Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Phí Đình Sự
Linh mục Giuse Phí Đình Sự
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1941
Thụ phong: 25/10/1973
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
Hiện đang hưu dưỡng tại giáo họ Bạch Quê|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log