Thứ năm, 25/02/2021

Chương trình HNMV Giáo phận Hưng Hóa 2012-2013

Cập nhật lúc 23:05 01/12/2012

Chương trình HNMV Giáo phận Hưng Hóa 2012-2013

(ngày 06-07/12/2012 tại TTMV Hà Thạch)

 

Ngày 06/12/2012

08g00           : Đón tiếp Quý Cha và các đại biểu (nhận thẻ ĐB, nhận phòng…)

09g45           : Tập trung tại Phòng Hội, thông báo cần thiết, tập hát khởi động

10g00           :- Nghi thức Khai mạc,

 - Giới thiệu Ban Điều hành Hội nghị và Ban Thư ký,

 - Đọc bản Báo cáo tổng kết Năm Mục vụ 2011- 2012 (bản này tổng           hợp tất cả số liệu của 18 Ban Giáo phận)

 - Các ý kiến bổ xung báo cáo…

11g30           : Ăn trưa, nghỉ trưa.

 

13g15           : Tập trung tại Phòng Hội, thông báo cần thiết…,

13g30            :- Đề xuất dự kiến chương trình Năm Đức Tin,(củng cố Đức Tin : dạy và học giáo lý; đổi mới sống đạo: học tập văn kiện Công đồng; việc làm cụ thể Tân Phúc Âm hóa…), tham chiếu Thư MV Năm ĐứcTin.

 - Các ý kiến đóng góp…

14g30           : Giải lao 25’, (trở lại Phòng Hội trước 5’)

15g00           :- Đề xuất việc thiết lập các Hội Đồng Giáo phận: HĐ Linh mục, HĐ Kinh tế, HĐ Mục vụ Giáo phận, chiếu theo quy tắc Giáo luật.

                     - Hội chung bầu cử đại biểu tham gia Hội Đồng Kinh tế Giáo phận lâm thời, trong đó có thành viên là giáo dân.

16g00           : Giải lao 25’, (trở lại Phòng Hội trước 5’)

16g30           :- Họp riêng các linh mục bầu cử đại biểu tham gia Hội Đồng Linh mục lâm thời, và đại biểu tham gia Hội Đồng MV Giáo phận lâm thời.

                     - Họp riêng các đại biểu là tu sĩ và giáo dân bầu cử đại biểu tham gia Hội Đồng MV Giáo phận lâm thời.

17g30           : Nghỉ, ăn chiều

19g00           : Kinh chiều, lần hạt, kinh tối (tại nhà nguyện)

19g45           : Giải lao 15’

20g00-21g45:18 Ban Giáo phận liệu họp riêng từng Ban đề xuất kế hoạch cho năm mới, kèm theo bản dự chi tài chính in sẵn, để đưa ra phiên họp chung tại Phòng Hội vào sáng mai.

22g00           : Nghỉ đêm

 

Ngày 07/12/2012

05g00           : Hiệu dậy

05g30           : Thánh Lễ,  PV giờ Kinh Sáng

07g00           : Ăn sáng

07g45           : Tập trung tại Phòng Hội, thông báo cần thiết…,

08g00           :- 18 Ban Giáo phận lần lượt nêu đề xuất kế hoạch cho năm mới

- Các ý kiến đóng góp…

09g00           : Giải lao 25’, (trở lại Phòng Hội trước 5’)

09g30           :- Các Ban Giáo phận tiếp tục nêu đề xuất kế hoạch cho năm mới

- Các ý kiến đóng góp…

10g30           : Giải lao 25’, (trở lại Phòng Hội trước 5’)

11g00            : Hội Đồng Kinh Tế lâm thời tổng hợp ngân sách chi phí hoạt động MV của các Ban cho cả năm, đề ra dự kiến kế hoạch thu nhập ngân sách cho Giáo phận và xin ý kiến Hội nghị tham bàn biểu quyết.

11g45           : Ăn trưa, nghỉ trưa

13g15           : Tập trung tại Phòng Hội, thông báo cần thiết…

13g30           : Ban Thư ký đọc bản dự thảo “Phương hướng hoạt động mục vụ Năm Đức Tin 2012-2013” của Giáo phận Hưng Hóa, xin ý kiến Hội nghị tham bàn biểu quyết.

14g30           : Giải lao 15’, sau đó tập trung tại Nhà nguyện ôn hát lễ.

15g00           : Thánh lễ đồng tế tạ ơn, lĩnh ơn Toàn xá Năm Đức Tin.

16g30           : Các đại biểu lĩnh tài liệu, tùy nghi di tản.

 

 

 

Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log