Thứ năm, 18/07/2024
Số giáo họ:1
Số giáo dân:1.576
Bổn mạng: Thánh Luca tác giả sách Tin Mừng - ngày kính 18/10
Linh mục xứ: Quản xứ Gioan Phaolô Trần Anh Tiến
Địa chỉ: Nhà thờ Hương Tran, khu Hương Tran 2, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

GIÁO XỨ HƯƠNG TRAN

1. Địa chỉ: Khu Hương Tran 2, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
2. Hình thành và phát triển:
Giáo họ Hương Tran được thành lập khoảng năm 1880 do cố Chung người Pháp, với 15 hộ gia đình và 53 nhân danh; chủ yếu từ Giáo xứ Yên Tập chuyển vào làm ăn kinh tế.
Giáo họ chính thức làm nhà thờ lần thứ nhất năm 1896 bằng gỗ và lợp lá cọ. Nhà thờ được làm lần thứ 2 vào năm 1918 và chuyển đến địa điểm hiện tại. Ngôi nhà thờ cũ bây giờ được chuyển thành các lớp học giáo lý và sinh hoạt các đoàn đội.
3. Quan thầy: Thánh Luca tác giả sách Tin Mừng được mừng kính ngày 18/10 hằng năm.
4. Nhà thờ: Khoảng năm 1896 nhà thờ đầu tiên được dựng lên với chất liệu gỗ và lá cọ. Nhà thờ được làm lần thứ 2 vào năm 1918. Khi ngôi nhà thờ này xuống cấp, nhà thờ hiện tại được xây dựng vào ngày 21/07/2009 do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương làm phép và đặt móng. Ngày 15/12/2010 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương thánh hiến nhà thờ Hương Tran như một mốc son của Giáo họ Hương Tran. Ngôi nhà thờ bằng gỗ và lá cọ xưa kia được chuyển sang làm các lớp học giáo lý.
Việc khánh thành ngôi thánh đường hoàn thành được nối tiếp bằng việc khởi công làm nhà phòng bằng gạch xây của Giáo họ. Ngày 24/05/2011 Giáo họ khởi công làm nhà phòng. Sáu tháng sau, ngày 23/11/2011 khánh thành nhà phòng.
Bề trên Giáo phận quyết định chọn Giáo họ Hương Tran để trao phó cho dòng Don Bosco phục vụ. Ngày 05/02/2018 Cha dòng Don Bosco tiên khởi về đồng hành cùng Giáo họ nói riêng và Giáo phận Hưng Hóa nói chung trong sứ mạng phục vụ cho người trẻ.
Ngày 30/05/2018 Giáo họ khởi công xây dựng tượng đài Đức Mẹ. Cùng lúc đó, ngôi nhà mục vụ thứ 2 cũng đã được triển khai để phục vụ cho sứ mạng của những người trẻ. Ngày 30/11/2018 khởi công xây dựng nhà mục vụ. Ngày 15/06/2019 khánh thành nhà mục vụ.
Ngày 14 tháng 9 năm 2019, Hương Tran được bề trên Giáo phận nâng lên thành Chuẩn xứ Hương Tran. Hiện nay, Chuẩn xứ Hương Tran có 1.576 nhân danh với 390 hộ gia đình. Giáo xứ Hương Tran dâng hiến cho Giáo hội 1 Đại chủng sinh và 6 nữ tu.
Hạt TÂY BẮC PHÚ THỌ › Xứ HƯƠNG TRAN
5. Số giáo dân: 1.576 nhân danh.Hạt TÂY BẮC PHÚ THỌ › Xứ HƯƠNG TRAN
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha cố Chatelier Trung (1896 - 1929), cha AnTôn Trần Văn Phán (1929 - 1942), cha Giuse Lương Duy Hân (1942 - 1947), cha Phêrô Nguyễn Hữu Năng (1947 - 1956), cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh (1956 - 1968), cha Phêrô Vũ Cao Thuyết (1968 - 1973), cha Giuse Nguyễn Văn Đông (1973 - 2006), cha Giuse Đỗ Công Tiếu (2006 - 2017), cha Phêrô Tạ Duy Tài (2017 - 2018), cha Antôn Trần Bảo Duy Nhân (2018 đến nay).Hạt TÂY BẮC PHÚ THỌ › Xứ HƯƠNG TRAN
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Bãi Dòng: Hồng ân rước lễ lần đầu
Giáo xứ Bãi Dòng: Hồng ân rước lễ lần đầu
Sau bao ngày tháng lắng lo học hành và mong mỏi khát khao, 56 em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bãi Dòng đã được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và được hạnh phúc rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời, vào sáng Chúa nhật 14.07.2024.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log