Thứ bẩy, 21/09/2019

Tài liệu hướng dẫn bầu cử Ban hành giáo khoá mới, nhiệm kỳ 2019 -2023

Cập nhật lúc 15:45 07/09/2019
1. Tài liệu hướng dẫn bầu cử: tải file tại đây.
2. Phiếu đề cử: tải file tại đây.
3. Biên bản hiệp thương: tải file tại đây.
4. Danh sách các ứng viên: tải file tại đây.
5. Biên bản bầu cử: tải file tại đây.
6. Biên bản phân nhiệm BHG: tải file tại đây.
7. Biên bản phân nhiệm HĐGX: tải file tại đây.
8. Mẫu B20 (biểu mẫu đăng ký): tải file tại đây.
9. Quy chế HĐGX 2004: tải file word tại đây                   tải file PDF tại đây
UBMV Giáo Dân
Thông tin khác:
|||||
Thánh lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc, ngày 27.08.2019
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log