Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phêrô  Nguyễn Đình Thái,OMI
Linh mục Phêrô Nguyễn Đình Thái,OMI
Lễ bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1976
Thụ phong: 13/09/2014
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Sapa, TT.Sapa, Sapa, Lào Cai
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2014 - 06/2019: Lm phó xứ Lào Cai
Từ 06/2019 - nay: Lm. phó xứ Sapa

 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log