Thứ hai, 12/04/2021

Tông đồ cầu nguyện, ngày 22.05.2019

Cập nhật lúc 06:43 22/05/2019


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin cho con được liên kết với Cha, như cây liền cành. Xin cho con được tận hưởng nhựa sống của Cha và sinh hoa quả ngọt lành, để các nhánh cây khác có thể được nối kết với Cha, lan truyền nhựa sống của Cha đến người khác. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
Merciful Father, may I remain united to you, as a branch united to the trunk. Help me to enjoy your sap and bear good fruit, so that other branches can be joined to you, spreading your to others. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
"Đời sống của một Kitô hữu cần được trao phó cho Chúa Giêsu và phục vụ tha nhân." (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, hãy chỉ cho con làm thế nào để đi trên Đường của Con Tim.
 
WITH JESUS DURING A DAY
"A Christian’s life should be invested in Jesus, and spent for others." (Pope Francis) Show me, Lord, how to walk in the Way of the Heart.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, những người gặp gỡ con hôm nay có nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi con không? Con xin đặt trọn bản thân con vào bàn tay quan phòng của Chúa, vì con khao khát rằng tất cả mọi thứ của con sẽ trở nên tấm gương về lòng trọn hảo của Chúa, tỏa sáng rực rỡ trước tha nhân. Kính mừng Maria...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
Lord, did those who met me today recognize your presence? I put myself in your hands, because I desire with all my being to be a mirror of your goodness, shining brightly before others. Hail Mary
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log