Thứ năm, 20/02/2020
Linh mục Phaolô  Nguyễn Quang Đĩnh
Linh mục Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh
Lễ bổn mạng: 29/06
Năm sinh: 1973
Thụ phong: 29/11/2005
Chức vụ: Quản hạt hạt Hà - Tuyên - Hùng, Chánh xứ Tuyên QuangQuản xứ Vân Du.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang
- Từ 20/01/2006 - 27/03/2006 : Phó xứ Dư Ba
- Từ 28/03/2006- 23/09/2009  : Quản xứ Ngô Xá
- Từ 23/09/2009- 26/01/2017  : Tu nghiệp tại Học Viện Công Giáo Paris
- Từ 11/2/2017 - 03/2019        : Quản xứ Yên Tập - Ro Lục - Tiên Phong,
- Từ tháng 03/2019 - nay: Quản xứ Tuyên Quang - Ân Thịnh - Vân Du
- Chủ tịch UB Phụng Tự; Quạt hạt Hà Tuyên Hùng
 

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log