Thứ ba, 23/10/2018
06:34 | 23/10/2018
“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” (Lc 12,37)
08:33 | 22/10/2018
“Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)
08:02 | 21/10/2018
“Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10, 43-44)
08:18 | 20/10/2018
Chúa Giê-su nói: "Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy." (Ga 15,26-27)
06:31 | 19/10/2018
"Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài." (Tv 33,22)
06:04 | 18/10/2018
"Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại." (Ga 15,16)
09:03 | 17/10/2018
"Chúa nói: Con chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi." (Ga 10,27)
22:46 | 15/10/2018
"Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy." (Dt 4,12)
05:57 | 15/10/2018
"Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!" (Tv 113,2)
06:28 | 14/10/2018
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ."(Mt 5,3)
06:32 | 13/10/2018
"Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi" (Tv 105,8) Đọc và lắng nghe Lời Chúa là những việc làm đơn giản.
06:48 | 12/10/2018
"Đức Giêsu đáp: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Ga 12,31-32)
06:24 | 11/10/2018
"Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa." (Cv 16,14)
07:17 | 10/10/2018
"Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh em trở thành nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi" (Rm 8,15)
07:57 | 09/10/2018
"Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11,28)
06:07 | 08/10/2018
"Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13,34)
17:41 | 07/10/2018
"Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo."(1Ga 4,12)
14:33 | 06/10/2018
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn."(Mt 11,25)
|||||
Yêu Mến Đức Mẹ Qua Tràng Hạt Mân Côi Để Loan Báo Tin Mừng
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log