Thứ hai, 27/05/2019

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08.07.2018

Cập nhật lúc 06:21 08/07/2018


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, chúng con bắt đầu ngày Chúa Nhật với giây phút thư thái, xin ban ơn để hôm nay con biết tìm cách nghỉ ngơi trong Thần Khí. Xin giúp con dành thời gian để phát triển các mối tương quan, đặc biệt là mối tương quan của con với Cha. Con xin dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
Father, as we begin this Sunday of rest, grant that I may seek ways to rest in your Spirit today. Help me to make time for developing relationships today, especially my relationship with you. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18a)
Lạy Chúa, xin cho con không bao giờ bỏ quên những người nghèo khó và luôn biết đối xử với họ bằng sự tôn trọng mà họ đáng được nhận.
 
WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“The Spirit of the Lord is upon me, for he sent me to bring glad tidings to the poor.” (Luke 4:18a) Lord, may I never forget the poor and always treat them with the utmost respect they deserve.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc cuối ngày, con xin tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài dành cho con. Con đã dùng thời gian hôm nay như thế nào? Liệu con đã có thể hạn chế công việc của mình mà không trở nên tham công tiếc việc chưa? Con đã mở rộng những mối quan hệ nào trong ngày hôm nay? Lạy Chúa, xin ở lại bên con và giúp con ở lại trong sự hiện diện của Ngài suốt một tuần mới. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the close of the day, I am grateful, Lord, for your love. How did I spend my time today? Was I able to limit my work? What relationships did I develop today? Stay with me, Lord, and help me to remain in your presence during this upcoming week. [Our Father]
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
|||||
Bài 34 - Chúa Giêsu Lên Trời
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log