Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Bùi Công Dũng,O.M.I
Linh mục Giuse Bùi Công Dũng,O.M.I
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 08/12/2018
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT.Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, TP.Lào Cai, Lào Cai
Điện thoại:
Email:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log