Thứ năm, 01/10/2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14.10.2018

Cập nhật lúc 06:28 14/10/2018


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, vào lúc sớm Chủ nhật hôm nay, ngày đầu tiên trong tuần, con tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày, xin ân sủng của Cha luôn đi cùng con trong tất cả những việc con làm hôm nay. Lời Chúa hôm nay mời gọi con học biết cuộc sống của mình, nhận diện điều gì ngăn trở con bước theo Chúa Giêsu, và nhìn ra kho báu mà Cha đã ban tặng. Lạy Cha, xin giúp con luôn sống tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này, là cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính năng động nhiệt thành của mình và biết hiện diện giữa những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng. Sáng danh Đức Chúa Cha...
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, at the beginning of this Sunday morning, the first day of the week, I thank you for one more day and I ask the grace of your company in all that I am going to do today. Today's Gospel invites me to study my life and recognize what prevents me from following Jesus and seeing the treasure he offers me. Help me, Lord, to always live centered on the essential things in life. I offer my day for the intention of the Holy Father for this month, that consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among the poor, the marginalized, and those who have no voice. [Glory Be]
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ."(Mt 5,3)
Vấn đề không phải ở việc giàu có, mà là cách chúng ta sử dụng sự giàu có đó. Nhiều người coi trọng giá trị mọi thứ trên đời và gắn liền với vật chất. Họ không chia sẻ, không giúp đỡ, họ giữ cho riêng mình và quên rằng ngày mai họ có thể không còn trên thế gian nữa. Xin cho chúng ta biết sử dụng sự giàu có cách khôn ngoan, luôn nhớ rằng mọi thứ chúng ta có ở đây đều là vay mượn và chúng ta sẽ không còn gì khi rời bỏ cuộc sống trần gian này. Sự giàu có thực sự chính là sống và làm những điều thiện hảo.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." (Matthew 5:3) The problem is not in being rich, but in how a person reacts to wealth. Many value the things of the world and are attached to material things. They don’t share, they don’t help, they keep to themselves and forget that tomorrow they may not be here anymore. Let us make prudent use of wealth, remembering that everything we have here is borrowed and we will take nothing when we leave this earthly life. True wealth consists of being and doing good.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Một ngày nữa trôi qua, con nhìn lại những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình. Con nhớ lại những người mà con đã gặp, những nơi con đã đến và những hành động con đã làm. Chúa ơi, trong những việc đó, con có nhận ra Ngài không? Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim con, và giúp con nhận ra Chúa nơi những người mà con gặp gỡ. Kính mừng Maria...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
As another day ends, I review what has happened in my life. I consider the people I met, the places I visited, and my activities. Did I recognize you, Lord, in all things? Transform my heart, Lord, and help me to see you in everyone I encounter. [Hail Mary]
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log