Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Bình Trọng,SDB
Linh mục Giuse Nguyễn Bình Trọng,SDB
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1971
Thụ phong: 28/07/2007
Thuộc dòng tu: Dòng Don Bosco
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2017 - nay: Lm. phó xứ Lào cai
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log