Thứ tư, 23/09/2020

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ Bảy, 28.09.2019

Cập nhật lúc 15:23 27/09/2019
(Lc 9,43b-45)
Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
SUY NIỆM
“Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây...”
Đức Giê-su kêu gọi các môn đệ chú ý lắng nghe kỹ lời Ngài sắp nói. Và rồi Ngài bắt đầu giải thích về cuộc khổ nạn và cái chết Ngài sắp phải trải qua, nhưng các ông không nhận ra ý nghĩa lời Ngài và họ sợ không dám hỏi lại về lời ấy.
Dù cho các môn đệ không hiểu và thậm chí các ông không dámhỏi lại Đức Giê-su, Ngàicũng không cảm thấy buồn vì các ông thiếu hiểu biết, khi ngày giờ đến, họ sẽ hiểu những gì thầy mình nói. Nhưng trước hết, các ông không khỏibối rối khi nghe những lời ấy.
Khi nào các tông đồ hiểu được điều ấy? Các ông đã thông hiểu ngay khi Chúa Thánh Thần đến và dẫn đưa các ông đến chân lý sự thật. Thông qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa soi sáng cho họ hiểu được mầu nhiệm huyền diệu ấy.
Giống như các tông đồ xưa, khi chúng ta đối diện với mầu nhiệm đau khổ mà Chúa Giê-su đã trải qua, đau khổ của chính chúng ta hay của những người ta yêu thương, sự thường ta không khỏi hoang mang, bối rối. Và phải có ơn Chúa Thánh Thần khai sáng tâm trí, chúng ta mới có thể thông suốt và thấu hiểu được ý nghĩa và giá trị của khổ đau. Không ai được miễn trừ khỏi những đau khổ của cuộc sống nơi trần thế. Nếu chúng ta không để Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống mình, thì những biến cố sẽ dẫn ta đến nỗi hoang mang, tuyệt vọng. Nhưng nếu ta để Ngài hành động, tâm trí ta sẽđược khai mở và rồi ta bắt đầu hiểu được những việc Thiên Chúa đã làm trong chúng ta như thế nào thông qua các biến cố, như cách Ngài cứu rỗi loài người qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu vậy.
Phản tỉnh:chúng ta hãy cùng nhau nhìnlại chính mình, liệu xem bản thân đã thông hiểu những biến cố của Chúa Giê-su và của chínhchúng ta hay chưa. Chúng ta có đểChúa Thánh Thần hành động, qua đó,Thiên Chúa biểu lộ cho ta thấy ý nghĩa và giá trị của những biến cố và sự kiện trong đời ta hay không? Hãy dâng lên Chúa Thánh Thần lời cầu nguyện, xin Ngài ban ơn khôn ngoan, để nhờ đó ta được Chúa dẫn dắt đến những mầu nhiệm huyền diệu trong đức tin của chúng ta.
Lạy Chúa, con biết Ngài đã chịu đau khổ và chịu chết để cứu chuộc chúng con. Con biết rằng những đau khổ của consẽ trở nên giá trị và ý nghĩa trong Thánh Giá của Ngài. Xin soi sáng cho con, giúp con nhận thấy điều bí nhiệm tuyệt vời ấy, để con tìm thấy giá trị cao quý trong thập giá của Ngài cũng như của chính con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.
-----//-----//-------//----

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
 
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log