạnh Chúa Giêsu và chia sẻ gánh nặng của cây Thánh Giá, người Kyrênê đến để thấy rằng đó là một hồng ân để được đồng hành với Chúa chịu đóng đinh và giúp đỡ Người. Mầu nhiệm của Chúa Giêsu, thầm lặng và chịu đau khổ đã đánh động tâm hồn ông. Chúa Giêsu là Đấng mà một mình tình yêu Thiên Chúa có thể cứu độ tất cả nhân loại, muốn chúng ta chia sẻ Thánh Giá của Người để chúng ta có thể hoàn tất những gì còn thiếu sót trong sự đau khổ của Người (x Cl 1:24). Bất cứ khi nào chúng ta tỏ ra lòng nhân ái đến người đang đau khổ, người bị cưỡng bức và người cô thế, và chia sẻ những nỗi khổ đau của họ, là chúng ta có thể giúp mang cùng cây Thánh Giá đó của Chúa Giêsu. Bằng cách này chúng ta nhận được ơn cứu độ và giúp góp phần đến sự cứu rỗi cho thế giới.
Lời Nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã mở đôi mắt và tâm hồn ông Simon người Kyrênê, và Chúa đã cho ông ân sủng đức tin qua việc chia sẻ vác cây Thánh Giá của Chúa. Xin giúp chúng con biết giúp đỡ những người lân cận thiếu thốn, ngay cả khi điều này quấy rầy đến những dự định và ước muốn của chúng con, bằng cách này để chúng con biết rằng chúng con đang bước đi một mình với Chúa. Xin giúp chúng con cảm kích với niềm vui rằng, khi chúng con chia sẻ trong sự đau khổ của Chúa và những đau khổ của thế giới này, chúng con trở nên những người tôi tớ của sự cứu rỗi và có thể giúp xây dựng Thân Mình của Chúa là Hội Thánh.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Sáu- Bà Verônica lau mặt Chúa Giêsu 
Trích sách Thánh Vịnh (Tv 27: 8-9) 
Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.
Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. 
Suy Ngắm 
“Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt” (x Tv 27 8-9). Bà Veronica là hiện thân lòng khao khát của tất cả những người nam và người nữ sùng đạo trong Cựu Ước, lòng khao khát của tất cả những người tin để nhìn thấy thánh nhan Thiên Chúa. Trên Đàng Tháng Giá của Chúa Giêsu, mặc dầu thoạt đầu bà đã không làm chi hết ngoại trừ thi hành một cử chỉ ân cần của người phụ nữ: bà đã đưa khăn lau mặt cho Chúa Giêsu. Bà đã không để quân lính hung bạo ngăn cản hay liệt vào trong sự sợ hãi của các môn đồ. Bà là hình ảnh của người phụ nữ tốt lành, đã tỏ ra can đảm do lòng nhân từ và không để tâm hồn bà bị giao động giữa sự hỗn loạn và mất tinh thần. Thiên Chúa đã đưa ra Bài Giảng trên Núi “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5:8). Đầu tiên, bà Veronica chỉ trông thấy một gương mặt bị đọa đầy và đầy thương đau. Thế rồi cử chỉ yêu thương của bà đã được ghi ấn hình ảnh thật của Chúa Giêsu nơi tâm hồn bà: trên gương mặt con người của Chúa bị chảy máu và bầm tím, bà đã nhìn thấy thánh nhan của Thiên Chúa và lòng nhân ái của Người, đồng hành với chúng ta ngay cả khi chúng ta buồn phiền sâu thẳm nhất. Chỉ với tâm hồn mà chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giêsu. Chỉ có tình yêu thanh tẩy chúng ta và cho chúng ta khả năng để nhìn thấy được. Chỉ có tình yêu có thể cho phép chúng ta nhận ra Thiên Chúa chính là tình yêu.
Lời Nguyện 
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim biết thao thức, tâm hồn biết tìm kiếm thánh nhan Chúa. Xin giữ gìn con khỏi sự mù quáng của con tim chỉ nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài. Xin ban cho chúng con tính hồn nhiên và lòng thanh khiết để chúng con có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong thế gian. Khi chúng con không thể hoàn tất những việc trọng đại, xin ban cho chúng con lòng can đảm nhờ lòng khiêm nhu và thiện hảo. Xin khắc ghi gương mặt của Chúa trên trái tim con. Ước gì chúng con gặp gỡ Chúa trên dòng đời và tỏ ra hình ảnh của Chúa cho thế giới.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Bảy - Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Trích sách Ai Ca (Ac 3: 1-2, 9, 16) 
Tôi là người đã sống cảnh lầm than
dưới làn roi giận dữ của Người.
Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước,
trong tối tăm, không ánh sáng soi đường.
Người lấy đá hộc chận đường tôi,
xóa lối đi khiến tôi phải lạc hướng.
Răng tôi, Người bắt nhai đá sỏi,
xác tôi, Người vùi dập dưới đống tro. 
Suy Ngắm 
Theo truyền thống Chúa Giêsu đã ngã xuống ba lần dưới sức nặng của cây Thánh Giá, gợi lên sự sa ngã của Adam là tình trạng sa ngã của nhân loại, và gợi lên mầu nhiệm của chính Chúa Giêsu dự phần trong sự sa ngã của chúng ta. Qua suốt giòng lịch sử, sự sa ngã của con người tiếp tục mang theo những hình thức mới. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan nói đến dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của. Dựa vào màn phông trụy lạc trong thời đại của chính ngài, Thánh nhân đã làm sáng tỏ sự sa ngã của con người và nhân loại, với tất cả những sự thái quá và sự suy đồi của nó. Thế nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ đến thời gian gần đầy, tinh thần Kitô giáo đã mọc lên sự ngao ngán đức tin, đã bỏ rơi Thiên Chúa thế nào: Những hệ tư tưởng lớn, và cuộc sống vô vị của những người không còn tin đến bất kỳ sự gì, là những người một cách đơn thuần sống phiêu giạt theo cuộc sống, đã lập nên một tà giáo mới và tồi tệ hơn, trong sự lèo lái của nó muốn cách xa Thiên Chúa chỉ một lần và mãi mãi, đã kết cục gạt bỏ con người. Và như thế con người dập vùi dưới đống tro. Thiên Chúa đã nhiều lần và nhiều lần nữa mang lấy gánh nặng và sự sa ngã này, để gặp gỡ chúng ta. Người đăm chiêu nhìn chúng ta, người đánh động tâm hồn chúng ta; người ngã quỵ xuống để nâng đỡ chúng ta dậy.
Lời Nguyện 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chịu đựng tất cả những gánh nặng của chúng con và Chúa tiếp tục gánh vác chúng con. Ách của chúng con đã làm Chúa quỵ xuống. Xin hãy đỡ nâng chúng con lên vì chính chúng con không thể tự nâng mình lên khỏi đống tro tàn. Xin giải thoát chúng con khỏi những gông cùm xác thịt. Xin ban cho chúng con trái tim bằng thịt thay vào trái tim chai đá, xin ban cho chúng con một con tim biết nhận diện. Xin diệt trừ sức mạnh của hệ tư duy, để tất cả mọi người có thể nhận thấy rằng chúng là phường dối trá. Xin cho chúng con vượt qua được bức tường chủ nghĩa duy vật. Xin làm cho chúng con nhận thức đến sự hiện diện của Chúa. Xin giữ gìn con sống điềm đạm và cảnh tỉnh, để có thể chống cự quyền lực của ma quỷ. Xin giúp chúng con nhận ra được những nhu cầu tâm linh và thiếu thốn của người khác và ban cho họ sự giúp đỡ khi họ cần đến. Xin nâng chúng con trỗi dậy, để chúng con nâng người khác lên. Xin ban cho chúng con niềm hy vọng trong mọi lúc đen tối nhất, để chúng con mang lại niềm hy vọng của Chúa cho thế giới.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Tám - Chúa Giêsu yên ủi phụ nữ thành Giêrusalem khóc thương người 
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc 23:28-31) 
Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!” Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” 
Suy Ngắm
Khi nghe Chúa Giêsu than trách phụ nữ thành Giêrusalem đi theo và khóc thương cho Người ắt phải làm chúng ta suy tư. Làm sao chúng ta hiểu được những lời của Người? Những lời không phải nói trực tiếp đến một lòng đạo đức vốn hoàn toàn có tính đa cảm, mà con người đã thất bại đến sự hoán cải và đời sống đức tin sao? Thật là không tận dụng để than khóc sự đau khổ của thế giới này trong khi cuộc sống chúng ta vẫn tiếp diễn bình thường. Và như thế Thiên Chúa đã cảnh cáo chúng ta đến sự nguy hiểm mà chúng ta đang gặp phải. Người đã chỉ cho chúng ta thấy cả hai sự nghiêm trọng của tội lỗi và sự nghiêm trọng của phán xét. Mặc dầu với tất cả những sự bày tỏ kinh hoàng trước sự dữ và sự đau khổ của người vô tội, phải chăng chúng ta đã được chuẩn bị chu đáo để coi thường sự huyền bí của sự dữ? Chúng ta đã chấp nhận chỉ có lòng nhân từ và tình yêu của Thiên Chúa và Chúa Giêsu, và thầm lặng bỏ qua lời phán đoán chăng? Chúng ta nói “Làm sao Thiên Chúa lại quá lo lắng đến những yếu đuối của chúng ta?” “Chúng ta chỉ là con người!”. Vâng khi chúng ta chiêm ngắm sự đau khổ của Chúa Con, chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn sự nghiêm trọng của tội lỗi và thật sự cần thiết thế nào để hoàn toàn chuộc lỗi nếu chúng ta vượt qua được. Trước hình ảnh đau khổ của Thiên Chúa, sự ác không thể được tầm thường hoá. Ngài nói với cả chúng ta nữa: “Đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình… Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” 
Lời Nguyện 
Lạy Chúa, những người phụ nữ khóc thương mà Chúa nói với họ về lòng hoán cải và Ngày Phán Xét, khi tất cả chúng con đến trước thánh nhan Chúa: Trước mặt Chúa là vị Thẩm Phám của thế giới. Chúa gọi chúng con bỏ lại sau lưng sự coi thường của điều ác, mà nó xoa dịu lương tâm và để chúng con vẫn tiếp tục theo con đường cũ. Chúa chỉ cho chúng con sự nghiêm trọng đến bổn phận của chúng con, sự nguy hiểm của con người tội lỗi và không thể biện minh được trong ngày Phán Xét. Xin ban cho chúng con không phải chỉ hồn nhiên bước bên cạnh Chúa mà không cống hiến sự gì ngoại trừ nói lên những lời động lòng trắc ẩn. Xin hoán cải chúng con và ban cho chúng con đời sống mới. Xin ban cho chúng con cuối cùng chúng con không chỉ là cây héo khô, nhưng là những nhành cây sống trong Chúa, vì Chúa là cây nho thật, để sinh hoa trái cho đời sống vĩnh cửu (x Ga 15:1-10).
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Chín- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Trích sách Ai Ca (Ac 3:27-32) 
Cũng là một điều hay cho người nào
phải mang ách từ khi còn trẻ.
Khi chính Chúa bắt nó phải mang,
nó hãy cứ ngồi im lặng một mình,
cứ đặt miệng nó trong bụi đất
– may ra còn chút hy vọng nào chăng -
nó cứ đưa má cho kẻ tát,
chuốc lấy cho mình đầy nỗi nhuốc nhơ.
Vì quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi:
có làm khổ, Người cũng xót thương,
vì Người vốn từ bi cao cả. 
Suy Ngắm 
Ngã xuống đất lần thứ ba có thể nói cho chúng ta điều gì? Chúng ta đã suy xét đến sự sa ngã con người một cách chung, và sự sa ngã của nhiều người Kitô hữu xa rời Đức Kitô và đi vào chủ nghĩa trần tục vô thần. Chúng ta có nên không nghĩ đến Chúa Kitô đã chịu đau khổ trong chính Giáo Hội của Người biết chừng nào không? Đã bao lần Sự Hiện Diện của Người trong Bí Tích Thánh bị lạm dụng, đã bao lần chúng ta đến với Người bằng một tâm hồn trống rỗng và gian ác! Đã bao lần chúng ta chỉ cử hành một mình mà không nhận thức đến Người đang hiện diện ở đó. Đã bao lần Lời Chúa bị xuyên tạc và bị lăng mạ! Đức tin tầm thường nào đã hiện diện đằng sau quá nhiều học thuyết, quá nhiều những lời nói hão huyền! Đã có bao nhiêu rác rưởi nằm trong Giáo Hội và ngay cả những người trong thiên chức linh mục, lẽ ra phải hoàn toàn thuộc về Người! Bao nhiêu sự kiêu căng, bao nhiêu điều tự phụ! Sự tôn kính không đáng kể nào mà chúng ta đã dành cho Bí Tích Hòa Giải, nơi mà Người đang đợi chờ chúng ta, Người sẵn sàng nâng chúng ta lên bất cứ khi nào chúng ta sa ngã! Tất cả điều này hiện diện trong cuộc Thương Khó của Người. Sự phản bội của các môn đồ, rước Mình và Máu Chúa không xứng đáng, chắc chắn là sự đau khổ cực độ nhất mà Đấng Cứu Chuộc cam chịu; nó đâm thấu con tim của Người. Chúng ta chỉ có thể kêu cầu đến Người từ đáy lòng của chúng ta: Kyrie eleison- Lạy Chúa xin thương xót chúng con (x Mt 8:25).
Lời Nguyện 
Lạy Chúa, Giáo Hội của Chúa thường giống như một con thuyền sắp đắm chìm, một con thuyền bị đắm nước mọi bề. Trên cánh đồng của Chúa, chúng con nhìn thấy nhiều cỏ dại hơn là lúa. Quần áo và gương mặt của Giáo Hội Chúa bị dơ bẩn đã làm chúng con hoang mang. Vâng chính chúng con đã làm nhơ bẩn! Đó là chúng con đã phản bội Chúa bao lần, qua tất cả những lời nói kiêu căng và những hành xử trang trọng. Xin thương xót trên Giáo Hội của Chúa; trong Giáo Hội nữa, Adam tiếp tục sa ngã. Khi chúng con sa ngã, chúng con đã thực sự kéo lê Chúa và Satan cười cợt vì nó hy vọng Chúa sẽ không thể trỗi dậy từ sự sa ngã đó; nó hy vọng Giáo Hội bị sa xuống trong sự sa ngã, Chúa sẽ bị liệt và bị áp chế. Nhưng Chúa sẽ trỗi dậy một lần nữa. Chúa đứng đó, Chúa đứng lên và Chúa có thể nâng chúng con lên. Xin cứu và thánh hóa Giáo Hội của Chúa. Xin cứu thoát và thánh hóa tất cả chúng con. 
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Mười- Chúa Giêsu bị lột áo 
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27: 33-36)
Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.
Suy Ngắm 
Chúa Giêsu bị lột áo. Quần áo cho một con người địa vị xã hội, nó cho Người chỗ đứng trong xã hội, nó làm cho Người là một ai đó. Lột trần công khai có nghĩa là Chúa Giêsu chẳng còn là gì, Người chỉ là một người bị xã hội bỏ rơi, bị tất cả miệt thị. Lúc bị lột trần công khai nhắc nhở cho chúng ta đến sự trục xuất khỏi vườn địa đàng: Ánh quang của Thiên Chúa đã biến mất đi khỏi con người, là Đấng giờ này đây bị trần truồng và bộc trần, không có quần áo và bị xấu hổ. Và như thế Chúa Giêsu một lần nữa nhận lấy điều kiện con người sa ngã. Bị lột áo, Người nhắc chúng ta rằng tất cả chúng ta đã mất đi “bộ áo đầu tiên” đó là ánh quang của Thiên Chúa. Dưới chân Thập Giá, quân lính bắt thăm chia nhau vật sở hữu nhỏ mọn, đó là áo xống. Tác giả phúc âm đã diễn tả khung cảnh với những lời được rút từ Thánh Vịnh 22:19 (Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn); như thế Thánh Vịnh nói với chúng ta giống như Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ trên con đường Emmau: để mọi sự được ứng nghiệm “theo như Kinh Thánh”. Không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên; mọi sự xảy ra chứa đựng theo Lời Chúa và theo chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đi qua tất cả mọi giai đoạn và mọi bước đi của con người sa ngã khỏi ân sủng, đúng mỗi bước đi đó với tất cả những sự cay đắng, trở nên một bước tiến cho sự cứu độ chúng ta: đó là cách thức mà Người mang về con chiên bị lạc. Chúng ta đừng quên điều đó mà Thánh Gioan đã nói đến sự bắt thăm áo xống của Chúa Giêsu, “chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới” (Ga 19:23). Chúng ta có thể xem điều này có liên quan đến áo của vị Thượng Tế, đó là “chiếc áo từ một mảnh duy nhất” không có đường khâu (Fl, Josephus, a III, 161). Đối với Người, Đấng bị Đóng Đinh là Thượng Tế thật.
Lời Nguyện 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị lột áo, bị phơi trần xấu hổ, bị gạt ra ngoài xã hội. Chúa tự chuốc lấy sự xấu hổ của Adam, và Chúa đã chữa lành. Chúa cũng tự chuốc lấy những đau khổ và những nhu cầu thiếu thốn của người nghèo, những người bị xã hội gạt bỏ trong thế giới chúng con. Và trong đường lối hiển nhiên này, Chúa đã làm trọn những lời của các ngôn sư. Chúa đã làm cho chúng con nhận ra thế nào, Chúa Cha đã gìn giữ Chúa, gìn giữ chúng con và toàn thế giới trong bàn tay của Người. Xin ban cho chúng con lòng kính trọng sâu xa đến con người trong mọi giai đoạn và trong mọi tình huống, nơi đó chúng con gặp gỡ Người. Xin khoác áo cho chúng con trong ánh sáng ân sủng của Chúa.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Mười Một- Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thập Giá
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:37-42)
Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: “Người này là Giê-su, vua dân Do-thái.” Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào! ” Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền!
Suy Ngắm 
Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thập Giá. Bức khăn liệm Turin đã cho chúng ta khái niệm đến sự tàn nhẫn không thể tin nổi của thủ tục này. Chúa Giêsu đã không uống rượu pha mật đắng đưa lên cho Người: Người nhất định tự chuốc lấy tất cả những đau thương của Sự Đóng Đinh. Toàn thân Người bị tra tấn, những lời trong Thánh Vịnh đã nói: “Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể duôi” (Tv 22:7). “Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới… Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta” (Tv 53:3b,4b). Chúng ta hãy dừng lại trước hình ảnh đau thương này, trước sự đau khổ của Con Thiên Chúa. Chúng ta hãy ngước nhìn lên Người vào những lúc tự phụ và ăn chơi trụy lạc, để học để tôn trọng những giới hạn và nhìn thấy được sự nông cạn của tất cả những của cải chỉ hoàn toàn vật chất. Hãy ngước nhìn lên Người vào những lúc chịu thử thách và khổ tâm, và nhận ra rằng lúc đó là lúc chúng ta gần gũi với Thiên Chúa nhất. Hãy cố gắng nhìn xem gương mặt Người nơi con người mà chúng ta coi khinh. Một ý nghĩ khác đến trong tâm trí là khi chúng ta đứng trước Thiên Chúa bị lên án, là Đấng đã không dùng quyền lực để xuống khỏi cây Thập Giá, nhưng cam chịu sự đau khổ của nó cho đến cùng. Thánh Ignatiô thành Antiochia, một tù nhân bị xiềng xích vì đức tin nơi Thiên Chúa, đã ca ngợi tín hữu Kitô tại Smuma vì đức tin không chuyển lay của họ: ngài nói họ là những người chịu đóng đinh với xác và máu vào Thập Giá của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô (1,1). Chúng ta hãy tự đóng đinh với ngài, chống trả cơn cám dỗ để tránh xa, hay chống trả không liên kết với những người khác chế nhạo Người. 
Lời Nguyện 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã tự chịu đóng đinh vào Thập giá, chấp nhận sự dã man khủng khiếp của sự đau khổ này, hủy hoại thân xác và phẩm giá của Chúa. Chúa đã tự để cho đóng đinh mau lẹ, Chúa đã không tìm cách trốn thoát hay làm giảm đi sự đau khổ của Chúa. Ước gi chúng con không bao giờ trốn chạy khỏi những gì chúng con được kêu gọi để làm. Xin giúp chúng con được trung tín với Chúa. Xin giúp chúng con lột trần sự tự do giả dối mà nó làm chúng con xa cách Chúa. Xin giúp chúng con chấp nhận sự tự do “ràng buộc” của Chúa và “kết lại” keo sơn với Chúa, để chúng con khám phá ra sự tự do đích thật.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Mười Hai- Chúa Giêsu sinh thì trên Thập Giá
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (Ga 19:19-20) 
Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái.” Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:45-50,54)
Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Hắn ta gọi ông Ê-li-a!” Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo: “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không!” Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” 
Suy Ngắm 
Bằng tiếng Hy Lạp và Latin là 2 ngôn ngữ quốc tế lúc bấy giờ, và tiếng Hipri là ngôn ngữ Con Người chọn, một tấm biển trên Thập Giá Chúa Giêsu, chỉ cho thấy người đó là ai: Là Vua dân Do Thái, Người Con Vua Đa Vít được hứa hẹn. Philatô, quan tòa bất công, tự trở thành một ngôn sứ bị coi thường. Vương quyền của Chúa Giêsu được công bố cho toàn thế giới. Chính Chúa Giêsu đã không nhận chức tước “Messiah”, bởi vì nó sẽ đưa ra một sự hiểu lầm, theo tư tưởng quyền lực và giải thoát của con người. Rồi giờ đây tước hiệu vẫn còn công khai được trưng trên Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Người thật sự là vua của thế giới. Giờ này Người đã thật sự “được nâng lên”. Khi chìm xuống dưới vực thẳm sâu Ngài trổi vượt lên đến tột đỉnh. Bây giờ Người hoàn tất một cách triệt để giới răn yêu thương, Người đã hoàn toàn tự hiến và giờ này đây bằng cách này Người là sự mặc khải của Thiên Chúa thật, Thiên Chúa là tình yêu. Giờ này chúng ta biết Thiên Chúa là ai. Giờ này chúng ta biết vương quyền thật sự là gì. Chúa Giêsu đã cầu nguyện theo lời Thánh Vịnh 22, bắt đầu bằng những lời “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (22:2). Người mang cho mình tất cả sự đau khổ của dân Israel, tất cả sự đau khổ của nhân loại, bi kịch đen tối của Thiên Chúa, và Người làm cho Thiên Chúa hiện diện trong mọi chốn mọi nơi mà dường như Người bị đánh bại và vắng bóng. Thập Giá Chúa Giêsu là một biến cố hoàn vũ. Thế giới bị đen tối, khi Con Thiên Chúa bi ruồng bỏ cho đến chết. Trái đất rung động. Và trên Thập Giá, Giáo Hội giữa những người lương dân chào đời. Viên đội trưởng Roma hiểu biết điều này và nhận thức ra rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Từ trên Thánh Giá, lại một lần nữa Người đã chiến thắng.
Lời Nguyện 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, trong giờ phút sinh thì của Chúa, mặt trời đã u ám. Chúa lại bị đóng đinh trên Thập Giá lần nữa. Trong giờ phút hiện tại của lịch sử, chúng con đang sống trong bóng tối của Thiên Chúa. Qua sự đau khổ cực độ của Chúa và sự độc ác của con người, dung mạo của Chúa, gương mặt của Chúa dường như bị che khuất, không còn nhận diện được. Và rồi, trên Thập Giá, Chúa đã tự tỏ mình ra. Chúa được tán dương, hoàn toàn là Đấng chịu đau khổ và yêu thương. Từ trên Thập Giá, Chúa đã chiến thắng. Xin giúp chúng con nhận ra khuôn mặt của Chúa trong giờ phút đen tôi và khổ đau này. Xin giúp chúng con tin tưởng vào Chúa và bước theo Chúa trong giờ phút đen tối và cùng cực. Xin tỏ mình ra cho thế giới lần nữa trong giây phút này. Xin bộc lộ cho chúng con sự cứu chuộc của Chúa.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Mười Ba - Chúa Giêsu được tháo đanh xuống mà phó cho Mẹ Người 
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:54-55) 
Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người.
Suy Ngắm 
Chúa Giêsu sinh thì. Từ con tim người bị mũi đòng của quân lính Roma đâm thâu qua, máu và nước chảy ra: một hình ảnh nhiệm mầu của dòng suối các bí tích, Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thánh Thể, theo đó Giáo Hội không ngừng tái sinh từ tâm hồn cởi mở của Thiên Chúa. Đôi chân của Người bị gãy, giống như hai người cũng chịu đóng đinh với Người. Như thế Người mặc khải Người là con chiên Vượt Qua thật, không một ống xương nào bị dập (…) Và giờ đây, cuối cùng của sự đau khổ của Người, đối với tất cả tâm can con người bị mất tinh thần và đối với tất cả quyền thế hận thù và hèn nhát, thật tỏ tường cho thấy Người không cô đơn một mình. Ở đó có những người trung tín còn lại với Người. Dưới chân Thập Giá còn đứng đó là Đức Maria Mẹ Người, người chị họ của Mẹ bà Mary Mađalen và tông đồ Người yêu mến. Một người phú hộ, ông Giôxếp tại Arimathea cũng xuất hiện tại hiện trường: một người giàu sang có khả năng chui qua lỗ kim, vì Thiên Chúa đã ban ân sủng cho ông. Ông táng xác Chúa Giêsu trong chính ngôi mộ dành sẵn cho ông tại khu vườn. Trong cuộc táng xác Chúa Giêsu, nghĩa địa trở thành một khu vườn, khu vườn nơi mà Adam đã bị trục xuất khi ông từ bỏ cuộc sống viên mãn, từ bỏ Đấng Tạo Hóa. Khu mộ nơi khu vườn biểu tượng lên giấc ngủ của cái chết sẽ kết liễu. Một thành viên trong Thượng Hội Đồng Roma cũng đi theo là ông Nicodêmô, người đã được Chúa Giêsu loan báo mầu nhiệm tái sinh bằng nước và Thánh Thần. Ngay cả trong Thượng Hội Đồng Roma đã tuyên án tử cho Người, ở đó còn có một người tin, còn có một ai đó biết và nhận ra Chúa Giêsu sau khi Người sinh thì. Trong giờ phúc khóc thương thống thiết, đen tối và tuyệt vọng này, ánh sáng niềm hy vọng được hiện lên một cách huyền diệu. Thiên Chúa bị đánh đòn là Thiên Chúa của sự sống đang đến gần. Ngay cả trong đêm tối sự chết, Thiên Chúa vẫn còn là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô, gia đình mới của Người, bắt đầu tỏ hiện.
Lời Nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã đi vào bóng tối sự chết. Nhưng thân xác Chúa được trao về cho những bàn tay nhân từ và được liệm trong tấm vải gai trắng (x Mt 27:59). Đức tin không hoàn toàn mất biến, mặt trời không hoàn toàn đi vào buổi hoàng hôn. Đã bao lần Chúa xuất hiện như đang ngủ? Thật dễ để chúng con chồn bước và tự thầm rằng: “Thiên Chúa đã chết”. Trong giờ phút đen tối, xin giúp chúng con biết rằng Chúa vẫn còn ở đó. Xin đừng bỏ rơi khi chúng con bị cám dỗ mất tâm hồn. Xin giúp chúng con đừng để Chúa cô đơn một mình. Xin ban cho chúng con lòng trung tín để chịu đựng trong những lúc hoang mang và xin ban cho chúng con lòng trung tín để có một tình yêu sẵn sàng ôm ấp Chúa trong lúc Chúa hoàn toàn bất động, như Mẹ của Chúa là Đấng đã ôm Chúa vào lòng một lần nữa. Xin giúp chúng con, là người giàu có và kẻ cơ bần, là người ngu dốt và người có học, biết nhìn ra ngoài sự sợ hãi và thành kiến của chúng con, và biết cống hiến khả năng chúng con cho Chúa, biết cống hiến tâm hồn và thời gian của chúng con, để chuẩn bị khu vườn Phục Sinh.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng Đàng Thứ Mười Bốn- Chúa Giêsu được mai táng trong mồ 
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:59-61) 
Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay mặt vào mồ.
Suy Ngắm 
Chúa Giêsu bị ruồng bỏ và ngược đãi, đã được mai táng một cách tôn kính trong ngôi mộ mới. Nicôdêm mang một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương mà nó tỏ một mùi thơm quý báu. Trong sự tự hiến của Chúa Con, là Đấng được xức dầu ở Bethany, chúng ta xem thấy một “sự quá mức” gợi lên lòng nhân hậu và tình yêu thương quá đỗi của Thiên Chúa. Thiên Chúa tự hiến một cách nhưng không. Nếu đo lường của Thiên Chúa là quá mực dồi dào, thì đối với chúng ta về phần mình chẳng đáng là gì đối với Thiên Chúa. Đây là chính giáo huấn của Chúa Giêsu trong Bài Giảng trên Núi (Mt 5:50). Nhưng chúng ta cũng nhớ đến lời của Thánh Phaolô, ngài đã nói rằng Thiên Chúa “dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Ki-tô, như hương thơm, lan toả khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa” (2 Cr 2:14-15). Giữa tình trạng suy đồi của hệ tư duy, đức tin chúng ta lần nữa cần đến hương thơm để mang chúng ta trở về con đường sống. Vào chính lúc mai táng Người, những lời của Chúa Giêsu đã được ứng nghiệm: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12:24). Chúa Giêsu là hạt lúa đã chết đi. Từ hạt lúa bất động đó làm nên bánh mì lớn gấp nhiều lần mà nó sẽ kéo dài cho tới tận cùng thế giới. Chúa Giêsu là bánh hằng sống có thể đáp ứng một cách dư thừa đến sự đói khát của tất cả nhân loại và có thể cung cấp thần lương thẳm sâu nhất. Qua Thập Giá và Phục Sinh của Người, Ngôi Lời Vĩnh Cửu của Thiên Chúa trở nên thịt và bánh cho chúng ta. Mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể đã chiếu sáng ra trong sự mai táng của Chúa Giêsu.
Lời Nguyện 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, trong sự mai táng của Chúa, Chúa đã cất đi cái chết của hạt lúa. Chúa đã trở nên hạt lúa bất động để cung cấp hoa trái dồi dào cho mọi thời đại và vô cùng tận. Từ ngôi mồ chiếu dõi ra cho mọi thế hệ sự hứa hẹn của hạt lúa mà nó sẽ cho bánh manna thật. Bánh Hằng Sống mà Chúa cống hiến là chính Chúa cho chúng con. Ngôi Lời vĩnh cửu, qua sự nhập thể và cái chết đã trở nên Ngôi Lời gần gũi với chúng con: Chúa đặt chính Chúa vào đôi tay và tấm lòng chúng con, để Lời Chúa có thể triển nở trong chúng con và mang lại hoa trái. Qua cái chết của hạt lúa mà Chúa ban chính Chúa cho chúng con, để cả chúng con nữa dám liều mạng sống để đi kiếm tìm, để chúng con nữa có thể tin tưởng vào sự hứa hẹn của hạt lúa. Xin giúp chúng con lớn lên trong tình yêu và trong sự tôn kính mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể – dành cho Chúa là Bánh bởi trời, nguồn mạch sự sống. Xin giúp chúng con trở nên “hương thơm” của Chúa và cho thế giới biết đến dấu vết huyền nhiệm của cuộc đời Chúa. Giống như hạt lúa mọc lên từ đất, mọc cành và trổ bông, Chúa không thể bị đóng kín trong mồ: ngôi mồ trống bởi vì Chúa Cha “đã không bỏ mặc Chúa trong cõi âm ty và thân xác Chúa không phải hư nát” (x Cv 2:31; Tv 16:10). Không, Chúa đã không thấy sự hư nát. Chúa đã trỗi dậy, và đã dành một chỗ cho thân xác biến dạng của chúng con trong tận tấm lòng của Chúa. Xin giúp chúng con hoan hỉ trong niềm hy vọng này và hân hoan mang nó đến cho thế giới. Xin giúp chúng con trở nên những chứng nhân Chúa Phục Sinh.
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin thương xót chúng con.
HÁT: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
2. Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào ngục ngã đau thương, bao roi đòn hẳn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con.
LÀM DẦU THÁNH GIÁ – KẾT THÚC

3. NGẮM MƯỜI LĂM SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU[5]
DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
KINH TIN
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
KINH CẬY
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
KINH KÍNH MẾN
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
KINH ĂN NĂN TỘI
Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
Thứ nhất thì ngắm[6]
Khi Đức Chúa Giê-su đã đến ngày dọn chịu nạn mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giê-su đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành, ma quỉ giục lòng nó bán Đức Chúa Giê-su cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc. Vậy Đức Chúa Giê-su thương thiên hạ toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem, là kẻ chợ nước Giuđêa. Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giê-su lấy nước mà quì xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân Giu-đa với; chẳng những nước không, cùng lấy nước mắt rửa chân nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất. Đoạn Đức Chúa Giê-su truyền phép Mình Thánh Người, để mà nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; đội ơn Đức Chúa Giê-su đã truyền phép Thịt Máu mình cho chúng con, lại xin xuống sức giữ đạo cho lọn, chớ bắt chước Giu-đa bán Đức Chúa Giê-su làm vậy. Amen.
Thứ hai thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su đêm ấy thấy tội thiên hạ, cùng Giu-đa phải sa hỏa ngục cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì Đức Chúa Giê-su lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy gọi là Giêt-sê-ma-ni, thì chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông thánh Phê-rô, hai là ông thánh Gia-cô-bê, ba là ông thánh Gio-an. Thì Đức Chúa Giê-su sấp mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần; đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một Thiên Thần yên ủi Đức Chúa Giê-su vào chịu nạn cho cả và loài người ta được khỏi tội. Đoạn Đức Chúa Giê-su lo lắm, cho nên nhọc, cả và mình những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su lo buồn vì chúng con, xin dốc lòng chừa mọi tội làm cho Đức Chúa Giê-su lo buồn làm vậy. Amen.
Thứ ba thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su đã biết Giu-đa cùng các quân dữ đã đến gần, thì Đức Chúa Giê-su ra rước nó. Bấy giờ Giu-đa giả chước đến hôn mặt Đức Chúa Giê-su, mà Người đã biết lòng nó độc, thì nhịn mà chào nó. Đoạn liền hỏi các quân dữ rằng: "Bay đi tìm ai?" nó thưa rằng: "Chúng ta đi tìm Giê-su Na-gia-rét". Bấy giờ Đức Chúa Giê-su phán rằng: "Này Ta". Nó liền ngã ra hết. Đoạn Đức Chúa Giê-su cho nó đứng dậy, mà lại hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì Người mới phó mình cho nó bắt. Khi ấy ông thánh Phê-rô chém đứt tai một người đầy tớ thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giê-su quở ông thánh Phê-rô cùng chữa tai người ấy cho đã. Bấy giờ quân dữ lấy xiềng sắt cùng dây da mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giê-su, cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi đi. Đêm ấy Người ngã xuống đất bảy lần, mà quân dữ đạp dậy. Có kẻ lấy cán gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa, đến sông thì nó đi trên cầu, mà dòng dây bắt Đức Chúa Giê-su lội dưới sông lạnh lẽo giá rét.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su xưa chịu khó vì chúng con, xin mở dây là tội buộc linhhồn chúng con. Amen.
Thứ bốn thì ngắm
Khi quân dữ nộp Đức Chúa Giê-su cho An-nát, là cha vợ Cai-pha làm thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giê-su chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Cai-pha. Bấy giờ có một người các quan xỏ tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giê-su trước mặt thiên hạ. Thầy cả Giu-dêu nghe thấy Đức Chúa Giê-su xưng ra mình là Con Đức Chúa Trời, thì mắng rằng: "Ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa, mà chẳng giết đi cho rồi?" Đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay Đức Chúa Giê-su vào cột đá, mà lấy khăn che mặt, đoạn mới giổ, cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giê-su, lại lấy roi cùng đế giày đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm bốn trăm lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông thánh Phê-rô rằng: "Mầy phải đầy tớ Giê-su chăng?" Ông thánh Phê-rô liền sợ mà chối ba lần rằng: "Tôi chẳng biết người ấy là ai". Đức Chúa Giê-su thương mà trở mặt ra xem ông thánh Phê-rô, bấy giờ người mới ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng; lọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giê-su ra, kẻo ngày nào chối chăng. Amen.
Thứ năm thì ngắm
Khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giê-su cho quan trấn thủ tên là Phi-la-tô, mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha, nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho; thì Phi-la-tô phó Đức Chúa Giê-su cho mặc vua Hê-rô-đê xét. Mà Hê-rô-đê hỏi mọi lẽ, song le Đức Chúa Giê-su chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng: "Người này dại, nào biết đí gì mà nộp cho tao xét làm sao!" Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc, rằng: "Người dại thì mặc áo ấy, mà đem về trả quan Phi-la-tô". Khi còn đi dọc đàng, thì các quân ấy đánh Đức Chúa Giê-su cùng làm những sự xấu hổ. Phi-la-tô thấy Đức Chúa Giê-su thì thương. Vốn thói Giu-dêu đến ngày lễ cả thường tha một người tù, cùng có đứa trộm cướp giết người tên là Ba-ra-ba cầm đó, thì Phi-la-tô hỏi dân rằng: "Một là Giê-su, hai là Ba-ra-ba, bay muốn tha ai?" Bấy giờ nó thưa rằng: "Tha Ba-ra-ba, giết Giê-su mà chớ!"
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su xưa chịu xấu hổ vì chúng con, xin cho chúng con được lòng kính mến Đức Chúa Giê-su trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giu-dêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mạch mọi sự lành làm chi. Amen.
Thứ sáu thì ngắm
Khi Phi-la-tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giê-su, thì phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người, thì khiến đánh Đức Chúa Giê-su cho đẹp lòng quân Giu-dêu. Bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột đá, lấy ngành gai, dây da, cùng xiềng sắt, đánh cả và mình Đức Chúa Giê-su dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta nữa. Song le bấy nhiêu quân ấy, chẳng có ai thương Đức Chúa Giê-su sốt, nó đánh nhọc mỏi tay, nhưng mà trong lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ, xin cho chúng con dốc lòng chừa tội, làm cho Đức Chúa Giê-su phải đòn làm vậy. Amen.
Thứ bảy thì ngắm
Khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giê-su đoạn, thì Người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Nó liền khiến Đức Chúa Giê-su mặc một áo đỏ, đoạn lấy những gai khoanh tròn làm nén đóng vào đầu Đức Chúa Giê-su, bảy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt ròng ròng. Nó liền khiến Người ngồi, đoạn quỳ xuống nhạo rằng: "Tâu vua Giu-dêu!" cùng giổ ngang mặt. Có đứa lấy dùi mà vả trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt, cho nên máu trong miệng chảy ra.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su là Chúa thật trời đất, xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự. Amen.
Thứ tám thì ngắm
Khi Phi-la-tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giê-su quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy, cũng thương chăng? Thì Phi-la-tô đem Người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng: "Nầy là người ấy!" Dân liền kêu lên rằng: "đem đi! đem đi! đóng đinh nó vào thập giá!" Phi-la-tô lại rằng: "Tao đóng đinh vua bay làm sao?" Dân thưa rằng: "chúng tôi có một vua tên là Xê-gia-rê mà chớ!" Bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công, sợ dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó Đức Chúa Giê-su cho dân đem đi giết.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su cho đến lọn đời, chớ bắt chước quân Giu-dêu chẳng nhận Đức Chúa Giê-su làm vậy. Amen.
Thứ chín thì ngắm
Khi quân Giu-dêu đóng cây Thánh Giá nặng lắm, mà nó khiến Đức Chúa Giê-su vác đi, thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất; mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy giục đi cho chóng. Sau nữa nó sợ Người chết dọc đàng chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác đỡ. Khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem, song le những người mến Đức Chúa Giê-su thì thương khóc lóc, mà Người trở mặt lại rằng: "Ơ con thành Giê-ru-sa-lem, chớ khóc thương Ta làm chi, một khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ!" Đang khi Người còn vác Thánh Giá đi, thì có một bà đạo đức thấy mặt mũi Đức Chúa Giê-su những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi; hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy, rày hãy còn ở thành Rô-ma.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con, xin cho chúng con được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giê-su làm vậy. Amen.
Thứ mười thì ngắm
Khi quân dữ đem Đức Chúa Giê-su lên trên núi, tên là Ca-la-va-ri-ô, là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi; mà quân ấy khiến Đức Chúa Giê-su uống rượu với của đắng, đoạn nó lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Bấy giờ nó bắt Đức Chúa Giê-su nằm ngửa trên Thánh Giá, liền lấy búa đóng đinh tay tả, tay hữu thì nó buộc kéo hết sức, liền giãn xương ngực ra, cho nên Đức Chúa Giê-su đau lắm; đoạn nó lại kéo hai chân xuống, cho đến lỗ nó làm đã sẵn mà đóng đinh vào. Bấy giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng: "Giê-su Na-gia-rét, là vua Giu-dêu", đoạn đóng ván ấy vào Thánh Giá. Ý quan viết chữ ấy cho xấu hổ? song le ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giê-su, dù mà chịu hèn hạ làm vậy, thì cũng là vua thật Giu-dêu, cùng hết mọi nước. Đoạn nó đào lỗ dựng Thánh Giá lên, khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Giê-su bởi xác nặng thì xếch ra, máu chảy xuống đất ròng ròng. Bấy giờ bốn người các quan, lấy áo ngoài Đức Chúa Giê-su cắt chia ra làm bốn phần; còn áo trong thì để vậy, mà bắt thăm ai được thì lấy. Đoạn những sãi cùng các quan, cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ, mà Đức Chúa Giê-su nguyện rằng: "Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho chúng vì lầm chẳng biết."
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh vì cả và loài người ta, xin dâng mình chúng con cho Đức Chúa Giê-su, vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ. Amen.
Thứ mười một thì ngắm
Khi quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giê-su, cùng đóng đinh hai người trộm cướp hai bên; mà đứa bên tả mắng Đức Chúa Giê-su rằng: "Phải Con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa?" Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng: "Ta là kẻ có tội, đáng sa hỏa ngục, chịu đóng đinh thì thậm phải; nào Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mầy trách Người làm chi?". Đoạn xin cùng Đức Chúa Giê-su rằng: "Lạy Chúa tôi, khi nào lên nước trên Trời, nhớ đến tôi cùng!" Bấy giờ Đức Chúa Giê-su trở mặt lại cùng người ấy mà phán rằng: "Thật hôm nay Ta cho mầy ở nơi vui vẻ cùng Ta". Sau nữa, rất thánh Đức Mẹ mắng tiếng đã đem Con đi giết, thì Người đi theo; dọc đàng, thấy máu Con rơi, mà đến nơi Đức Chúa Giê-su chịu nạn; khi các quan đóng đinh Người, thì cũng như đóng đinh trong lòng Đức Mẹ, vì Người yêu Con trên hết mọi sự. Vậy Đức Chúa Giê-su thấy Đức Mẹ đứng gần ông thánh Gio-an thì thương mà phán rằng: "Ơ Bà kia, ấy Gio-an là con Bà!" Lại phán cùng ông thánh Gio-an rằng: "Bà ấy là Mẹ mầy!" Đức Mẹ nghe làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết thật một ít nữa, Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa. Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đáng, Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn cùng chịu xấu hổ dường ấy.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; Thương Đức Chúa Giê-su cùng Đức Mẹ, xin cho chúng con được làm con rất thánh Đức Bà, như ông thánh Gio-an thuở xưa. Amen.
Thứ mười hai thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su một giờ rưỡi ở trên Thánh Giá, mà ở lặng cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thĩ; đoạn Đức Chúa Giê-su than thở cả tiếng rằng: "Đức Chúa Cha để Con chịu một mình làm sao?" Ý Người nói làm vậy cho thiên hạ biết, Đức Chúa Giê-su chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng tôi. Đoạn Đức Chúa Giê-su mướt máu thì kêu rằng: "Khát nước!" quân dữ liền lấy giấm đưa lên cho uống. Bấy giờ Người phán rằng: "Đã đoạn", ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên, chớ bắt chước quân Giu-dêu lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giê-su nữa. Amen.
Thứ mười ba thì ngắm
Khi Đức Chúa Giê-su đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng: "Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha!" Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như giã Đức Mẹ vậy, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác, liền sinh thì. Bấy giờ cả và thiên hạ liền động, núi non là đá vỡ ra, màn trong nhà thờ xé ra làm hai, mồ kẻ chết bỗng chốc liền mở ra, mà trời đất thì u ám, như thương Đức Chúa Giê-su đã chịu chết vì tội thiên hạ.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; đội ơn Cha Cả đã chịu chết vì con dữ là chúng con, xin dốc lòng chừa mọi tội, làm cho Đức Chúa Giê-su chịu chết làm vậy. Amen.
Thứ mười bốn thì ngắm
Khi linh hồn Đức Chúa Giê-su ra khỏi xác, xuống ngục tổ tông, cứu những linh hồn các thánh xưa ở đó, đợi trông Đức Chúa Giê-su xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Bấy giờ quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm vậy thì xưng ra rằng: "Người này là Con Đức Chúa Trời thật", liền đánh ngực ăn năn, vì đã phạm tội cực trọng ấy.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; xin Đức Chúa Giê-su thương chúng con còn ở dưới thế, trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành, như các thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen.
Thứ mười lăm thì ngắm
Khi xác Đức Chúa Giê-su còn trên Thánh Giá, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giê-su phải trái tim. Bấy giờ máu cùng nước chảy ra, song le khi ấy xác Đức Chúa Giê-su chẳng có đau, vì đã sinh thì; nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như đâm trong lòng vậy; vì nó chẳng thương khi còn sống, cũng chẳng thương khi đã sinh thì. Đoạn hai người trọng là đầy tớ Đức Chúa Giê-su: một là Giu-se, hai là Ni-cô-đê-mô, cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ khóc lóc thương Con chẳng có khi đừng. Đoạn tắm xác Đức Chúa Giê-su mà táng trong hang đá, cũng như cất xác Đức Mẹ với, vì Người thảm thiết thương Con lắm, khi cất xác Con, thì như cắt ruột Mẹ ra vậy.
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giê-su để cho người ta cất xác xuống đất. Xin cho chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng con cho đến lọn đời. Amen.
CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA (hát)
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
2. Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào ngục ngã đau thương, bao roi đòn hẳn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con.
KINH CÁM ƠN
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.
KINH TRÔNG CẬY
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
CÁC CÂU LẠY
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đáp: Cầu cho chúng con.
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
làm dấu thánh giá – kết thúc
PHẦN II: GÓC CHUYÊN ĐỀ

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023 CỦA ĐTC PHANXICÔ
 
Trong Sứ điệp Mùa Chay 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh mối quan hệ giữa hành trình Mùa Chay và hành trình hiệp hành, cả hai đều bắt nguồn từ truyền thống và mở ra cho những điều mới mẻ. Ngài mời gọi các tín hữu hãy lên đường theo Chúa Giêsu để đào sâu và đón nhận mầu nhiệm cứu độ của Người.
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Khổ chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp Hành
Anh chị em thân mến!
Các Sách Tin Mừng Matthêu, Marcô và Luca đều thuật lại biến cố Chúa Giêsu hiển dung. Qua đó, chúng ta thấy Chúa đáp lại thái độ của các môn đệ khi chưa thật sự hiểu Người. Thật vậy, trước đó không lâu, đã có một cuộc xung đột thực sự giữa Thầy Giêsu và môn đệ Simon Phêrô, người mà sau khi tuyên xưng niềm tin của mình vào Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, đã phản đối lời tiên báo về cuộc khổ nạn và thập giá của Người. Chúa Giêsu đã mạnh mẽ quở trách ông: “Xatan, lui ra đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!” (Mt 16,23). Và rồi, “sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê, tới một ngọn núi cao” (Mt 17,1).
Đoạn Tin Mừng về Chúa Giêsu hiển dung được đọc hàng năm vào Chúa Nhật II Mùa Chay. Thật vậy, trong mùa Phụng vụ này, Chúa đem chúng ta đi với Người và dẫn đến một nơi riêng biệt. Trong khi những bổn phận thường ngày đòi buộc chúng ta phải ở lại những nơi quen thuộc và những thói quen lặp đi lặp lại đến độ nhàm chán, thì trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi đi lên “một ngọn núi cao” cùng với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt - sự khổ chế - như dân thánh của Thiên Chúa.
Khổ chế Mùa Chay là một quyết tâm được trợ giúp nhờ ân sủng, để vượt thắng khiếm khuyết đức tin và thái độ phản kháng của chúng ta khi đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Đây chính là điều mà Phêrô và các môn đệ cần phải thực hiện. Để đào sâu kiến thức về Thầy, để hiểu trọn vẹn và đón nhận mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện trong sự hiến thân trọn vẹn vì tình yêu, chúng ta phải để Chúa Giêsu dẫn mình đi lối riêng, đưa lên cao và tách ra khỏi sự tầm thường và phù phiếm. Giống như một cuộc leo núi, chúng ta cần phải khởi hành một lộ trình khó khăn đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và tập trung. Những điều kiện tiên quyết này cũng rất quan trọng đối với lộ trình Hiệp Hành mà, là một Hội Thánh, chúng ta đã dấn thân thực hiện. Sẽ thật hữu ích khi chúng ta suy tư về mối tương quan giữa khổ chế Mùa Chay và trải nghiệm Hiệp Hành.
Trong cuộc “tĩnh tâm” trên núi Tabor, Chúa Giêsu đem theo ba môn đệ, những người được chọn để chứng kiến ​​một biến cố độc nhất vô nhị. Chúa Giêsu muốn chia sẻ kinh nghiệm ân sủng này, chứ không giữ lại cho riêng mình, cũng như toàn bộ đời sống đức tin của chúng ta là một trải nghiệm được sẻ chia. Vì chính trong sự liên đới với nhau mà chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Và chúng ta, là một Hội Thánh lữ hành giữa dòng thời gian, cùng trải nghiệm Năm phụng vụ và trong đó có Mùa Chay, chúng ta cùng tiến bước với anh chị em mà Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta như những bạn đồng hành. Cũng giống như biến cố Chúa Giêsu và các môn đệ đi lên Núi Tabor, chúng ta có thể khẳng định rằng, hành trình Mùa Chay của chúng ta là “Hiệp Hành”, bởi vì chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, với tư cách là những môn đệ của một vị Thầy duy nhất. Hơn nữa, chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là Con Đường, và do đó, trong hành trình Phụng vụ cũng như trong tiến trình Thượng Hội đồng, Giáo Hội không làm gì khác hơn là bước vào mầu nhiệm Đức Kitô – Đấng Cứu Độ một cách sâu xa và trọn vẹn hơn.
Và như thế chúng ta cùng bước lên cao điểm. Tin mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu “biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2). Đây là “chóp đỉnh”, mục tiêu của cuộc hành trình. Vào cuối cuộc leo núi, khi đang ở trên đỉnh núi với Chúa Giêsu, ba môn đệ được ơn nhìn thấy Người trong vinh quang, chói ngời ánh sáng siêu nhiên. Một ánh sáng không đến từ bên ngoài, nhưng tỏa ra từ chính Chúa. Vẻ đẹp thiêng liêng của thị kiến này trổi vượt hơn những nỗ lực mà các môn đệ đã cố gắng khi lên Núi Tabor. Như trong bất kỳ chuyến leo núi gian nan nào, đang khi leo, chúng ta phải chăm chú nhìn vào con đường; nhưng bức tranh toàn cảnh mở ra ở cuối lộ trình gây bất ngờ và đền đáp cho chúng ta bởi sự kỳ diệu của nó. Cũng vậy, tiến trình Hiệp Hành thường có vẻ như là một con đường khó khăn, và đôi khi có thể gây nản lòng. Tuy nhiên, điều chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình chắc chắn sẽ là một điều gì đó kỳ diệu và ngỡ ngàng, điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý muốn của Thiên Chúa và sứ mạng dành cho chúng ta trong khi phục vụ vương quốc của Ngài.
Trải nghiệm của các môn đệ trên núi Tabor càng phong phú hơn nữa khi, bên cạnh Chúa Giêsu biến hình, xuất hiện ông Môsê và Êlia, vốn là hiện thân của Lề luật và các Ngôn sứ (x. Mt 17,3). Điều mới mẻ của Đức Kitô vừa là sự hoàn tất Giao ước cũ và các lời hứa, vừa không tách rời khỏi lịch sử của Thiên Chúa với dân của Ngài và đồng thời mặc khải ý nghĩa sâu xa hơn cho lịch sử đó. Tương tự như vậy, lộ trình Hiệp Hành bắt nguồn từ truyền thống của Giáo Hội, nhưng đồng thời cũng mở ra cho những điều mới mẻ. Truyền thống là nguồn cảm hứng để tìm kiếm những con đường mới, và để tránh những cám dỗ đối nghịch của sự trì trệ và ngẫu hứng.
Hành trình khổ chế Mùa Chay cũng như tiến trình Thượng Hội đồng đều có mục tiêu là một cuộc biến hình, cả về phương diện cá nhân lẫn Giáo Hội. Một sự biến đổi, mà trong cả hai trường hợp, đều có khuôn mẫu nơi Chúa Giêsu Hiển dung và được thực hiện nhờ ân sủng của mầu nhiệm Vượt qua của Người. Để cuộc biến hình này có thể trở thành hiện thực nơi chúng ta trong năm nay, tôi muốn đề nghị hai “Lộ trình” cần đi theo để cùng lên núi với Chúa Giêsu, và cùng với Người đạt tới mục tiêu.
Lộ trình thứ nhất liên quan đến mệnh lệnh mà Chúa Cha ngỏ với các môn đệ trên núi Tabor, khi họ chiêm ngưỡng Chúa Giêsu hiển dung. Tiếng từ đám mây phán ra: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17,5). Do đó, đề xuất đầu tiên rất rõ ràng: Chúng ta cần lắng nghe Chúa Giêsu. Mùa Chay là thời gian ân sủng để chúng ta lắng nghe Lời khi Người ngỏ lời với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế nào? Trước hết, từ Lời Chúa mà Giáo hội công bố cho chúng ta trong Phụng vụ. Mong sao chúng ta đừng để Lời ấy bị bỏ ngoài tai; trong trường hợp không thể tham dự Thánh Lễ thường xuyên, chúng ta hãy đọc các Bài đọc Kinh Thánh hàng ngày, dù là với sự trợ giúp của internet. Ngoài Kinh Thánh, Chúa còn nói với chúng ta qua anh chị em của chúng ta, nhất là qua những khuôn mặt và câu chuyện của những người cần được giúp đỡ. Nhưng tôi cũng muốn thêm vào một khía cạnh khác, rất quan trọng trong tiến trình Hiệp Hành: thái độ lắng nghe Chúa Giêsu cũng bao gồm việc lắng nghe anh chị em khác trong Giáo Hội. Cách lắng nghe lẫn nhau là mục tiêu chính trong một số giai đoạn của tiến trình, nhưng nó luôn luôn không thể thiếu trong phương pháp và phong cách của một Giáo Hội hiệp hành.
Khi nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ “kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm đến các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ! Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi” (Mt 17,6-8). Đây là đề nghị thứ hai cho Mùa Chay này: đừng dựa vào một thứ tôn giáo được tạo ra từ những sự kiện phi thường và những kinh nghiệm kịch tính, hãy vượt qua nỗi sợ vì phải đối diện với thực tế và những đấu tranh, khó khăn và mâu thuẫn của nó trong cuộc sống hàng ngày. Ánh sáng mà Chúa Giêsu tỏ ra cho các môn đệ là sự báo trước về vinh quang Phục sinh, và đó phải là mục tiêu trong cuộc hành trình của chúng ta, khi chúng ta đi theo “một mình Người”. Mùa Chay hướng về Lễ Phục Sinh: “tĩnh tâm” tự nó không phải là mục đích, nhưng là phương thế chuẩn bị cho chúng ta trải nghiệm cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu với đức tin, đức cậy và đức mến, hầu đạt tới sự phục sinh. Cũng vậy, trên lộ trình Hiệp Hành, ngay cả khi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng của một số trải nghiệm hiệp thông mạnh mẽ, thì chúng ta đừng ảo tưởng là mình đã đến đích. Vì, cũng tại đây, Chúa lặp lại với chúng ta rằng: “Chỗi dậy đi, đừng sợ”. Vậy thì chúng ta hãy đi xuống đồng bằng, và xin cho ân sủng mà chúng ta đã trải nghiệm giúp chúng ta trở thành “những nghệ nhân của tính hiệp hành” trong cuộc sống thường ngày tại các cộng đoàn của chúng ta.
Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và nâng đỡ chúng ta trong Mùa Chay này khi chúng ta lên núi với Chúa Giêsu, để cảm nghiệm được vẻ huy hoàng thần linh của Người. Và nhờ đó, chúng ta được củng cố trong đức tin, được tiếp tục kiên trì trong cuộc lữ hành cùng với Chúa Giêsu, Đấng là vinh quang của dân Người và ánh sáng của muôn dân.
Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Lateranô, ngày 25/01/2023, Lễ Thánh Phaolô Trở lại.
(Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, Dòng Đa Minh Thánh Tâm; Vatican News)

BA CHÌA KHÓA ĐỂ CÓ MỘT MÙA CHAY TỐT LÀNH:
ĐI LÊN, ĐI VÀO VÀ ĐI RA
LM Ed Broom, OMV
WHĐ (27.02.2023) - Trong Bài Đọc Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro, được trích từ chính tâm điểm của Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu đặt ra nền tảng cho ba thực hành căn bản mà chúng ta phải thực hiện để Mùa Chay này thực sự sinh hoa trái và đạt tới tột đỉnh trong niềm vui và bình an tràn đầy. Mầu Nhiệm Vượt Qua - Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta. (Đọc và suy niệm Mt 6:1-18)
Giải thích ba chiều
Nếu bạn thích, như một công cụ tinh thần đặc biệt và hữu ích để ghi nhớ Lời Chúa Giêsu, chúng tôi đưa ra cách giải thích ba chiều về ba thực hành cơ bản cụ thể của Mùa Chay này là cầu nguyện, sám hối (ăn chay) và làm việc bác ái. Vì vậy, trong lời cầu nguyện, chúng ta đi lên cùng Thiên Chúa; trong việc thực hành sám hối (ăn chay), chúng ta đi vào bên trong chính mình; và cuối cùng, đối với việc bố thí, chúng ta đi ra để làm việc bác ái cho người khác. Tóm lại, nếu chúng ta thực sự muốn sống một Mùa Chay phong phú và hiệu quả, thì chúng ta hãy làm điều đó:  Đi lên! Đi vào! Đi ra!
Ba thực hành: Đi lên, Đi vào, Đi ra!
Các khả năng trong ba lĩnh vực này là vô số. Chúa Thánh Thần thổi đâu tùy ý Ngài; cảm hứng từ Chúa Thánh Thần không thể bị phong tỏa hoặc giới hạn trong một ý tưởng hoặc thực hành cụ thể. Để cho ngắn gọn, chúng tôi muốn đưa ra một cách thực hành trong lược đồ ba chiều này: Đi lên! Đi vào! Đi ra!
1. ĐI LÊN!
Trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta hãy đi lên cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha nhân từ của chúng ta, Chúa Giêsu là Anh Cả của chúng ta, và Chúa Thánh Thần là Người Bạn Thân Nhất của chúng ta. Rất có thể bạn đang vò đầu bứt tai và tự hỏi: Chà, tôi nên thực hiện lời cầu nguyện hoặc những lời cầu nguyện nào để sống Mùa Chay Thánh này một cách trọn vẹn nhất? Câu trả lời như sau:  Hãy đi lên bằng cách quyết định nắm lấy và sống hết mức có thể lời cầu nguyện vĩ đại nhất, đó là Hy Tế Thánh của Thánh Lễ.
Bốn Mươi Ngày Với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Yêu Thương
Bằng cách quyết định tham dự Thánh Lễ hằng ngày và tham dự đầy đủ, tích cực và có ý thức (Vatican II, Sacrosanctum Concilium), bạn sẽ ở với Chúa Giêsu, lắng nghe Chúa Giêsu, đón nhận Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu yêu bạn và về phần bạn hãy đáp lại bằng cách yêu mến Chúa Giêsu.
Lời cầu nguyện lớn lao nhất trong tất cả các lời cầu nguyện
Cho đến nay, điều cao cả nhất, lớn lao nhất, cao quý nhất trong tất cả những lời cầu nguyện khi chúng ta còn sống trên hành tinh trái đất này là tham dự Thánh Lễ và sống Thánh Lễ với mọi thớ thịt của con người chúng ta, với tất cả những gì chúng ta là và với tất cả những gì chúng ta có thể dâng cho Thiên Chúa. Tại sao? Vì một lý do đơn giản rằng Hy Tế Thánh của Thánh Lễ thực sự là Opus Dei - nghĩa là Công Việc của Thiên Chúa.
Trung Tâm và Bản Chất của Thánh Lễ?
Trung tâm đích thực và bản chất của Thánh Lễ là Chúa Giêsu, Lễ Vật tinh tuyền, Đấng hiến mình cho Thiên Chúa Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để cứu rỗi toàn thể nhân loại, trong đó có bạn và tôi. Thánh Lễ là sự sống lại Hy Tế của Chúa Giêsu trên thập giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh đầu tiên. Trong mọi cử hành Hy Tế Thánh Lễ, hoa trái của Núi Sọ được áp dụng vô cùng dồi dào cho toàn thế giới và cho mỗi cá nhân chúng ta.
Đi Lễ và Rước Mình Thánh Chúa
Vì thế, nếu bạn muốn sống Mùa Chay cách trọn vẹn thì hãy đi dự Thánh lễ và rước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể với một đức tin sống động, một niềm hy vọng nồng cháy và một tình yêu cháy bỏng. Bạn sẽ được biến đổi thành những gì bạn rước lấy; theo lời của Thánh Tông Đồ vĩ đại Phaolô:  “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Galát 2:20)
2. ĐI VÀO!
Bây giờ hãy đi vào những nơi sâu kín nhất trong trái tim bạn: tâm hồn, con người bên trong của bạn và đào thật sâu! Bạn nên đào cái gì? Tội lỗi của bạn!
Tiên tri Isaia khuyến khích chúng ta bằng những lời này: “Dẫu tội lỗi các ngươi đỏ như son điều, ta sẽ khiến chúng trở nên trắng như tuyết” (Is 1:18) Tại sao không đào thật sâu, thật sâu vào những nơi sâu kín nhất của con người nội tâm bạn - trái tim, tâm hồn, lương tâm của bạn và rút ra tất cả những đau khổ về mặt đạo đức của bạn và trao chúng cho Chúa Giêsu.
Thật vậy, Chúa Giêsu là Vị Lương Y Thần Linh có thể chữa lành mọi ốm đau, mọi đau yếu, mọi bệnh tật. Ngài chữa lành người mù, người què, người câm, người bại liệt, người phong cùi và thậm chí còn khiến người chết sống lại và ban cho họ sự sống mới. Cũng chính Chúa Giêsu này có thể chữa lành cho tôi khỏi bệnh tật trong cách sống đạo của tôi và phục hồi cho tôi sức khỏe tâm linh nếu tôi tin tưởng và tín thác vào Ngài với niềm tin tưởng hoàn toàn vào Lòng Thương Xót của Ngài, phẩm tính cao cả nhất nơi Thánh Tâm Ngài!
Làm thế nào? Chúng ta đi theo con đường nào?
Là người Công giáo, cách hiệu quả nhất để Đi vào là lãnh nhận Bí tích Giải tội, Sám hối, Hòa giải! Bằng cách thú nhận tội lỗi của mình với linh mục, chúng ta thực sự đang thú nhận chúng với Chúa Giêsu Kitô là Vị Lương Y Thần Linh của chúng ta, Đấng Chữa Lành của chúng ta, Bạn Hữu của chúng ta, Người Yêu vĩ đại nhất của chúng ta và Đấng Cứu Độ của chúng ta! Hãy cố gắng xưng tội cách tốt lành nhất trong đời bạn - như thể đó là lần xưng tội đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của bạn. Ai biết được, có thể là như thế.
Cái chết của chúng ta có thể đến như một tên trộm trong đêm, như Kobe Bryant[1]. Nói một cách dễ hiểu, hãy chuẩn bị cho mình theo cách tốt nhất có thể. Sau đó xưng tội với thái độ khiêm nhường, trong sáng và vâng lời. Hãy thú nhận tất cả các tội trọng của bạn, theo loại tội và số lượng.
Nếu làm tốt, bạn sẽ ra khỏi tòa giải tội với lương tâm hoàn toàn bình an, trái tim trong trắng như tuyết, và cuộc đời bạn được biến đổi nhờ Máu Chiên Con, Đấng xóa tội trần gian! Những lời của vị linh mục sau khi xá tội đầy an ủi biết bao: “Hỡi con, tội lỗi của con đã được tha; hãy đi bình an!”
3. ĐI RA!
Mệnh lệnh gồm hai từ này như phủ một lớp kem lên chiếc bánh của ba thực hành Mùa Chay. Đi Ra có nghĩa là thực hành việc cho đi. Thực hành việc bác ái không chỉ là bố thí tiền của hay thức ăn cho người nghèo sống dưới gầm cầu trong một đêm đông lạnh giá. Đây chỉ là một cách giải thích về bố thí. Một cách giải thích rộng rãi và bao quát hơn về bố thí là thực hành lòng từ thiện, lòng trắc ẩn và sự phục vụ yêu thương đối với bất cứ ai.
Việc bác ái bắt đầu tại nhà
Tất cả chúng ta đều đã nghe câu nói: “Việc bác ái bắt đầu từ gia đình”. Mặc dù câu châm ngôn này nghe có vẻ ngọt ngào và dễ nghe, nhưng nó rất đòi buộc trong bối cảnh gia đình. Tại sao? Trong bối cảnh gia đình, chúng ta ý thức sâu sắc về những khiếm khuyết rõ ràng của tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta. (Nhân tiện, đây là con đường hai chiều; họ cũng nhận thức sâu sắc về những khuyết điểm rõ ràng của chúng ta!) Điều đặc biệt khiến chúng ta khó chịu là thực hành lòng tốt, tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn, chịu đựng và kiên trì với những người mà chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống.
Thật dễ dàng để tử tế, mỉm cười, vui vẻ và lạc quan với những người chúng ta gặp ở nơi làm việc, trường học hoặc thậm chí ở cửa hàng. Nhưng một khi chúng ta về nhà, thiên thần trong chúng ta biến thành ác quỷ. Thánh Têrêsa Avila đã từng nhận xét về cách cư xử của các nữ tu trong tu viện bằng những lời này hoặc tương tự: “Các chị là những thiên thần bên ngoài tu viện, nhưng là ác quỷ bên trong tu viện.”
Một thực hành cụ thể trong bối cảnh gia đình là đi ra
Tại sao không biến đề nghị cụ thể này thành một hành động cụ thể trong bối cảnh gia đình! Mỗi tối trước khi đi ngủ, khi bạn cầu nguyện cuối ngày, hãy đề xuất cho ngày hôm sau là thực hiện ít nhất một hành động đơn giản để làm cho một người nào đó trong gia đình bạn hạnh phúc, mang lại niềm vui cho người đó. Chúa Giêsu thực sự hiện diện bằng cách cải trang trong con người đó!
Những gợi ý?
Có thể là một nụ cười, một lời cầu nguyện ngắn dành cho họ, một lời tử tế, một lời động viên, một món quà nhỏ, một cái vỗ nhẹ vào lưng, một sự phục vụ, một hy sinh nhỏ, một bàn tay chìa ra giúp đỡ, một hành động khiêm tốn, một đôi tai lắng nghe, một sự chịu đựng như một cống hiến thầm lặng. Những cử chỉ bác ái, cho đi đơn giản này và nhiều điều khác là những điều kiện làm cho đời sống chung của gia đình trở thành một nơi tuyệt vời để là chính mình, một nơi tuyệt vời để sống, một bầu không khí vui tươi làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Vì vậy, hỡi các bạn, ước gì đây là Mùa Chay tốt nhất trong tất cả các Mùa Chay! Hãy nhớ,  ĐI LÊN trong cầu nguyện - Thánh Lễ và Rước Lễ. ĐI VÀO bằng cách đào bới và loại bỏ rác rưởi trong đời sống giữ đạo của bạn bằng cách thực hiện một lần Xưng tội tốt lành. Cuối cùng, ĐI RA đến với những người khác - tìm hiểu ý nghĩa của “việc bác ái bắt đầu từ gia đình.” Trước tiên hãy yêu thương những người thân trong gia đình bạn, sau đó là cả thế giới nói chung!
Phêrô Phạm văn Trung
(chuyển ngữ từ: catholicexchange.com; nguồn: hdgmvietnam.com)

[1] Chú thích của người dịch: Huyền thoại bóng rổ mới qua đời ở tuổi 41 trong một vụ tai nạn trực thăng ở Calabasas, California, ngày 26/1/2020 vừa qua. Con gái Gianna 13 tuổi của anh cũng là một trong chín nạn nhân tử vong trong thảm kịch này.
GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG:
HÃY ĐI VÀ LÀM PHÉP RỬA
Hồng Thủy - Vatican News
Vatican News (22.02.2023) – Trong buổi tiếp kiến chung ngày 22/02/2023, Đức Thánh Cha nói rằng "Phúc Âm không phải là ý tưởng, cũng không phải là một ý thức hệ: Phúc Âm là một lời loan báo đánh động trái tim và khiến bạn thay đổi tâm hồn. Nhưng nếu bạn ẩn náu trong một ý tưởng, trong một ý thức hệ, hoặc cánh tả hoặc cánh hữu hoặc trung lập, bạn đang biến Phúc Âm thành một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ."
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 22/2/2023, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu về vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc loan báo Tin Mừng. Đây là bài giáo lý thứ 5 trong loạt bài về lòng say mê loan báo Tin Mừng - lòng nhiệt thành tông đồ.
Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của việc loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu Phục Sinh sai chúng ta đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ và làm phép rửa, và Chúa Thánh Thần là Đấng ban cho chúng ta sức mạnh để đón nhận và thực hiện sứ mạng này.
Mục tiêu chính của việc loan báo là giúp mọi người dễ dàng gặp gỡ Chúa Kitô. Vì lý do này, Đức Thánh Cha nói rằng để hoạt động rao giảng Tin Mừng của chúng ta luôn thúc đẩy cuộc gặp gỡ này, điều cần thiết là tất cả chúng ta - mỗi người, với tư cách cá nhân và với tư cách là một cộng đoàn Giáo hội - lắng nghe Chúa Thánh Thần.
Trong mọi thời đại, Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn việc loan báo Tin Mừng của Giáo hội. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, giúp Giáo hội phân định các dự án mục vụ và khuyến khích Giáo hội đi vào thế giới trong niềm hân hoan loan truyền đức tin. Ngài cảnh giác rằng nếu Giáo hội không cầu xin Chúa Thánh Thần, Giáo hội sẽ tự khép kín, tạo ra những chia rẽ, những cuộc tranh luận vô ích và kết quả là sứ vụ rao giảng Tin Mừng dần dần bị biến mất.
Loan báo Tin Mừng là tạo cho người khác cơ hội gặp gỡ, biết và yêu mến Chúa Giêsu
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tiếp tục loạt bài giáo lý về lòng say mê loan báo Tin Mừng, hôm nay chúng ta bắt đầu từ những lời của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Đấng Phục Sinh nói “hãy đi”, không phải để tuyên truyền các tín điều hay chiêu dụ tín đồ, nhưng để làm cho muôn dân trở thành môn đệ, nghĩa là cho mọi người cơ hội tiếp xúc với Chúa Giêsu, biết và yêu mến Người. Hãy đi và làm phép rửa: rửa tội có nghĩa là dìm xuống và do đó, trước khi là một hành động phụng vụ, nó diễn tả một hành động quan trọng: dìm cuộc đời mình trong Chúa Cha, trong Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần; cảm nghiệm mỗi ngày niềm vui về sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng gần gũi với chúng ta như một người Cha, một người Anh, một Thần Khí đang hoạt động trong chúng ta, trong chính tinh thần của chúng ta.
Việc loan báo Tin Mừng chỉ được thực hiện nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần
Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ - và cả với chúng ta – “Hãy đi!”, Người không chỉ truyền đạt một lệnh truyền. Không. Người cũng thông truyền Chúa Thánh Thần, bởi vì chỉ nhờ Người, nhờ Thần Khí, chúng ta mới có thể đón nhận và thi hành sứ vụ của Chúa Kitô (x. Ga 20,21-22). Thực vậy, các Tông Đồ, vì sợ hãi, ở trong Phòng Tiệc Ly đóng kín cho đến khi Lễ Ngũ Tuần đến và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ông (x. Cv 2,1-13). Vào giây phút đó, sự sợ hãi đã tan biến. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, những ngư dân, hầu hết là mù chữ, sẽ thay đổi thế giới. Lời của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Người sẽ đưa họ tiến bước để thay đổi thế giới. Do đó, việc loan báo Tin Mừng chỉ được thực hiện trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng đi trước các nhà truyền giáo và chuẩn bị tâm hồn họ: Người là “động lực loan báo Tin Mừng”.
Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của việc loan báo Tin Mừng
Chúng ta khám phá ra điều này trong sách Công vụ Tông đồ, trong đó, ở mỗi trang, chúng ta thấy nhân vật chính của việc loan báo Tin Mừng không phải là Phêrô, Phaolô, Stêphanô hay Philipphê, mà là Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, trong sách Công vụ có thuật lại một thời điểm quan trọng trong giai đoạn khởi đầu của Giáo hội; điều này cũng có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều. Để rồi, cũng như hôm nay, bên cạnh những niềm an ủi không thiếu những hoạn nạn, niềm vui đi kèm với những lo lắng. Có một điều lo lắng đặc biệt là phải cư xử thế nào với những người ngoại giáo đến với đức tin, với những người không thuộc dân tộc Do Thái. Họ có buộc phải tuân giữ những đòi hỏi của Luật Môsê hay không? Đó không phải là vấn đề đơn giản đối với họ. Do đó, giữa những người tin rằng việc tuân giữ Lề Luật là không thể thiếu và những người không tin điều này, hình thành hai nhóm. Để phân định, các Tông đồ tập hợp tại nơi được gọi là “Công đồng Giêrusalem”, công đồng đầu tiên trong lịch sử. Làm thế nào để giải quyết vấn đề nan giải? Họ có thể tìm kiếm một sự thỏa hiệp giữa truyền thống và sự canh tân đổi mới: tuân giữ một số giới luật và bỏ qua những luật lệ khác. Tuy nhiên, các Tông đồ không đi theo sự khôn ngoan của con người để tìm kiếm một sự cân bằng ngoại giao giữa bên này và bên kia; họ không theo cách này nhưng theo hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã đi trước họ, ngự xuống trên dân ngoại cũng như trên họ.
Nguyên tắc loan báo Tin Mừng
Đức Thánh Cha nói tiếp: Và do đó, loại bỏ hầu hết mọi nghĩa vụ liên quan đến Lề Luật, họ truyền đạt các quyết định cuối cùng; họ viết thế này: được đưa ra “bởi Chúa Thánh Thần và bởi chúng tôi” (xem Cv 15,28). Quyết định được đưa ra bởi Chúa Thánh Thần cùng với chúng tôi. Các Tông đồ luôn hành động như thế. Cùng nhau, không chia rẽ, mặc dù có những nhạy cảm và quan điểm khác nhau, họ lắng nghe Chúa Thánh Thần. Và Người dạy một điều mà ngày nay vẫn có giá trị: mọi truyền thống tôn giáo đều hữu ích nếu nó tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng quyết định lịch sử của Công đồng đầu tiên, quyết định cũng có lợi cho cả chúng ta, được thúc đẩy bởi một nguyên tắc, nguyên tắc loan báo Tin Mừng: mọi việc trong Giáo hội phải phù hợp với các yêu cầu của việc loan báo Tin Mừng; không phải theo quan điểm của những người bảo thủ hay cấp tiến, mà theo sự kiện là Chúa Giêsu đến với cuộc sống của mọi người. Do đó, mọi sự lựa chọn, sử dụng, cấu trúc và truyền thống phải được đánh giá trên nền tảng rằng chúng có lợi cho việc rao giảng Chúa Kitô hay không.
Phúc Âm không phải là một đảng phái chính trị
Khi các quyết định được tìm thấy trong Giáo hội, chẳng hạn như sự chia rẽ về ý thức hệ: “Tôi bảo thủ bởi vì… tôi cấp tiến bởi vì…”. Nhưng Chúa Thánh Thần ở đâu? Hãy lưu ý rằng Phúc Âm không phải là ý tưởng, cũng không phải là một ý thức hệ: Phúc Âm là một lời loan báo đánh động trái tim và khiến bạn thay đổi tâm hồn. Nhưng nếu bạn ẩn náu trong một ý tưởng, trong một ý thức hệ, hoặc cánh tả hoặc cánh hữu hoặc trung lập, bạn đang biến Phúc Âm thành một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ của mọi người. Phúc Âm luôn ban cho bạn sự tự do này của Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động trong bạn và đưa bạn tiến tới. Và ngày nay chúng ta cần nắm lấy sự tự do của Phúc Âm và để cho Thần Khí thúc đẩy chúng ta tiến bước.
Chúa Thánh Thần giúp phân định
Theo cách này, Chúa Thánh Thần soi sáng con đường của Giáo Hội. Thật vậy, Người không chỉ là ánh sáng của các tâm hồn, Người còn là ánh sáng hướng dẫn Giáo hội: Người làm sáng tỏ, Người giúp phân biệt, phân định. Vì lý do này, cần phải thường xuyên cầu khẩn Người; chúng ta hãy làm điều đó ngay hôm nay, vào đầu Mùa Chay. Bởi vì, là một Giáo hội, chúng ta có thể có thời gian và không gian được xác định rõ ràng, các cộng đoàn, tổ chức và phong trào được tổ chức tốt, nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần, mọi thứ vẫn vô hồn. Nếu Giáo hội không cầu nguyện với Người và không khẩn cầu Người, thì Giáo hội sẽ tự thu mình lại trong những cuộc tranh luận vô ích và mệt mỏi, mang lấy những thái độ phân cực, trong khi ngọn lửa truyền giáo bị tắt đi. Thật đáng buồn khi thấy Giáo hội chỉ giống như một quốc hội. Không. Giáo hội là điều gì đó khác hơn. Giáo Hội là cộng đoàn những người nam nữ tin và loan báo Chúa Giêsu Kitô, nhưng do Chúa Thánh Thần tác động chứ không phải do lý trí riêng. Chúa Thánh Thần khiến chúng ta ra đi, thúc đẩy chúng ta loan báo đức tin để củng cố chúng ta trong đức tin, thúc đẩy chúng ta đi truyền giáo để tái khám phá xem chúng ta là ai. Vì thế, Thánh Tông đồ Phaolô khuyến cáo: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí” (1 Tx 5,19). Chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, khẩn cầu Người, xin Người, mỗi ngày, đốt lên ánh sáng của Người trong chúng ta. Chúng ta hãy làm điều đó trước mỗi cuộc gặp gỡ, để chúng ta trở thành tông đồ của Chúa Giêsu đối với những người chúng ta gặp gỡ. Đừng dập tắt Thần Khí trong cộng đoàn Kitô hữu, cũng như trong mỗi người chúng ta.
Ánh sáng của Chúa Thánh Thần
Anh chị em thân mến, như là một Giáo hội, chúng ta hãy khởi hành và tái khởi hành từ Chúa Thánh Thần. “Điều chắc chắn quan trọng là trong các kế hoạch mục vụ của mình, chúng ta bắt đầu từ các cuộc điều tra xã hội học, từ các phân tích, từ danh sách những điều khó khăn, từ danh sách các kỳ vọng và phàn nàn. Chúng ta cần làm điều này để biết rõ thực tế. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nhiều là bắt đầu từ những kinh nghiệm của Chúa Thánh Thần: đây là điểm khởi hành thực sự. Và do đó, cần phải tìm kiếm những kinh nghiệm này, liệt kê chúng, nghiên cứu và giải thích chúng. Một nguyên tắc cơ bản, trong đời sống thiêng liêng, được gọi là ưu tiên của an ủi so với sự sầu khổ. Trước tiên, có Chúa Thánh Thần an ủi, hồi sinh, soi sáng, lay động; rồi sẽ có sự thất vọng, đau khổ, bóng tối, nhưng nguyên tắc để hành động trong giờ phút tăm tối là ánh sáng của Chúa Thánh Thần" (C.M. MARTINI, Evangelizzare nella consolazione dello Spirito, 25/09/1997).
Tôi có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không?
Đây là nguyên tắc để hành động khi gặp những điều chưa hiểu, khi có những điều bối rối, thậm chí trong nhiều tình huống đen tối; đây là điều quan trọng. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có mở lòng với ánh sáng này không, chúng ta có dành chỗ cho nó không: tôi có cầu xin Chúa Thánh Thần không? Có bao nhiêu người trong chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần? Bạn cầu nguyện với Đức Mẹ, với các thánh, với Chúa Giêsu, đôi khi, với Chúa Cha. Còn với Chúa Thánh Thần? Bạn không cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho trái tim bạn rung động, Đấng đưa bạn tiến tới, là niềm an ủi, nâng đỡ ước muốn loan báo Tin Mừng, truyền giáo của bạn sao?”. Tôi đặt cho anh chị em câu hỏi này: Tôi có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không? Tôi có để mình được Người hướng dẫn không, Đấng mời gọi tôi đừng khép mình lại mà hãy mang Chúa Giêsu đến, để làm chứng cho sự trổi vượt của niềm an ủi của Thiên Chúa trên sự hoang tàn của thế giới? Xin Đức Mẹ, Đấng đã hiểu rõ điều này, giúp chúng ta hiểu điều nó. Cảm ơn anh chị em.
(Nguồn: vaticannews.va/vi)

[1]Trong “PHẦN KHAI MẠC”, quý vị có thể thêm hoặc bớt (kinh hoặc bài hát) sao cho phù hợp với thời gian và hoàn cảnh của mình.
[2]Trong “PHẦN KẾT THÚC”, quý vị có thể thêm hoặc bớt (kinh hoặc bài hát) sao cho phù hợp với thời gian và hoàn cảnh của mình.
[3]Bài hát nào mà không quen thuộc, quý vị có thể chọn một bài hát khác phù hợp và quen thuộc, bằng không thì nguyện một kinh phù hợp và quen thuộc.
[4]Để việc suy niệm 14 Đàng Thánh Giá giống như việc suy niệm mầu nhiệm Kinh Mân Côi, sau mỗi Đàng Thánh Giá, quý vị có thể đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh. Quý vị có thể chia 14 Đàng Thánh Giá ra làm ba phần (phần I: 5 Đàng Thánh Giá; phần II: 5 Đàng Thánh Giá; phần III: 4 Đàng Thánh Giá).  Mỗi phần tương đương với 5 mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Mỗi lần quý vị có thể suy niệm một phần… Trong phần III có 4 Đàng Thánh Giá, quý vị có thể suy niệm thêm sự thương đau của Đức Mẹ khi Chúa Giêsu đã chịu chết được chôn trong mồ cho tới lúc Chúa sống lại.
[5]Sách “Ngắm Mười  Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu” của Giáo phận Vinh được Đức chaJ.B. Đức ấn hành - imprimatur vào ngày 20.09.1960.
[6]Quý vị có thể chia 15 ngắm thành ba phần. Phần 1: từ ngắm thứ 1 đến ngắm thứ 5; phần II: từ ngắm thứ 6 đến ngắm thứ 10; phần III: từ ngắm thứ 11 đến ngắm thứ 15. Quý vị có thể thực hiện trong một lúc, hoặc trong 3 thời khắc khác nhau trong ngày, hoặc thực hiện trong 3 ngày. Khi thực hiện như thế này, quý vị có thể thay thế cho việc lần chuỗi Mân Côi… hay nói cách khác có thể kết hợp vừa ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu với việc suy niệm Kinh Mân Côi – 5 Sự Thương.
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tìm kiếm Chúa là việc hệ trọng nhất
Tìm kiếm Chúa là việc hệ trọng nhất
Ước gì chúng ta biết tìm kiếm Chúa, quy hướng về Chúa là trung tâm của cuộc đời chúng ta, để chúng ta biết điều chỉnh những chọn lựa và những cung cách hành xử hằng ngày của mình cho phù hợp với thánh ý Chúa.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log