Thứ ba, 09/03/2021

Tông đồ cầu nguyện, ngày 09.05.2019

Cập nhật lúc 06:23 09/05/2019


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-05
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, Cha là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, you are the Bread of Life, come down from heaven. I offer this day for intention of the Holy Father for this month, That the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent. Hail Mary
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Chúng ta xây dựng nền hòa bình khởi đi từ nơi gia đình, đường phố và nơi làm việc: bất cứ nơi nào chúng ta kiến tạo tình hiệp nhất và cộng đoàn.”(ĐGH Phanxicô)
Lạy Chúa, xin dạy con biết nối kết các mối tương quan giữa mọi người trong cộng đoàn của con.
 
WITH JESUS DURING A DAY
"We begin building peace in our homes, streets, and workplaces: wherever we craft communion and community.” (Pope Francis) Lord, teach me how to strengthen ties between those in my community.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ chúng con, trước khi nhắm mắt lại, con suy nghĩ về ngày đã qua. Con đã cộng tác với Chúa Giê-su cách tích cực như thế nào? Con đã trở thành khí cụ hòa bình của Ngài hay chưa? Mẹ Maria ơi, trong mọi điều, xin chỉ dạy con lối bước theo Con của Mẹ. Kính mừng Maria...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
Mary, Mother of the Church and our Mother, before closing my eyes, I think about the day that has passed. How well did I collaborate with Jesus? Was I an instrument of his peace? Mary, show me the way to follow your Son in all things. Hail Mary
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha là Bánh Hằ
Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log