Thứ năm, 20/02/2020
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thoại,CM
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1975
Thụ phong: 03/12/2014
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tà Ghênh, bản Tà Ghênh, xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:
Email:

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log