Thứ bẩy, 27/02/2021

Tông đồ cầu nguyện, ngày 26.05.2019

Cập nhật lúc 06:31 26/05/2019


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân lành, Đấng trao ban sự sống và là nguồn ân sủng, con chúc tụng Cha vì một ngày tươi đẹp. Con muốn tạ ơn Cha vì tất cả những món quà, sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
Gracious Father, giver of life and dispenser of grace, I praise you for this beautiful day. I wish to thank you for all your gifts, your patience and your mercy. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. Our Father
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
"Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta sống hiệp thông với nhau, nên một trong tình yêu và chia sẻ: chắc chắn rằng nơi nào có tình yêu, nơi ấy có Thiên Chúa hiện diện." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin tình yêu Ngài chiếu toả nơi con và trong các việc con làm.
 
WITH JESUS DURING A DAY
“The mystery of the Blessed Trinity invites us to live in communion with one another, in love and in sharing: certain that wherever there is love, there is God." (Pope Francis) May your love, Lord, shine through me and my actions.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi ngày kết thúc, con trông lên Chúa để kiếm tìm sự bình an, ôi lạy Chúa. Con cần phát triển ở khía cạnh nào? Con có luôn bác ái trong mọi sự không? Chúa ơi, xin thương tha thứ cho con. Xin Ngài chữa lành con tim con và dạy con đức khiêm nhường đích thực. Kính mừng Maria...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
As this day ends, I look to you, Lord for peace. In what areas do I need to grow in? Am I always charitable? Forgive me, Lord. Heal my heart and teach me true humility. Hail Mary
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log