Thứ hai, 02/10/2023
Linh mục Gioan B.  Nguyễn Xuân Thiều,OP
Linh mục Gioan B. Nguyễn Xuân Thiều,OP
Lễ bổn mạng: 24/06
Ngày sinh: 19/05/1975
Thụ phong: 04/08/2014
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái.
Điện thoại:
Email:
Hiện đang là linh mục phó xứ Yên Hợp
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log