Thứ bẩy, 11/07/2020

Tông đồ cầu nguyện, ngày 14.09.2019

Cập nhật lúc 06:00 14/09/2019


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-09


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm nay Giáo Hội cử hành lễ Suy tôn Thánh Giá. Con dâng lời tạ ơn Cha, vì sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá để cứu chuộc con.
Với Tin Mừng hôm nay, con được nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến thế gian, "để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". Xin cho con luôn sẵn sàng và an ủi những người đau khổ xung quanh, và mong cho sự hiện diện của con đem lại sự yên ủi của Cha đến với những người ấy. Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
The Church celebrates today the Exaltation of the Holy Cross. I thank you, Lord, for the sacrifice Jesus made on the cross for me. With today's Gospel we are reminded that God sent his Son into the world “that the world might be saved by him.” Help me to be available and comfort those suffering people who are around me. May my presence bring some of your comfort to these people. I offer up this day for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Mẹ Diễm Phúc biết cách đón nhận đau khổ trong thinh lặng. Bởi Mẹ luôn vững tin và không bao giờ đánh mất niềm hy vọng, ngay cả trong những giây phút đớn đau thống khổ nhất.
Giờ đây con đang đứng bên Mẹ, xin Mẹ đồng hành, và cầu bầu cho con cùng tất cả những người con yêu mến. Lạy Mẹ Maria, nép mình dưới sự chở che của Mẹ, con học được cách vượt qua nỗi khổ đau nhờ sức mạnh, đức tin và niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ dạy cho con hiểu rằng, để trưởng thành đức tin phải đi qua thập giá. Mẹ ơi, con tạ ơn Mẹ vì đã đồng hành và hỗ trợ con trong những lúc con gặp hiểm nghèo.
 
WITH JESUS DURING A DAY
The Blessed Mother knew how to suffer in silence. She believed and never lost hope even in moments of great suffering and pain. I stand next to her now and ask her to be my walking companion, to intercede for me and for all whom I love. Mary, under your maternal protection, I know how to endure through suffering with strength and faith, trusting in divine providence. You teach me that the maturity of faith passes through the cross. Thank you, Mother, for keeping me company and supporting me during these difficult times.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào khoảng khắc cuối ngày, con tìm đến một nơi yên tĩnh để hồi tâm. Con tạ ơn vì điều gì? Con đi vào trái tim mình và dò xét mọi cung bậc cảm xúc cùng những khao khát sâu thẳm trong lòng con. Đâu là những cảm giác con đã trải qua hôm nay? Biến cố nào đưa con đến gần Chúa hơn? Con phân tích để nhận ra những tác động của Chúa nơi trái tim con, và để con bước theo con đường ánh sáng. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
I look for a quiet place at the end of this day. What am I grateful for? I enter into my heart and examine the feelings and desires I find there. What feelings did I experience today? What situations brought me closer to God? I resolve to be aware of your movements in my heart, Lord, and to follow the path of light. Our Father...
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log