Chủ nhật, 05/07/2020

Tông đồ cầu nguyện, ngày 18.09.2019

Cập nhật lúc 05:51 18/09/2019


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-09

 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Một ngày mới nữa lại khởi đầu, con tạ ơn Cha vì sự sống Cha đã thương ban cho con và những người thân yêu trong đời con. Cha ơi, xin Cha giúp con biết nói những điều tốt lành về người khác và không nói xấu một ai, luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của từng người và trở nên cầu nối hoà bình cho những bất hoà tranh chấp mà con bắt gặp. Cùng với Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu xin cho các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển cả và đại dương. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
As a new day begins, I thank You, Lord, for the life you have given me and for the people who are part of my life. Help me, Lord, to speak well of others and not to murmur against anyone, always seeing the best of each person and being a bridge in the midst of the quarrels I encounter. Joined to the Pope's Worldwide Prayer Network, I offer you this day that politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Thiên Chúa tốt lành với con quá đỗi đến độ Ngài hằng ban cho con một cơ hội mới để bắt đầu lại! Ngay bây giờ, chính lúc này đây là giờ phút quan trọng nhất để con đưa ra quyết định và bước tiếp. Con nên nhận định lại đời mình, suy ngẫm lại các hành động của con, và bắt đầu bước đi trên con đường ngay thẳng. Xin Chúa ban ơn để con được quyết đoán hơn trong lựa chọn, chân thật với giáo huấn của Chúa và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Nguyện xin Chúa giúp con lưu tâm để ý các hành động của mình mà làm mọi sự cho vinh danh Chúa hơn.
WITH JESUS DURING A DAY
God is so good to me that He always gives me a new opportunity to start over! Now is the most important time to make my decisions and move on. I should analyze my life, rethink my actions, and begin walking in the right way. I ask for the grace to be more assertive in my choices, consistent with God’s teachings and persevering in my goals. May God help me focus on my actions that I may do all things for his glory.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Một ngày nữa đã kết thúc, con nghĩ về bao ơn lành con đã được nhận, và nhớ lại những điều đã diễn ra trong ngày hôm nay. Con đã sử dụng các tài năng và ân ban của mình như thế nào? Con có quảng đại với người khác không? Con có mang đến cho người khác những gì họ cần không? Xin giúp con Chúa ơi, để con nên quảng đại trong mọi sự, nhận ra rằng: Mọi thứ đều là món quà đến từ Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
As another day ends, I think about any special graces I have received. I remember the things that were part of my day today. How well did I use the gifts and talents I was given? Was I generous with others? Did I give up the use of things to others who needed it? Help me, Lord, to be generous with everything, recognizing that everything is a gift from you. Our Father...
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log