Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Gioan  Phạm Hữu Linh,C.M
Linh mục Gioan Phạm Hữu Linh,C.M
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 11/09/2015
Thuộc dòng tu: Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: NT.Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Điện thoại:
Email:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log