Thứ bẩy, 11/07/2020

Tông đồ cầu nguyện, ngày 15.09.2019

Cập nhật lúc 06:48 15/09/2019TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-09

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Khi bắt đầu ngày Chúa Nhật hôm nay, con dâng lời tạ ơn Cha vì món quà Cha ban tặng cho con là sự kiên nhẫn và lòng biết chờ đợi theo ý Cha. Xin cho con hôm nay thực sự vui với niềm vui của tha nhân mà không chút ganh tỵ với họ. Xin cho con trở nên một người có trách nhiệm, và biết chăm sóc mọi sự mà Cha giao phó cho con. Con xin dâng tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha...
WITH JESUS IN THE MORNING
As I begin this Sunday, I thank you, Lord, for the gift of patience and knowing how to wait according to your will. Help me today to truly rejoice in the joy of others and not envy them. Help me be responsible and take care of everything you have entrusted to me. I offer you all my thoughts, words and deeds for the intention of the Holy Father for this month. Glory be...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Bất cứ ai đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày đều được tăng ban sức mạnh bởi Lời đó, và được Thiên Chúa ban ân sủng. Lời Chúa thực sự sống động và hữu hiệu, đi sâu vào trái tim và lan tỏa qua hành động của chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành tìm hiểu Lời Chúa và không trì hoãn việc thực hành Lời Ngài. Xin cho Lời Ngài biến đổi và dưỡng nuôi con hằng ngày.
 
WITH JESUS DURING A DAY
Whoever reads and meditates on the Word of God daily is strengthened by it and finds grace before God. The Word is living and effective, it penetrates our hearts and overflows through our actions. Lord, may I be faithful to the knowledge of your Word and not delay in putting it into practice! May it transform me and sustain me every day of my life.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi ngày dần khép lại, con dành một ít thời gian để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì những ân sủng con được lãnh nhận. Hôm nay con đã gặp những ai? Con nhớ lại gương mặt của họ, cử chỉ và cả những cuộc trò chuyện với họ nữa. Những cuộc gặp đó như thế nào? Con có làm gì để giúp họ trở nên tốt hơn không? Điều gì còn lại trong tim con khi ngày sắp qua? Chúa ơi xin giúp con biết lắng nghe Lời Chúa vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I spend a few moments thanking God for the graces I received. What people did I meet today? I remember their faces, their gestures, and the conversations I had with them. How were these meetings? Did I do these people any good? What is in my heart when this day is over? Help me, Lord, to listen to your Word tomorrow. Our Father...
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log