Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Quốc Thịnh
Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thịnh
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 10/07/1977
Thụ phong: 07/10/2017
Khẩu hiệu: Hãy Theo Thầy (Ga 21,22b)
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Quê quán: Giữa Hiền, Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Từ tháng 10/2017 - 14/12/2017: Lm. phó đặc trách giáo xứ Vân Thê 
Từ 15/12/2017 - 6/2019: Lm. phó đặc trách giáo xứ Yên Phú
Từ 06/2019 - nay: Lm. phó giáo xứ An Thịnh
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log