Thứ tư, 29/05/2024
Linh mục Martinô  Lê Quang Tuấn,SVD
Linh mục Martinô Lê Quang Tuấn,SVD
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 11/06/2010
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tân Quang, xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Điện thoại:
Email:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log