Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Đaminh Vũ Xuân Sơn,MF
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 29/05/2012
Chức vụ: Quản xứ Thạch KhoánQuản xứ Đồn Vàng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Đồn Vàng, TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 11/2017 - nay: Lm. quản xứ Đồn Vàng
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log