Thứ sáu, 25/09/2020

Tông đồ cầu nguyện, ngày 04.08.2019

Cập nhật lúc 15:08 04/08/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-08
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, ngày Chúa Nhật hôm nay, con nhớ đến ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Xin Cha chỉ cho con biết làm thế nào để lắng nghe và thực hành Lời Chúa nơi gia đình con. Ân sủng Cha trao ban giúp con có khả năng ưu tiên đặt những việc quan trọng lên trước nhất, vậy xin Cha ban cho con khả năng ấy, để con biết phân biệt những điều đó, và nhận ra những điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là những gì con có hay địa vị xã hội của con, nhưng là những việc thực thi bác ái đối với tha nhân. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Sáng danh Đức Chúa Cha...
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, on this Sunday, bearing in mind this month's prayer intention, I ask for your help to know how to hear and practice your Gospel in my family. Your grace helps me to have the ability to put what is superfluous aside. Give me, Lord, the ability to know how to make this distinction, realizing that the most important things in life are not my possessions, or my social status, but the works practiced in charity for other people. I offer this day for the intentions of the Church and of Pope Francis. Glory Be...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Các linh mục giống như những mũi tên chỉ đường của Chúa.Họ không mệt mỏi trong sứ vụ rao truyền Lời Chúa và luôn nỗ lực tìm kiếm một đời sống phù hợp với những điều Chúa Kitô đã dạy.Tuy nhiên, các linh mục cũng là con người và họ cũng phải chiến đấu với những cám dỗ.
Với sứ mệnh của một người Kitô hữu, con cũng cầu nguyện cho các vị linh mục và cũng xin giúp đỡ các ngài bao có thể, trong sứ mệnh truyền giáo của các ngài.
WITH JESUS DURING A DAY
Holy priests are like arrows indicating the way of the Lord. They are tireless in their mission to spread the Gospel and committed to seeking a life that is consistent with the teachings of Christ. However, priests are also humans and many struggle with temptations. My Christian commitment is also to pray for priests and to help them in their evangelizing mission.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con để cho con tim và khối óc của mình được tĩnh lại vào những phút cuối của ngày sống. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. Những hành động thể hiện sự yêu thương của con đã ở đâu trong suốt ngày hôm nay? Con có nhận ra rằng con có thể yêu ai đó nhiều hơn không? Con có thể làm điều gì khác đi, để thăng tiến trong tự do và yêu mến mọi người bằng một phương cách khác? Lạy Chúa, xin giúp đỡ con, để con biết yêu người như Chúa yêu. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE NIGHT
I calm my heart and thoughts at the end of this day. Thank you, Lord. Where were my acts of love throughout the day? Did I recognize that I could have loved somebody better? What can I do differently to grow in freedom and to love people in a better way? Help me, Lord, to love like you love. Our Father...
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log