Thứ hai, 12/04/2021

Tông đồ cầu nguyện, ngày 15.05.2019

Cập nhật lúc 08:12 15/05/2019

 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, Cha đã đến trần gian này chẳng phải để kết tội nhưng để cứu rỗi nhân loại. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha, để qua Giáo Hội, những người dân Phi châu sẽ tái thiết lập sự đoàn kết và hy vọng. Kính Mừng Maria....
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, who came not to condemn, but to save the world, I offer this day so that through your Church the peoples of Africa will rediscover unity and hope. Hail Mary
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
"Không có tình yêu nào mà không bao gồm việc bác ái. Bởi việc phục vụ anh chị em phải phát xuất từ con tim biết yêu thương." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổ đầy tình yêu Ngài trong con, để con có thể yêu thương tha nhân cách quảng đại hơn nữa.
WITH JESUS DURING A DAY
"There is no love without works of charity. Service towards our brothers and sisters springs from the heart that loves." (Pope Francis) Fill me with love, Lord, that I may be able to love others more generously.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, sau một ngày dài với những cuộc gặp gỡ, con ngước trông lên Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi người khác không? Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Xin chỉ bảo con lòng khiêm nhường, sự dịu dàng và nhân đức của Mẹ Maria, ngõ hầu những cuộc gặp gỡ trong đời con đều trở nên cuộc gặp gỡ với Ngài. Kính Mừng Maria.....
WITH JESUS IN THE NIGHT
After a day full of meetings, and encounters, I look to you, Lord. Did I recognize your presence in other people? Forgive me, Lord. I ask you to teach me the humility, tenderness and grace of Mary, so that every encounter in my life can concretely become an encounter with you. Hail Mary
 
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
 
Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log