Thứ bẩy, 18/08/2018
06:40 | 18/08/2018
"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn." (Mt 11,25)
11:09 | 17/08/2018
"Khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa' (1Tx 2,13 )
07:09 | 16/08/2018
"Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi." (Tv 119,135)
04:53 | 15/08/2018
"Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan."
05:48 | 14/08/2018
"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có con tim hiền hậu và khiêm nhường." (Mt 11,29)
06:42 | 13/08/2018
"Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô" (2 Tx 2,14)
07:11 | 12/08/2018
Chúa phán:"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời"(Ga 6,51)
05:51 | 11/08/2018
"Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử." (2Tm 1,10)
06:37 | 10/08/2018
"Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." (Ga 8,12)
05:52 | 09/08/2018
"Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)
06:11 | 08/08/2018
"Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người." (Lc 7,16)
06:16 | 07/08/2018
"Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel." (Ga 1,49)
06:55 | 06/08/2018
"Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" (Mt 17,5)
06:51 | 05/08/2018
"Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4,4)
06:41 | 04/08/2018
"Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ." (Mt 5,10)
06:36 | 03/08/2018
"Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng." (1Pr 1,25)
08:48 | 02/08/2018
"Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe Lời Con Chúa."
06:20 | 01/08/2018
"Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết." (Ga 15,15)
|||||
Thư Mục Vụ Tháng 08.2018: Cùng Mẹ Maria Vượt Qua Thử Thách
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log