Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Phương,C.M
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 22/06/2020
Thuộc dòng tu: Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT.Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Điện thoại:
Email:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log