Thứ hai, 15/07/2024
Linh mục Gioan  Phạm Hữu Linh,C.M
Linh mục Gioan Phạm Hữu Linh,C.M
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 11/09/2015
Thuộc dòng tu: Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Giàng La Pán, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
Điện thoại:
Email:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log