Thứ bẩy, 19/01/2019

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16.04.2018

Cập nhật lúc 08:33 16/04/2018

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha từ bi nhân hậu, khi ngày mới bắt đầu, con suy nghĩ về ơn lành Cha dành cho con. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con hôm nay và ban thêm sức mạnh để con sống Tin Mừng trong mọi việc con làm, mọi điều con nói, để nhận ra sự hiện diện của Cha ở khắp mọi nơi. Con xin dâng Cha trái tim và trọn bản thân con theo ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
Merciful Father, as a new day begins I ponder your goodness to me. May your Holy Spirit guide me today and strengthen me to live the Gospel in everything I do and say, recognizing your presence wherever I go. I offer you my heart this day and all that I am for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
“Chúng ta hãy cùng nhau hoạt động để gia tăng tình đoàn kết và liên đới sẻ chia. Sự hợp tác giúp chúng ta xây dựng một xã hội hòa bình và tốt đẹp hơn.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô). Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết những việc phải làm để xây dựng xã hội theo tình thương và lòng tư bi của Ngài.
 WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“Let’s work together to increase solidarity and sharing. Cooperation helps to build better and more peaceful societies.” (Pope Francis) Lord, show me what I must do to build up society according to your love and mercy.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi con xét lại một ngày nữa trong sự hiện diện của Chúa, con dừng lại để xét lại những việc con làm trong ngày hôm nay. Hôm nay con đã giúp đỡ ai chưa? Liệu con có bỏ lỡ bất kì cơ hội giúp đỡ tha nhân nào không? Còn trở ngại nào trong lòng khiến con chưa thể sống bác ái hết lòng chăng? Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con vì con nương tựa vào lòng thương xót Chúa. Xin ban ơn để ngày mai con biết đón nhận ơn Chúa và để ân sủng Ngài thấm nhuần trên đời sống con. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
 WITH JESUS IN THE NIGHT
As I review another day in your presence, Lord, I pause to consider my activities from morning to evening. Did I help someone today? Were there opportunities that I passed? What obstacles to charity still remain in my heart? Heal my heart as I dwell upon your mercy and grant that tomorrow I may accept your grace and allow it to penetrate my entire being. [Our Father]
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
|||||
Bài phỏng vấn của Đài phát thanh Vatican dành cho Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long
Liên kết website
Tiêu điểm
Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện vào trong ngày sống
Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện vào trong ngày sống
Dù chúng ta có ít hay nhiều thời gian, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta đi vào trong tương quan thân tình với Ngài trong từng giây phút của ngày sống.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log