Thứ bẩy, 31/10/2020

Tông đồ cầu nguyện, ngày 26.09.2019

Cập nhật lúc 05:54 26/09/2019


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-09

 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Thưa Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì ngày hôm nay, con có thể đến gần Cha và thưa chuyện với Người. Xin Cha ban cho con ân sủng để con được đến gần Cha trong sự tĩnh lặng nơi con tim, qua suy niệm Lời Cha và hy lễ nơi Thánh Thể. Xin giúp con dành một chỗ cho Cha trong trái tim con để được biết Cha cách thân mật gần gũi, nhờ đó con tham gia vào sứ mạng đem niềm vui đến cho mọi người trên thế giới, và đặc biệt là cho chính con. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, I give you thanks for this day, when I can come closer to you and talk to you. I ask you for the grace to approach you in my heart in silence, meditating on your Word and your sacrifice in the Eucharist. Help me make room in my heart to know you intimately, thus adhering more to your mission of joy for the world and for me in particular. I offer this day, through Mary's intercession, for the Pope's intention for this month. Hail Mary...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Những tài năng nào Thiên Chúa trao phó cho con? Con đang dùng chúng để sinh lời, hay đem chôn giấu xuống đất? Con nhìn lại bản thân mình và nhận ra tất cả những món quà Chúa ban tặng cho con, con lập ra một danh sách tất cả những điều khiến con vui thích và có thể làm tốt được. Con kiểm tra xem con đã dùng những món quà ấy để giúp đỡ tha nhân trong đời sống thường ngày của con chưa. Xin cho con không quên tiếp tục phát huy tài năng của mình và dâng hiến chúng như của lễ hy sinh dành cho Thiên Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
What are the talents God has entrusted to me? Am I multiplying them or hiding them? I look inside myself and realize all the gifts God has given me. I will make a list of all the things I can do well and enjoy. I check to see if I have used these gifts in my daily life to help others. May I never forget that I should continue to develop my talents and offer them to God as a sacrifice.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì một ngày nữa, con dần ý thực được việc mình sẽ bắt đầu một ngày sống như thế nào và sẽ kết thúc nó ra sao. Con có sống với thái độ hy sinh và sẵn sàng dành cho Thiên Chúa không? Con có thể dâng lên Chúa những hoạt động thường ngày của con với ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng dành cho Mạng Lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài không? Con xem lại cách con có thể cộng tác trong Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, và lưu tâm đến việc con sẽ trưởng thành hơn trong tinh thần sẵn sàng cho sứ mệnh của Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Thank you, Lord, for another day. I become aware of how I started the day and how I am finishing it. Have I lived in an attitude of sacrifice and availability to God? Was I able to offer to God my daily activities for the intention that Pope Francis entrusts to his Worldwide Prayer Network? I review how I can be of service to the Pope’s Worldwide Prayer Network and note how I can grow in availability to the mission of Jesus. Our Father...
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log