Thứ tư, 20/06/2018
08:35 | 19/06/2018
"Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế hay sao? (Mt 5,46).
06:03 | 18/06/2018
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác." (Mt 5,38-39)
08:07 | 17/06/2018
Đức Giêsu còn kể cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống" (Mt 13,31-32)
08:01 | 16/06/2018
"Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông." (Mt 15,36)
07:58 | 15/06/2018
"Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông..."" (Mt 15,32a).
05:47 | 14/06/2018
"Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: 'Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi'." (Mt 15,25). ​Khi chúng ta không biết phải làm gì, hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu.
06:47 | 13/06/2018
"Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống." (Mt 15,19)
05:57 | 12/06/2018
"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được." (Mt 5, 14)
06:55 | 11/06/2018
"Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy." (Mt, 10-12)
06:04 | 10/06/2018
"Bất cứ ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." (Mc 3, 35)
07:03 | 09/06/2018
"Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các Ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng." (Mc 2,51)
05:57 | 08/06/2018
"Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra." (Ga 19, 33-34).
06:00 | 07/06/2018
"Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi" (Ga12, 31-32)
07:40 | 06/06/2018
"Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến." (Ga 12,27)
06:18 | 05/06/2018
"Vậy, đám đông dân chúng làm chứng cho Đức Giêsu, họ là những người đã có mặt, khi Đức Giêsu gọi anh Ladarô ra khỏi mồ và làm cho anh trỗi dậy từ cõi chết." (Ga, 12,17)
08:03 | 04/06/2018
"Các Thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su." (Ga 12, 10-11)
09:33 | 03/06/2018
"Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí." (Ga 3,5)
10:19 | 02/06/2018
"Đức Giêsu liền bảo họ: 'Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.'" (Mc 11, 33b)
|||||
Lời chủ chă tháng 06.2018: ĐẾN VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊUSU, NGUỒN SUỐI TÌNH YÊU
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log