Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Giuse  Phạm Văn Bắc
Linh mục Giuse Phạm Văn Bắc
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Khẩu hiệu: "Hãy tin vào Thầy" (Ga 14,1)
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 10/2021 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Yên Tập.
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log