Thứ bẩy, 27/02/2021

Tông đồ cầu nguyện, ngày 29.05.2019

Cập nhật lúc 06:33 29/05/2019


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha yêu mến, những ngày cuối cùng của tháng sắp trôi qua, con tìm đến Cha trong sự linh hứng. Xin cho trái tim con được đổ đầy ân sủng của Cha. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay, xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
Loving Father, as this month nears its conclusion, I look to you for inspiration. May my heart be filled with your grace, as I offer my day that the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent. Hail Mary
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Sẽ luôn có điều gì đó thay đổi khi Thần Khí hiện diện. Thần Khí Chúa thổi đến đâu, mọi vật phải lay động đến đó.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến khoả lấp cõi lòng con bằng thánh ý cao vời của Ngài.
 
WITH JESUS DURING A DAY
"When the Holy Spirit is present, something always happens. Where blows the Spirit, things are never at a standstill." (Pope Francis) Come, Holy Spirit, fill my heart with your most holy and divine will.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Chúa ơi, con dành buổi tối này để tìm kiếm những dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài nơi các tạo vật, và ở nơi từng người mà con gặp gỡ hôm nay. Con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Chúa, Ngài vẫn hằng an ủi và dẫn lối con. Như Mẹ Maria khi xưa, con muốn được trở nên người mang hy vọng, lòng trung thành và tình yêu đến cho mọi người. Kính Mừng Maria....
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
Lord, I spent this evening finding signs of your presence in everything and in every person I encountered today. I thank you, Lord, for your presence, for it always comforts and guides me. Like Mary, I want to be a bearer of hope, faith and love to all people. Hail Mary,
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log