Thứ tư, 19/06/2024
Linh mục Giuse  Nguyễn Vũ Thanh Xuân,SDB
Linh mục Giuse Nguyễn Vũ Thanh Xuân,SDB
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 05/11/1984
Thụ phong: 28/07/2018
Thuộc dòng tu: Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Xã Lạc Lâm- Huyện Đơn Dương- Tỉnh Lâm Đồng
Từ 2018 đến 2019: mục vụ tại Giáo Xứ Thánh Giuse Cần Giờ - Tổng Giáo Phận TP. HCM
Từ 2019 đến nay: mục vụ tại Chuần Xứ Hương Tran - Giáo Phận Hưng Hóa

 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log