Thứ bẩy, 19/01/2019

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13.04.2018

Cập nhật lúc 08:08 13/04/2018

 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới trong thinh lặng để nhận ra ơn lành Cha ban cho con. Nguyện xin Chúa Thánh Thần mở lòng con, để con biết thực hiện sứ vụ tình yêu và từ bi của Cha. Con xin dâng Cha mọi lời nói, suy nghĩ và hành động của con để cầu nguyện cho những thách thức nhân loại đang phải đối mặt. Con đặc biệt nhớ đến ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là xin cho các nhà làm kinh tế được can đảm chống lại nền kinh tế có tính loại trừ và biết cách mở ra những hướng đi mới. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Father, I start this day in silence, recognizing your goodness to me. May your Holy Spirit open my heart to your mission of love and compassion. I offer you my every thought, word and deed for the many challenges that face humanity. I remember in particular the prayer intention of Pope Francis, that economists may have the courage to reject any economy of exclusion and know how to open new paths. [Our Father]
 — ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
“Chúng ta được mời gọi cùng chung nhịp bước, trong niềm xác tín rằng tương lai cũng phụ thuộc vào sự gặp gỡ giữa các tôn giáo và các nền văn hóa.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin đến chỉ dạy con biết cách hòa chung nhịp bước của mình cùng anh chị em thuộc mọi tôn giáo, văn hóa khác nhau.
WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“We are called to walk together, in the conviction that the future also depends on the encounter of religions and cultures.” (Pope Francis) Come, Lord, teach me how to walk with my fellow brothers and sisters of different religions and cultures.
 — ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, con hồi tâm nhìn lại ngày sống của mình trong sự hiện diện của Chúa. Con đã đồng hành cùng những người khác Đức Tin và văn hóa như thế nào? Con có đối xử với họ như những người khác hay không? Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con đêm nay và ban ơn cho con để ngày mai con được là người bạn thật sự của tất cả mọi người. Sáng danh Đức Chúa Cha...
WITH JESUS IN THE NIGHT
As I review this day in your presence, Lord, I examine my heart. How well did I walk with others of different faiths and cultures? Did I treat them with the same dignity as other people? Heal my heart, this night, and grant me the grace tomorrow to be a true friend of people different from me. [Glory Be]
 
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
|||||
Bài phỏng vấn của Đài phát thanh Vatican dành cho Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long
Liên kết website
Tiêu điểm
Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện vào trong ngày sống
Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện vào trong ngày sống
Dù chúng ta có ít hay nhiều thời gian, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta đi vào trong tương quan thân tình với Ngài trong từng giây phút của ngày sống.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log