Thứ năm, 28/10/2021
Linh mục Đaminh Vũ Xuân Sơn,MF
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1977
Thụ phong: 29/05/2012
Chức vụ: Quản xứ Thạch KhoánQuản xứ Đồn Vàng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Đồn Vàng, TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 11/2017 - nay: Lm. quản xứ Đồn Vàng|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log