Thứ bẩy, 27/02/2021

Con đường thập giá

Cập nhật lúc 10:34 14/01/2021

          Trần gian này chọn đường thênh thang

          Chúa dạy con đi qua con đường hẹp

          Gian trần này chọn đường vinh quang

          Chúa hy sinh bước trọn đường thập hình.

 

          Trần gian này chọn đường huênh hoang

          Chúa dạy con đi trong khiêm nhường

          Gian trần này chọn đường lợi danh

          Chúa đưa con bước trọn đường hy sinh.

 

          Trần gian này chọn đường khinh chê, 

          Chúa dạy con bao dung nhân hiền

          Gian trần này chọn đường âu lo

          Chúa đưa con bước vào đường an vui.

 

          Trần gian này chọn đường vinh hoa

          Chúa dạy con đi qua thập hình

          Gian trần này chọn đường hư vô

          Chúa đưa con bước vào đường ơn thiêng.

 

          Thánh giá này Ngài vác trên vai

          Mang trên mình đau thương chông gai

          Chịu chết trên Thánh giá vì con

          Và trong vinh quang Ngài đã sống lại.

Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log