Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Phí Đình Sự
Linh mục Giuse Phí Đình Sự
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 25/10/1973
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
Hiện đang hưu dưỡng tại giáo họ Bạch Quê
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log