Thứ sáu, 28/01/2022
Giám mục Phêrô  Nguyễn Huy Quang
Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Quang
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 02/12/1910
Ngày mất: 13/11/1985
Thụ phong: 1960
Khẩu hiệu: Ðức Tin, Bình An
Chức vụ: Nguyên Giám mục.
Quê quán: Vĩnh Lộc, Việt Nam
 Ðức Cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

 

Khẩu Hiệu : "Ðức Tin, Bình An"

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

02/12/1910

Sinh

Vĩnh Lộc, Việt Nam

30/11/1940

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

05/03/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

23/04/1960

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

13/11/1985

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam
|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log