Thứ sáu, 23/08/2019

Lời nguyện chung lễ thiếu nhi – Chúa nhật 17 thường niên C

Cập nhật lúc 18:52 26/07/2019
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Được gọi Thiên Chúa là Cha, và được làm con của Ngài, thật là một hạnh phúc lớn. Chính Chúa Giêsu đã  dạy chúng ta điều đó qua Kinh Lạy Cha. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và tha thiết cầu xin.
  1. Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện mẫu mực nhất mà chính Chúa Giêsu đã dạy cho những ai muốn cầu nguyện. Người ki-tô hữu nói chung, và thiếu nhi chúng con nói riêng còn chưa biết cách cầu nguyện. Xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện như Chúa đã dạy các thánh Tông đồ xưa.
  2. “Xin tha tội chúng con, như chúng con cũng tha cho người có lỗi với chúng con”. Đó là bài học, và cũng là lời hứa để những ai có lỗi đáng được ơn tha thứ. Xin Chúa cho thiếu nhi chúng con biết thật lòng tha lỗi cho bạn khi bạn sai lỗi, để xứng đáng được Chúa thứ tha.
  3. “Anh em cứ xin thì sẽ được”. Cầu nguyện cần tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn và kiên nhẫn đợi chờ mỗi khi chúng con cầu nguyện. Vì cũng như bố mẹ biết chọn cho con điều gì tốt và có lợi hơn, thì hơn thế, Chúa sẽ ban cho chúng con điều tốt hơn cả sự chờ đợi của chúng con nữa.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết những điều chúng con muốn và chúng con cần. Xin cho chúng con biết cầu nguyện để theo ý Chúa và sáng danh Chúa, hơn là theo ý và đẹp lòng chúng con mà thôi. Chúng con cầu xin…
 
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:
|||||
Bài 36: Chúa Thánh Thần
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log