Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thoại,CM
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 03/12/2014
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tà Ghênh, bản Tà Ghênh, xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:
Email:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log