Thứ hai, 27/05/2019

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03.07.2018

Cập nhật lúc 05:59 03/07/2018
"Đức Giêsu bảo: 'Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" (Ga 20,29)

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha khoan nhân, trong ngày mừng kính Thánh Tôma Tông Đồ hôm nay, con trông lên Cha để tìm kiếm an bình và ủi an. Xin ban ơn để con chẳng bao giờ nghi ngờ Cha bất cứ điều gì và luôn phục vụ Cha trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con. Xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
Merciful Father, as I begin this feast day in honor of St. Thomas the Apostle, I look to you for peace and consolation. Grant that I may never doubt you and always serve you in my thoughts, words and deeds. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Đức Giêsu bảo: 'Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" (Ga 20,29)
Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của con và giúp con tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài trong mọi sự.
 
WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord; blessed are those who have not seen, but still believe!” (John 20:29) Bolster my faith, Lord, and help me to be confident in your presence in all things.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, vào lúc cuối ngày, con xin tạ ơn Ngài vì hồng ân đức tin Ngài ban cho con. Hôm nay, con có ngờ vực Chúa hay kế hoạch của Ngài không? Điều gì ngăn cản con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa? Xin chữa lành con, Chúa ơi, và thương ban ơn để ngày mai con được trở nên tươi mới và sẵn sàng đi trên Đường Của Con Tim. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
As this day comes to a close, I thank you, Lord, for the gift of faith. Did I doubt you or your plan today? What prevented me from fully trusting in you? Heal me, Lord, and grant that tomorrow I may be refreshed and ready to walk in the Way of the Heart. [Our Father]
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
|||||
Bài 34 - Chúa Giêsu Lên Trời
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log