Thứ bẩy, 28/11/2020

Tông đồ cầu nguyện, ngày 02.11.2019

Cập nhật lúc 06:12 02/11/2019TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-11

 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Vào ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn, con cảm thấy biết ơn đời sống của những người đến trước chúng con trong đức tin và cả những người đang ở cùng Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu nói với con rằng: "ách Ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng" (Mt 11,30) Đôi khi con cảm thấy những khó khăn con trải qua là một gánh nặng. Nhưng hôm nay con sẽ ghi nhớ rằng nếu con san sẻ gánh nặng ấy với Chúa Giêsu thì sức nặng sẽ được gỡ bỏ. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
On this All Souls Day, I am grateful for the lives of those who came before us in faith and who are with God. Today Jesus tells us that his "yoke is easy and his burden is light" (Matthew ​​11:30). Sometimes the hardships I experience make me feel a heavy burden. Today I remember that if I share my burdens with Jesus, the weight will be lifted. I will try to do that more throughout today. Through Mary's intercession, I offer this day united with the Pope's intentions for this month. Hail Mary...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Lạy Chúa Giêsu, con ao ước được sống giây phút hiện tại, sống như thể đây là ngày cuối cùng của đời con.” (Thánh FaustinaKowalska). Con học hỏi từ quá khứ và dâng lên Chúa tương lai. Con nỗ lực để sống giây phút hiện tại, ngay bây giờ. Mỗi ngày con có sẵn những cơ hội để sống với hết khả năng của mình. Và hôm nay con muốn dâng lên Chúa Giêsu những điều tốt nhất của con từ suy nghĩ cho đến hành động. Con biết rằng con có thể làm điều đó khi con yêu người thân cận và nỗ lực hết mình trong mọi việc con làm, bằng cách sống ở Nước Thiên Chúa ngay bây giờ để một ngày nào đó con sẽ được trình diện trước nhan Ngài.
WITH JESUS DURING A DAY
“O Jesus, I wish to live in the present moment, to live as if this day were the last of my life.” (St. FaustinaKowalska) I learn from the past and offer the Lord my future. I strive to live in the present, the now. Each day I have at my disposal is an opportunity to live it to the best of my ability. Today I want to offer the best to Jesus, from my thoughts to my actions. I know that I can do it when I love my neighbor and give my best in everything I do, living the kingdom of God now, so that one day I will be in his presence and behold him face to face.
 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con cảm thấy biết ơn những điều con đã trải qua ngày hôm nay, đặc biệt là những thời khắc con cảm thấy vui vẻ. Những giây phút nào con cảm thấy sợ hãi? Lúc ấy, suy nghĩ nào đã đến trong con? Sợ hãi làm cho người ta khép mình và thậm chí còn xảy ra bạo lực. Con đã phản ứng lại thế nào? Xin Chúa dùng tình yêu mà chữa lành nỗi sợ hãi trong con, để con không coi người khác như kẻ thù hoặc đối thủ. Vào ngày mai, con quyết tâm làm theo ý Chúa bằng hết khả năng của con. Lạy Cha chúng con ở trên trời....
WITH JESUS IN THE NIGHT
I am thankful for what I experienced today, particularly those times when I felt joy. What time of the day did I feel afraid? What ideas came to me on this occasion? Fear can often lead to being closed off and even to violence. How did I react? I ask God to heal my fears with love so that I no longer see others as enemies or competitors. I resolve to do God’s will tomorrow to the best of my ability. Our Father...
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log