Thứ bẩy, 22/02/2020

Tiếp kiến chung của ĐGH 19/06/2019: Nếu bạn nói ngôn ngữ của tình yêu mọi người sẽ hiểu bạn

Cập nhật lúc 05:45 20/06/2019
Kênh Vatican - Tiếng Việt
Thông tin khác:

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log